Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Überlebt die US-DEU ihre Teilnahme an der sozialistischen Regierung?

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen

.

Odborná konference

„10 Jahre Deutsch-tschechische Erklärung: Wegweiser zu einer fruchtbaren Nachbarschaft in Europa?“

In Zusammenarbeit mit Ackermann-Gesellschaft, Bolzano, Dt. Botschaft.

Die Veranstaltung beleuchtet den Entstehungsprozess und die Inhalte der Dt.-tschechischen Erklärung. Gäste aus Politik und Medien werden über die Bedeutung der Deklaration für die Dt.-tschechischen Beziehungen und künftige Entwicklungen sprechen.

Seminář

„Auf dem Weg zur Erreichung der Ziele der Lissabon-Agenda – Beispiel Reformland Slowakei“

In Zusammenarbeit mit LI.

Die Slowakei hat in den letzten Jahren erfolgreiche Reformen durchlaufen, die jedoch von der neuen Regierung teilweise umgekehrt werden. Sind die slowakischen Reformen Vorbild für andere Staaten? Helfen sie, die Lissabonagenda zu erfüllen?

Seminář

„Bürgerliche Gesellschaft versus politische Parteien“

In Zusammenarbeit mit dem Bürgerlichen Institut

Das Kolloquium wird sich mit der Frage auseinandersetzen, ob zwischen der bürgerlichen Gesellschaft und den politischen Parteien ein Gegensatz besteht, und ob in Tschechien die Rahmenbedingungen für die Entfaltung der Zivilgesellschaft gegeben sind.

Workshop

„Deus Caritas est“ – Caritas-Idee und Wertorientierung in Transformationsländern

Welchen Beitrag können Kirchen und caritative Einrichtungen zur Wertorientierung in Transformationsländern leisten? Im Rahmen des Workshops werden Möglichkeiten der Kooperation der christlichen Sozialarbeit und Wertevermittlung erörtert.

Fórum

„Die geistige und kulturelle Dimension Europas“

Kolloquium in Prag

Die EU ist mehr als nur ein Binnenmarkt. Diese Botschaft steht im Mittelpunkt eines Kolloquiums, das die Konrad-Adenauer-Stiftung anlässlich des zehnjährigen Bestehens ihrer Aussenstelle in Prag veranstaltet.

Seminář

„Einführung in das Europäische Recht“

In Zusammenarbeit mit dem Institut für juristische Bildung (ILEI)

Erstes Seminar eines 5-teiligen Zyklus über „Europäisches Recht“ für Rechtsreferendare in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Anwaltskammer mit dem Ziel, die Kenntnisse der zukünftigen Rechtsanwälte über europäisches Recht zu vertiefen.

Seminář

„EU-Kommunalpolitik-Bürger“

In Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Fortsetzung der Seminarreihe für Kommunalpolitiker über Grundaspekte der Europäischen Union und die Perspektiven ihrer Osterweiterung.

Seminář

„Europäisches Parlament - Europäische Volkspartei“

In Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie (EAD)

Themen der Konferenz, die zur Vertiefung der Kenntnisse über das europäische Parteiensystem dienen soll, sind Geschichte und Wertevorstellungen der EVP sowie die Rolle der KDU-CSL im Rahmen der EVP.

Seminář

„Generation 21“

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Im Rahmen dieser Seminarreihe zu innen- und außenpolitischen Themen für Schüler der Mittelschulen in der Tschechischen Republik spricht Herr Petr Mach zum Thema "Ökonomische Perspektiven der Tschechischen Republik im Rahmen der EU".

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.