Události

Diskuse

České národní zájmy

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií
Zveme Vás na další kolokvium, v pořadí již třetí, z pravidelného cyklu pořádaného letos na téma "Laboratoř dialogu 2013". Toto kolokvium se bude zabývat národními zájmy.

Sympózium

Jih Evropy - Politické a ekonomické dopady krize

Ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity
Politické a hospodářské turbulence na jihu Evropy plní přední stránky evropských médií. Jak se bude situace na jihu Evropy vyvíjet? Jakými prostředky pomáhá Evropská unie? Těmto a dalším otázkám se bude věnovat Brněnské politologické symposium.

Odborná konference

XV. Štiřínské rozhovory

ve spolupráci s ČNOPK
Konrad-Adenauer-Stiftung Praha a Česko-německá obchodní a průmyslová komora s podporou Bavorského ministerstva pro hospodářství, infrastrukturu, dopravu a technologie pořádají 23. dubna 2013 již XV. ročník mezinárodní konference Štiřínské rozhovory.

Odborná konference

Všichni jsme lidé - Společně proti antisemitismu

ve spolupráci s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém
V neděli 21.4.2013 se uskuteční projekt "Společně proti antisemitismu". Stejně jako v předchozích letech chceme představit Prahu a Českou republiku jako kulturní místo, kde není prostor pro antisemitismus a neonacismus.

Odborná konference

Mediální obraz politiky(a)

ve spolupráci s PONTES
Média bývají ozvačována čtvrtou mocí ve státu. Jak využívají této své pozice média v České republice? Dokáží média rozhodnout volby? A jaký vliv mají média na voliče?

Seminář

Malé a střední podniky a jejich budoucí přístup k financování EU

ve spolupráci s think-tankem Evropské hodnoty
První expertní seminář, který je součástí projektu ''Malí a střední podnikatelé a další klíčové zájmy ČR v evropských hospodářských politikách''. Záštitu nad celým projektem převzal pan Jan Bauer, předseda výboru pro evropské záležitosti PSP ČR.

Seminář

Migrace a migrační politika v Evropě a v Česku

ve spolupráci Vysokou školou CEVRO Institut
Vysoká škola CEVRO Institut pořádá cyklus odborných seminářů na ožehavé téma, které se zabývá migrací a migrační politikou, která s ní úzce souvisí. Hrozí nám příliv cizinců z východu? Jak se s tím vypořádáme my a jak Evropa?

Odborná konference

Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020

ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií
Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy se bude konat dvoudenní vědecká konference. S úvodním slovem vystoupí jménem naší nadace pan Dr. Werner Böhler.
KAS Prag

Příspěvky k akcím

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

od Marcel Ladka

Expertní diskuze v Praze
Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

Bilance po 15 letech v Evropské unii

od Sören Wilke

Mezinárodní konference v Brně
Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Příspěvky k akcím

Novinářská cena 2017

od Matthias Barner

Ocenění pro novináře v Divadle Archa
V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Příspěvky k akcím

Jádro Evropy nebo periferie?

od Matthias Barner

Evropský den na Vysoké škole ekonomické
Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Příspěvky k akcím

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM
Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze
Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Příspěvky k akcím

Česko - silný hráč v evropské lize

Sociálně-tržní hospodářství jako hospodářský model budoucnosti
Česká ekonomika potřebuje být v kondici, aby zvládla výzvy 21. století. Na konferenci „Česko - silný hráč v evropské lize“ představili přední české osobnosti z politiky i byznysu svoje vize. Konkrétně se mluvilo o digitalizaci, vzdělávání, spolupráci se státem a energetice.

Příspěvky k akcím

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy
Café Louvre, jedna z nejstarších a nejkrásnějších kaváren v Praze, se stala ve čtvrtek 11. května 2017 místem setkání více než sto padesáti politiků, novinářů a dalších zájemců. V rámci veřejné panelové diskuze pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s TOPAZem a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) byly v tomto historickém prostředí diskutovány aktuální problémy i nové perspektivy v Evropě.

Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory
Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 79.