Události

Odborná konference

Český prezident ve srovnávací perspektivě

Ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity
Čeští občané v lednu 2013 poprvé volili přímo svoji hlavu státu. Jakým způsobem přímá volba probíhala? Jakou roli hrála média ve volební kampani? A změní zavedení přímé volby politický systém v České republice?

Diskuse

Mají křesťansko-demokratické strany budoucnost?

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií
V rámci pravidelného cyklu emauzských kolokvií Vás zveme v pořadí na druhé setkání v letošním roce. Toto kolokvium se bude věnovat budoucnosti politických stran.

Odborná konference

Bankovní unie - První krok k federalizaci nebo preventivní ekonomické opatření

ve spolupráci s Centrem evropských studií
Politická a fiskální stabilita EU je nezbytným předpokladem ekonomické konkurenceschopnosti v globalizované hospodářské soutěži.

Odborná konference

Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic

ve spolupráci s TOPAZem
Česká republika a Německo jsou významně proexportně orientované ekonomiky. Jakými způsoby může stát podporovat firmy v jejich exportních aktivitách? Na konferenci představí zástupci České republiky a Německa dobrou praxi z obou zemí.

Diskuse

Tajemství korupce 2013

ve spolupráci s Českou pozicí
Korupce je podle sociologických průzkumů považována většinou českých občanů za největší problém současné české společnosti. Jak hodnotí korupci v České republice přední představitelé justice, byznysu a médií? Jak vnímají situaci čeští studenti?

Odborná konference

Evropa na křižovatce: Cesta z krize

ve spolupráci s Úřadem vlády ČR
Hlavním motorem evropské integrace byly vždy krize. Jakou cestu zvolí Evropské unie z té současné? Co přinášejí současné návrhy fiskální a bankovní unie? Jak se změní podoba jednotného evropského trhu?

Diskuse

Veřejná debata kandidátů na prezidenta

pořádá Ihned.cz
Jakou vizi pro Českou republiku mají kandidáti na prvního přímo voleného prezidenta České republiky? První veřejná debata, na kterou bylo pozváno všech jedenáct kandidátů na prezidenta.

Diskuse

České a německé vize pro Evropu v 21. století

ve spolupráci s AMO
Evropká unie stojí na křižovatce. Jako již tolikrát v historii je to ale právě období krizí, které proces evropské integrace posiluje. Jakým směrem se bude Evropa vyvíjet v 21. století? A jaké jsou české a německé vize pro další vývoj Evropské unie?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

od Marcel Ladka

Expertní diskuze v Praze
Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

Bilance po 15 letech v Evropské unii

od Sören Wilke

Mezinárodní konference v Brně
Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Příspěvky k akcím

Novinářská cena 2017

od Matthias Barner

Ocenění pro novináře v Divadle Archa
V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Příspěvky k akcím

Jádro Evropy nebo periferie?

od Matthias Barner

Evropský den na Vysoké škole ekonomické
Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Příspěvky k akcím

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM
Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze
Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Příspěvky k akcím

Česko - silný hráč v evropské lize

Sociálně-tržní hospodářství jako hospodářský model budoucnosti
Česká ekonomika potřebuje být v kondici, aby zvládla výzvy 21. století. Na konferenci „Česko - silný hráč v evropské lize“ představili přední české osobnosti z politiky i byznysu svoje vize. Konkrétně se mluvilo o digitalizaci, vzdělávání, spolupráci se státem a energetice.

Příspěvky k akcím

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy
Café Louvre, jedna z nejstarších a nejkrásnějších kaváren v Praze, se stala ve čtvrtek 11. května 2017 místem setkání více než sto padesáti politiků, novinářů a dalších zájemců. V rámci veřejné panelové diskuze pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s TOPAZem a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) byly v tomto historickém prostředí diskutovány aktuální problémy i nové perspektivy v Evropě.

Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory
Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 79.