Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Europa als globaler Spieler: Ansicht von außen

in Zusammenarbeit mit Institut für Internationale Beziehungen in Prag

Wie wird Europa von den anderen globalen Großmächten wahrgenommen? Kann sich Europa in der Gruppe der globalen Großmächte halten?

Odborná konference

Europe as a Global Player: Views from Outside

in cooperation with Institute of International Relations

How is Europe perceived by other global superpowers? Does Europe have what it takes to keep up with other global superpowers?

Odborná konference

EVROPA JAKO GLOBÁLNÍ HRÁČ: POHLEDY Z VENKU

ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů

Jak je Evropa vnímána ostatními světovými velmocemi? Dokáže se Evropa udržet v klubu světových velmocí?

Odborná konference

EVROPA JAKO GLOBÁLNÍ HRÁČ: POHLEDY Z VENKU

ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů

Jak je Evropa vnímána ostatními světovými velmocemi? Dokáže se Evropa udržet v klubu světových velmocí?

Odborná konference

EVROPSKÝ DEN "QUO VADIS EU" FISKÁLNÍ UNIE A SMĚŘOVÁNÍ EU V KONTEXTU DLUHOVÉ KRIZE

Ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE

Čtvrtý Evropský den na VŠE bude věnován tématu "QUO VADIS EU", Fiskální unie a směřování EU v kontextu dluhové krize.

Odborná konference

Nacionalismus-rasismus: Staronová hrozba pro společnost?

ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde

V době hospodářských krizí se zvyšuje riziko nárůstu nacionalismu a rasismu ve společnosti. Jak je tomu dnes? Dochází kvůli současné finanční krizi v České republice k posílení extremistických hnutí?

Odborná konference

XXI. Deutsch-tschechisches Brünner Symposium – Dialog in der Mitte Europas

in Zusammenarbeit mit Assoziation Ackermann-Gemeinde

Der einundzwanzigste Jahrgang des traditionellen Deutsch-tschechischen Brünner Symposiums wird sich mit der Zukunft der Deutsch-tschechischen Zusammenarbeit im heutigem Europa, welches im Begriff ist sich zu verändern, beschäftigen.

Rozhovor s experty

Energiemi plýtvat, šetřit nebo hospodařit?

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií

Kolokvium se uskuteční 30. listopadu 2011 od 18 hodin v Emauzském klášteře v Praze.

Odborná konference

Korupce a média

Konference u příležitosti udělení Regionální novinářské ceny KAS 2011

Jak udělat regionální noviny atraktivnější? Jak překonávat různá úskalí při informování o korupčních případech? Co vše musí obsahovat zajímavý profil?

Fórum

Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie

Ve spolupráci s EUTIS,o.p.s.

Již čtvrtý ročník simulace jednání institucí Evropské unie se uskuteční v termínu od 10. do 13. listopadu v Olomouci.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.