Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Volba hlavy státu

Ve spolupráci s vysokou školou CEVRO Institut

Mezinárodní seminář "Volba hlavy státu" s podtitulem "Názory ústavní a politické" se bude věnovat např. výhodám a nevýhodám přímých a nepřímých voleb, zkušenostem s přímou volbou ve Francii a Izraeli a dalším otázkám spojeným s tímto tématem.

Seminář

Chceme tu zůstat? aneb Podpora zdravé rodiny v rukou komunálních politiků

Ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu

V rámci tohoto semináře pro komunální politiky, pracovníky veřejné správy a všechny další zájemce se jednotliví řečníci pokusí odpovědět na otázku "Co udělat, aby se demografická krize nedotkla Vaší obce?".

Odborná konference

Expertní konference "Common Borders, Common Matters"

Ve spolupráci s IIPS

Konrad-Adenauer-Stiftung a Mezinárodní politologický ústav MU (IIPS) zvou srdečně všechny zájemce na prestižní trojstrannou expertní konferenci "Common Borders, Common Matters" o vývoji jaderné energetiky ve střední Evropě.

Odborná konference

Pravda? "Pravda" a Pravdy...

Ve spolupráci s Pontes

Na této konferenci, nesoucí podtitul Možnosti a meze investigativní žurnalistiky, se svými příspěvky vystoupí Janek Kroupa, MF DNES, Lukáš Landa, Česká televize, a Jürgen Webermann, Norddeutsches Rundfunk.

Odborná konference

Nacionalismus a národní populismus v zemích Visegrádské čtyřky

Ve spolupráci s IIPS

Konrad-Adenauer-Stiftung, Zastoupení v Praze, a Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (IIPS) zvou srdečně všechny zájemce na mezinárodní konferenci na téma Nacionalismus a národní populismus v zemích Visegradské čtyřky.

Odborná konference

Česká a slovenská církev po rozpadu společného státu

Ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií

Na dvoudenní konferenci s bohatým programem, zahrnujícím přednášky, diskuze, hudební vystoupení a nedělní bohoslužbu, vystoupí takové osobnosti jako např. Prof. Tomáš Halík, Univerzita Karlova, prezident ČKA, nebo Doc. Jaroslav Šebek, AV ČR Praha.

Odborná konference

Česko-německý den na MUNI - Evropská unie a česko-německé vztahy

Ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity

Evropská unie prochází dobou zásadních politických a hospodářských změn. K čemu povede současná krize eurozóny? Jakým směrem se vydá evropská energetická politika? A co tyto změny budou znamenat pro česko-německé vztahy?

Seminář

Studie národní integrity

In Kooperation mit Transparency International

Jak efektivně bojovat s korupcí v České republice? Co úspěšné potírání korupce v České republice brzdí?

Program studií a informací

Evropa a Česko 2011

Ve spolupráci s vysokou školou CEVRO Institut

Evropa a Česko 2011 je tématem letošního, v pořadí již IV. ročníku Letní akademie moderní politiky a práva, na které vystoupí např. Josef Šíma, rektor CEVRO Institutu nebo Martin Komárek, komentátor MF Dnes a pedagog CEVRO Institutu.

Seminář

Jak nejlépe prosazovat aktivní rodinnou politiku - seminář rodinných organizací ČR

Ve spolupráci s Občanským institutem

Cílem tohoto semináře, konaného pod záštitou paní poslankyně Heleny Langšádlové, je získání dalších iformací o aktuální situaci v oblasti rodinné politiky v ČR a EU a také získání potřebných kontaktů mezi rodinnými organizacemi a politickou scénou.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.