Události

Odborná konference

Letní studentská akademie Josefa Zvěřiny

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií
Letní škola Josefa Zvěřiny se v tomto roce bude věnovat tématu "Akademická pastorace a dialog s agnostickou veřejností".

Přednáška

Střediska vzdělávání a dialogu

ve spolupráci s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém (ICEJ Česká pobočka)
Prevence antisemitismu a rasové předsudky mezi žáky a studenty na všech typech vzdělávacích zařízení - to je cílem tohoto projektu.

Workshop

Atlantický a kontinentální přístup k energetické bezpečnosti

ve spolupráci s IIPS Masarykovy univerzity
Obnovitelné zdroje a jejich vliv na přenosové soustavy, jaderná energie na rozcestí, budoucnost dopravní politiky - těmto a dalším tématům se bude letní škola věnovat.

Diskuse

Zdroje sociálního napětí a konfliktů v euroatlantické civilizaci

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií
Další z řady kolokvií České křesťanské akademie se bude věnovat tématu "Zdroje sociálního napětí a konfliktů v euroatlantické civilizaci".

Odborná konference

Die Direktwahl des Präsidenten - Konferenz zur größten Änderung in der tsch. Verfassungsordnung im 21. Jahrhundert

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen
Die Einführung der direkten Präsidentsschftswahl ist die größte Verfassungsänderung in Tschechien im 21. Jahrhundert. Wie wird sich die Position des Staatsoberhauptes ändern? Und welche Folgen wird es für das tschechische politische System haben?

Odborná konference

Přímá volba prezidenta - Konference o největší změně ústavního pořádku ČR ve 21. století

ve spolupráci v Mladými konzervativci
Zavedení přímé volby prezidenta je největší ústavní změnou v České republice v 21.století. Proč došlo k této změně? Jak se změní postavení hlavy státu? A jaké bude mít důsledky pro český politický systém?

Diskuse

Rodina jako model zodpovědné politiky

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií
Srdečně Vás zveme na další z řady kolokvií pořádaných Českou křesťanskou akademií, tentokráte na téma "Rodina jako model zodpovědné politiky".

Odborná konference

XIV. Štiřínské rozhovory

Ve spolupráci s ČNOPK
Konrad-Adenauer-Stiftung Praha a Česko-německá obchodní a průmyslová komora pořádají 10. května již XIV. Štiřínské rozhovory, jejichž cílem je přispívat k zintenzivnění kontaktů mezi zástupci politiky a ekonomiky z České republiky a Německa.
KAS Prag

Příspěvky k akcím

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

od Marcel Ladka

Expertní diskuze v Praze
Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

Bilance po 15 letech v Evropské unii

od Sören Wilke

Mezinárodní konference v Brně
Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Příspěvky k akcím

Novinářská cena 2017

od Matthias Barner

Ocenění pro novináře v Divadle Archa
V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Příspěvky k akcím

Jádro Evropy nebo periferie?

od Matthias Barner

Evropský den na Vysoké škole ekonomické
Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Příspěvky k akcím

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM
Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze
Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Příspěvky k akcím

Česko - silný hráč v evropské lize

Sociálně-tržní hospodářství jako hospodářský model budoucnosti
Česká ekonomika potřebuje být v kondici, aby zvládla výzvy 21. století. Na konferenci „Česko - silný hráč v evropské lize“ představili přední české osobnosti z politiky i byznysu svoje vize. Konkrétně se mluvilo o digitalizaci, vzdělávání, spolupráci se státem a energetice.

Příspěvky k akcím

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy
Café Louvre, jedna z nejstarších a nejkrásnějších kaváren v Praze, se stala ve čtvrtek 11. května 2017 místem setkání více než sto padesáti politiků, novinářů a dalších zájemců. V rámci veřejné panelové diskuze pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s TOPAZem a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) byly v tomto historickém prostředí diskutovány aktuální problémy i nové perspektivy v Evropě.

Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory
Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 79.