Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Přednáška

Cyklus přednášek v německém jazyce

Ve spolupráci s CES

V období od 7.3. do 2.5. se na Vysoké škole ekonomické v Praze konají zajímavé přednášky na aktuální témata v německém jazyce. Podrobnější informace o přednáškách a registraci naleznete v programu na této straně.

Diskuse

Možnosti a úskalí v dialogu Židů a křesťanů

Ve spolupráci s ČKA

V pondělí 7. 3. 2011 se od 18 hod. v refektáři kláštera Emauzy v Praze koná diskuzní večer na téma "Možnosti a úskalí v dialogu Židů a křesťanů". Informace o programu a registraci naleznete pod odkazem Pozvánka na této stránce.

Workshop

Evropská unie a Rusko na rozcestí

Ve spolupráci s AMO

Konrad-Adenauer-Stiftung a Asociace pro mezinárodní otázky zvou všechny zájemce na workshop "Evropská unie a Rusko na rozcestí", který se uskuteční 25. 2. 2011 v Evropském domě v Praze.

Odborná konference

Vyrovnání se s totalitní minulostí 20. století v česko-německém srovnání

Ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde

V termínu od 25. do 27. února 2011 se v pražském hotelu Iris Congress koná výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde.

Workshop

Zimní univerzita MK

Ve spolupráci s MK

V termínu od 25. do 27. 2. 2011 se koná tradiční akce Mladých konzervativců, Zimní univerzita MK, která byla v letošním roce obnovena.

Odborná konference

Středoškolská politologická konference

Ve spolupráci s EUTIS

Volební rok 2010 v ČR a budoucnost EU jsou hlavními tématy druhého ročníku Středoškolské politologické konference, pořádané Konrad-Adenauer-Stiftung, EUTIS o.p.s. a Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci.

Seminář

Setkání mládežnických organizací zemí střední Evropy

Ve spolupráci s MK

Pravidelné setkání politických mládežnických organizací střední Evropy se v letošním roce uskuteční v Plzni. Mladí politici z České republiky, Německa a Rakouska budou mít možnost vyměnit si zkušenosti z práce jak na národní, tak na evropské úrovni.

Sympózium

Mezinárodní sympózium: Svoboda v církevním prostředí

Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích

Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se 13. 11. 2010 uskuteční mezinárodní sympózium "Svoboda v církevním prostředí" s bohatým programem a zajímavými hosty.

Seminář

Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie

Ve spolupráci s Eutis

V pořadí již třetí ročník projektu "Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie" proběhne tentokrát pod záštitou eurokomisaře Štefana Fülleho a vyvrcholí třídenní simulací jednání evropských institucí v Olomouci.

Odborná konference

Finanční krize v EU a v jiných evropských zemích

Ve spolupráci s Evropských hnutím

Evropské hnutí pořádá společně s KAS Praha odbornou konferenci na stále aktuální téma měnnové a finanční krize. Akce se koná v kongresovém centru ČNB v Praze.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.