Události

Odborná konference

Nacionalismus-rasismus: Staronová hrozba pro společnost?

ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde
V době hospodářských krizí se zvyšuje riziko nárůstu nacionalismu a rasismu ve společnosti. Jak je tomu dnes? Dochází kvůli současné finanční krizi v České republice k posílení extremistických hnutí?

Odborná konference

XXI. Deutsch-tschechisches Brünner Symposium – Dialog in der Mitte Europas

in Zusammenarbeit mit Assoziation Ackermann-Gemeinde
Der einundzwanzigste Jahrgang des traditionellen Deutsch-tschechischen Brünner Symposiums wird sich mit der Zukunft der Deutsch-tschechischen Zusammenarbeit im heutigem Europa, welches im Begriff ist sich zu verändern, beschäftigen.

Rozhovor s experty

Energiemi plýtvat, šetřit nebo hospodařit?

ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií
Kolokvium se uskuteční 30. listopadu 2011 od 18 hodin v Emauzském klášteře v Praze.

Odborná konference

Korupce a média

Konference u příležitosti udělení Regionální novinářské ceny KAS 2011
Jak udělat regionální noviny atraktivnější? Jak překonávat různá úskalí při informování o korupčních případech? Co vše musí obsahovat zajímavý profil?

Fórum

Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie

Ve spolupráci s EUTIS,o.p.s.
Již čtvrtý ročník simulace jednání institucí Evropské unie se uskuteční v termínu od 10. do 13. listopadu v Olomouci.

Odborná konference

Nové výzvy pro Evropskou unii

Ve spolupráci s Centrem evropskych studií VŠE
První česká vědecká konference v oblasti evropských studií se bude věnovat tématu nových výzev pro Evropskou unii z pohledu ekonomie, práva a politologie. Na konferenci budou uděleny ceny za vědecký přínos v oblasti evropských studií.

Fórum

Adenauer-Fórum

Zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice pořádá u příležitosti 20. výročí zahájení své činnosti slavnostní setkání ADENAUER FORUM na téma "Společné hodnoty v Evropě".

Seminář

Výměna zkušeností z oblasti sociálního začleňování

Ve spolupráci s Občanským institutem a Úřadem vlády
Zástupci akademické obce, politici, zástupci Úřadu vlády ČR a lidé z praxe budou hovořit o jednotlivých aspektech, hrajících klíčovou roli v oblasti sociálního začleňování (vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, zadluženost a volný čas dětí).
KAS Prag

Příspěvky k akcím

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

od Marcel Ladka

Expertní diskuze v Praze
Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

Bilance po 15 letech v Evropské unii

od Sören Wilke

Mezinárodní konference v Brně
Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Příspěvky k akcím

Novinářská cena 2017

od Matthias Barner

Ocenění pro novináře v Divadle Archa
V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Příspěvky k akcím

Jádro Evropy nebo periferie?

od Matthias Barner

Evropský den na Vysoké škole ekonomické
Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Příspěvky k akcím

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM
Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze
Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Příspěvky k akcím

Česko - silný hráč v evropské lize

Sociálně-tržní hospodářství jako hospodářský model budoucnosti
Česká ekonomika potřebuje být v kondici, aby zvládla výzvy 21. století. Na konferenci „Česko - silný hráč v evropské lize“ představili přední české osobnosti z politiky i byznysu svoje vize. Konkrétně se mluvilo o digitalizaci, vzdělávání, spolupráci se státem a energetice.

Příspěvky k akcím

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy
Café Louvre, jedna z nejstarších a nejkrásnějších kaváren v Praze, se stala ve čtvrtek 11. května 2017 místem setkání více než sto padesáti politiků, novinářů a dalších zájemců. V rámci veřejné panelové diskuze pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s TOPAZem a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) byly v tomto historickém prostředí diskutovány aktuální problémy i nové perspektivy v Evropě.

Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory
Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 79.