Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Přednáška

Techniky lobbyingu v institucích EU

Ve spolupráci s CES

Centrum evropských studií a Konrad-Adenauer-Stiftung zvou všechny zájemce na přednášku pana Maxima Miccinilliho "Techniky lobbyingu v institucích EU", která proběhne v anglickém jazyce. Informace o registraci naleznete v přiloženém dokumentu.

Odborná konference

Lobbying v moderních demokraciích - s pravidly nebo bez pravidel?

Ve spolupráci s CES

Dne 3.11. se na VŠE v Praze koná mezinárodní konference na téma "Lobbying v moderních demokraciích - s pravidly nebo bez pravidel?". Podrobnější informace o programu naleznete v přiloženém dokumentu.

Odborná konference

Česko-německý den na Masarykově univerzitě

Ve spolupráci s IIPS

Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem a dalšími partnery letos už podruhé připravuje Česko-německý den, který má přiblížit česko-německou spolupráci v politické, ekonomické i kulturní oblasti.

Seminář

Cyklus případových studií na VŠE

Ve spolupráci s CES

Ve dnech 25.10., 22.11. a 6.12. se na VŠE v Praze uskuteční cyklus případových studií na téma "Zpracování žádosti a příloh v rámci regionálních operačních programů", vedený Mgr. Ing. Liborem Lněničkou, Masarykova univerzita, Brno.

Odborná konference

Pozice EU jako globálního hráče a podíl České republiky

Ve spolupráci s CIFE

Na této konferenci, pořádanou organizací CIFE a KAS Praha, budou odborníci diskutovat o tom, jakou roli hraje EU v globalizovaném světě, jakou roli bude hrát v budoucnosti a jakou roli by měla hrát.

Odborná konference

EU v médiích a média v EU

Ve spolupráci s Člověk a média

Ve čtvrtek 21. 10. 2010 se v 17.17 hod. koná konference "EU v médiích a média v EU" s podtitulem "Jak fungují komunikační kanály v Evropské unii". Více informací naleznete na www.clovekamedia.cz.

Přednáška

Evropská unie a problematika rozvojového světa

Ve spolupráci s CES

V termínu od 20.10. do 26.11. se na VŠE v Praze uskuteční přednáškový cyklus na téma "Evropská unie a problematika rozvojového světa", otevřený široké veřejnosti. Informace o registraci naleznete v přiloženém dokumentu.

Odborná konference

Česká a německá zahraniční politika v měnícím se mezinárodním prostředí

Ve spolupráci s ÚMV

Ve spolupráci s Ústavem pro mezinárodní vztahy organizuje KAS konferenci o současné německé a české zahraniční politice. Tematické těžiště spočívá v možnostech spolupráce ve střední Evropě dnes a v budoucnosti.

Odborná konference

Vliv kohezní politiky na malé a střední podnikání v zemích Visegrádu

Ve spolupráci s IREAS

Dne 19.10. se koná konference "Vliv kohezní politiky na malé a střední podnikání v zemích Visegrádu" s podtitulem "Integrace sociálně tržního hospodářství?".

Seminář

Seminář pro učitele: "Jak se má učit o Evropě?"

Ve spolupráci s Občanským institutem

Občanský institut společně s KAS Praha organizují seminář pro učitele s podtitulem "Minulost a současnost evropské politiky", který se koná v termínu od 15. do 17. října 2010 v Uherském Brodě.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.