Události

Seminář

Mladí politici a boj proti korupci

Ve spolupráci s Transparency International
Na semináři budeme prezentovat případové studie otevřené manipulace voleb v Českém Těšíně a Krupce. Dále se budeme věnovat problematice veřejných zakázek a financování politických stran.

Seminář

Korupční rizika a jejich indikátory při zadávání veřejných zakázek

Ve spolupráci s Transparency International
Na semináři seznámíme účastníky s právní stránkou zadávání veřejných zakázek. Konkrétně budeme věnovat pozornost přípravě novely zákona o veřejných zakázkách a analýze jednotlivých kroků lobbistů, kterými se snaží ovlivnit jeho výslednou podobu.

Seminář

Volba hlavy státu

Ve spolupráci s vysokou školou CEVRO Institut
Mezinárodní seminář "Volba hlavy státu" s podtitulem "Názory ústavní a politické" se bude věnovat např. výhodám a nevýhodám přímých a nepřímých voleb, zkušenostem s přímou volbou ve Francii a Izraeli a dalším otázkám spojeným s tímto tématem.

Seminář

Chceme tu zůstat? aneb Podpora zdravé rodiny v rukou komunálních politiků

Ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu
V rámci tohoto semináře pro komunální politiky, pracovníky veřejné správy a všechny další zájemce se jednotliví řečníci pokusí odpovědět na otázku "Co udělat, aby se demografická krize nedotkla Vaší obce?".

Odborná konference

Expertní konference "Common Borders, Common Matters"

Ve spolupráci s IIPS
Konrad-Adenauer-Stiftung a Mezinárodní politologický ústav MU (IIPS) zvou srdečně všechny zájemce na prestižní trojstrannou expertní konferenci "Common Borders, Common Matters" o vývoji jaderné energetiky ve střední Evropě.

Odborná konference

Pravda? "Pravda" a Pravdy...

Ve spolupráci s Pontes
Na této konferenci, nesoucí podtitul Možnosti a meze investigativní žurnalistiky, se svými příspěvky vystoupí Janek Kroupa, MF DNES, Lukáš Landa, Česká televize, a Jürgen Webermann, Norddeutsches Rundfunk.

Odborná konference

Nacionalismus a národní populismus v zemích Visegrádské čtyřky

Ve spolupráci s IIPS
Konrad-Adenauer-Stiftung, Zastoupení v Praze, a Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (IIPS) zvou srdečně všechny zájemce na mezinárodní konferenci na téma Nacionalismus a národní populismus v zemích Visegradské čtyřky.

Odborná konference

Česká a slovenská církev po rozpadu společného státu

Ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií
Na dvoudenní konferenci s bohatým programem, zahrnujícím přednášky, diskuze, hudební vystoupení a nedělní bohoslužbu, vystoupí takové osobnosti jako např. Prof. Tomáš Halík, Univerzita Karlova, prezident ČKA, nebo Doc. Jaroslav Šebek, AV ČR Praha.
KAS Prag

Příspěvky k akcím

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

od Marcel Ladka

Expertní diskuze v Praze
Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

Bilance po 15 letech v Evropské unii

od Sören Wilke

Mezinárodní konference v Brně
Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Příspěvky k akcím

Novinářská cena 2017

od Matthias Barner

Ocenění pro novináře v Divadle Archa
V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Příspěvky k akcím

Jádro Evropy nebo periferie?

od Matthias Barner

Evropský den na Vysoké škole ekonomické
Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Příspěvky k akcím

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM
Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze
Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Příspěvky k akcím

Česko - silný hráč v evropské lize

Sociálně-tržní hospodářství jako hospodářský model budoucnosti
Česká ekonomika potřebuje být v kondici, aby zvládla výzvy 21. století. Na konferenci „Česko - silný hráč v evropské lize“ představili přední české osobnosti z politiky i byznysu svoje vize. Konkrétně se mluvilo o digitalizaci, vzdělávání, spolupráci se státem a energetice.

Příspěvky k akcím

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy
Café Louvre, jedna z nejstarších a nejkrásnějších kaváren v Praze, se stala ve čtvrtek 11. května 2017 místem setkání více než sto padesáti politiků, novinářů a dalších zájemců. V rámci veřejné panelové diskuze pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s TOPAZem a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) byly v tomto historickém prostředí diskutovány aktuální problémy i nové perspektivy v Evropě.

Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory
Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 79.