Události

Odborná konference

Česko-německý den na MUNI - Evropská unie a česko-německé vztahy

Ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity
Evropská unie prochází dobou zásadních politických a hospodářských změn. K čemu povede současná krize eurozóny? Jakým směrem se vydá evropská energetická politika? A co tyto změny budou znamenat pro česko-německé vztahy?

Seminář

Studie národní integrity

In Kooperation mit Transparency International
Jak efektivně bojovat s korupcí v České republice? Co úspěšné potírání korupce v České republice brzdí?

Program studií a informací

Evropa a Česko 2011

Ve spolupráci s vysokou školou CEVRO Institut
Evropa a Česko 2011 je tématem letošního, v pořadí již IV. ročníku Letní akademie moderní politiky a práva, na které vystoupí např. Josef Šíma, rektor CEVRO Institutu nebo Martin Komárek, komentátor MF Dnes a pedagog CEVRO Institutu.

Seminář

Jak nejlépe prosazovat aktivní rodinnou politiku - seminář rodinných organizací ČR

Ve spolupráci s Občanským institutem
Cílem tohoto semináře, konaného pod záštitou paní poslankyně Heleny Langšádlové, je získání dalších iformací o aktuální situaci v oblasti rodinné politiky v ČR a EU a také získání potřebných kontaktů mezi rodinnými organizacemi a politickou scénou.

Odborná konference

Německo a Česká republika společně v Evropě. Bilingvální vzdělávání v regionu Elbe/Labe

Ve spolupráci s F.I.Z.
KAS a F.I.Z. (Svobodný institut pro podporu sasko-české spolupráce) zvou srdečně všechny zájemce o bilingvální vzdělávání na tuto akci, která se koná 11. června v Ústí nad Labem.

Seminář

Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Ve spolupráci s AMO
Konrad-Adenauer-Stiftung, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky pořádají 30. května expertní seminář na téma

Odborná konference

XIII. Štiřínské rozhovory

Ve spolupráci s ČNOPK
Konrad-Adenauer-Stiftung Praha a Česko-německá obchodní a průmyslová komora pořádají 10. května již XIII. Štiřínské rozhovory, jejichž cílem je přispívat k zintenzivnění kontaktů mezi zástupci politiky a ekonomiky z České republiky a Německa.

Sympózium

Sedmé brněnské politologické sympozium "Zájmy v české politice"

Ve spolupráci s IIPS
Mezinárodní politologický ústav (IIPS) Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta sociálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung zvou všechny zájemce na již Sedmé brněnské politologické sympozium, tentokrát na téma "Zájmy v české politice".
KAS Prag

Příspěvky k akcím

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

od Marcel Ladka

Expertní diskuze v Praze
Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

Bilance po 15 letech v Evropské unii

od Sören Wilke

Mezinárodní konference v Brně
Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Příspěvky k akcím

Novinářská cena 2017

od Matthias Barner

Ocenění pro novináře v Divadle Archa
V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Příspěvky k akcím

Jádro Evropy nebo periferie?

od Matthias Barner

Evropský den na Vysoké škole ekonomické
Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Příspěvky k akcím

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM
Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze
Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Příspěvky k akcím

Česko - silný hráč v evropské lize

Sociálně-tržní hospodářství jako hospodářský model budoucnosti
Česká ekonomika potřebuje být v kondici, aby zvládla výzvy 21. století. Na konferenci „Česko - silný hráč v evropské lize“ představili přední české osobnosti z politiky i byznysu svoje vize. Konkrétně se mluvilo o digitalizaci, vzdělávání, spolupráci se státem a energetice.

Příspěvky k akcím

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy
Café Louvre, jedna z nejstarších a nejkrásnějších kaváren v Praze, se stala ve čtvrtek 11. května 2017 místem setkání více než sto padesáti politiků, novinářů a dalších zájemců. V rámci veřejné panelové diskuze pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s TOPAZem a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) byly v tomto historickém prostředí diskutovány aktuální problémy i nové perspektivy v Evropě.

Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory
Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 79.