Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Veřejné zakázky, veřejná správa a korupce

Ve spolupráci s Transparency international

Novináři jsou srdečně zváni na řadu seminářů, která se koná pod názvem "Veřejné zakázky, veřejná správa a korupce" v Plzni, Praze a Hradci Králové.

Seminář

Letní škola OI "Mládež a politika"

V červenci 2010 se koná již 3. ročník letní školy Občanského institutu pro studenty do 21 let. Jako řečníci vystoupí např. Matyáš Zrno, Jan Jireš, Roman Joch, Ondřej Krutílek, Pavel Bratinka, Daniel Kroupa, Vladimír Palko, nebo Tomáš Němeček.

Workshop

Workshop pro regionální novináře

Ve spolupráci s Respektem

Společně s týdeníkem "Respekt" realizuje KAS semináře pro regionální novináře. Mezi témata patří proaktivní zpravodajství, principy výběru nových témat a výzva referovat také o konfliktních tématech, jako např. o ovlivňování a korupci.

Seminář

Lisabonská smlouva a budoucnost EU

Jako hlavní přednášející vystoupí se svým příspěvkem na téma spolupráce států EU a USA v budoucnosti (především v oblasti hospodářství a obrany) pan John Vance, rada pro tiskové a kulturní záležitosti Velvyslanectví USA v Praze.

Seminář

EU-víkend

Ve spolupráci s Eutis

Aktivně diskutovat o Evropě – to jsou cíle EU-víkendu v Olomouci. Referenti představí praktické příklady a témata z politiky a hospodářství a budou diskutovat o budoucnosti evropské integrace.

Workshop

Německo a Česká republika společně v Evropě

Ve spolupráci s MK

Při setkání zástupců RCDS z Německa a MK z České republiky se bude diskutovat o současném stavu vzájemné spolupráce, o aktuálních tématech v Evropě a možnostech zintenzivnění výměny zkušeností mezi oběma sousedními zeměmi.

Workshop

Workshop pro regionální novináře

Ve spolupráci s Respektem

Společně s týdeníkem "Respekt" realizuje KAS semináře pro regionální novináře. Mezi témata patří proaktivní zpravodajství, principy výběru nových témat a výzva referovat také o konfliktních tématech, jako např. o ovlivňování a korupci.

Workshop

EU víkend

v spolupráci s EUTIS

EU Víkend obsahuje diskůze na evorpská témata. Druhý den se účastníci budou moct zúčastnit simulace zasedání Evropské rady.

Workshop

Korupce a lobbying: teorie a případová studie ČR a vybraných zemí EU

Ve spolupráci s VŠE - CES

Tento mezinárodní workshop navazuje na konferenci o korupci z roku 2009. Program konference zohlední aktuální vývoj dané problematiky v tuzemsku i v zahraničí.

Fórum

Rozhodující problémy v mezinárodních vztazích z pohledu studentů

Ve spolupráci s CES

Dne 27.05.2010 se na VŠE v Praze koná konference na téma "Rozhodující problémy v mezinárodních vztazích z pohledu studentů".

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.