Události

Odborná konference

Vliv kohezní politiky na malé a střední podnikání v zemích Visegrádu

Ve spolupráci s IREAS
Dne 19.10. se koná konference "Vliv kohezní politiky na malé a střední podnikání v zemích Visegrádu" s podtitulem "Integrace sociálně tržního hospodářství?".

Seminář

Seminář pro učitele: "Jak se má učit o Evropě?"

Ve spolupráci s Občanským institutem
Občanský institut společně s KAS Praha organizují seminář pro učitele s podtitulem "Minulost a současnost evropské politiky", který se koná v termínu od 15. do 17. října 2010 v Uherském Brodě.

Přednáška

Přednáškový cyklus v německém jazyce

Ve spolupráci s CES
Ve dnech 13.10., 3.11., 10.11., 24.11. a 1.12. se na VŠE v Praze uskuteční přednášky v německém jazyce. Kurzy budou moci absolvovat studenti bakalářského i magisterského stupně studia všech fakult VŠE, vč. zahraničních studentů.

Přednáška

Přednáškový cyklus: Ekonomika EU v kontextu ekonomické krize a výzev 21. století

Ve spolupráci s CES
V termínu od 11.10. do 29.11. se na VŠE v Praze koná cyklus přednášek, které se zaměřují mimo jiné na dopady ekonomické krize na evropskou ekonomiku, finanční a regulační nástroje EU a členských států v období krize apod.

Workshop

VIII. regionální novinářská cena

Výsledky 8. ročníku regionální novinářské ceny Nadace Konrada Adenauera budou vyhlášeny na konferenci konané v termínu od 8. do 9. října v Havlíčkově Brodě. Tento rok bude oceněna nejlepší reportáž.

Diskuse

Každoroční konference o rodinné politice v Senátu ČR

Ve spolupráci s Centrem pro rodinu
4. října se v Senátu České republiky koná již po desáté každoroční konference o rodině.

Přednáška

Přednáškový cyklus: Česká republika a nové členské státy v Evropské unii

Ve spolupráci s CES
Tento přednáškový cyklus, konaný opět na Vysoké škole ekonomické v Praze, bude zaměřen mimo jiné na Českou republiku a Evropskou unii po přijetí Lisabonské smlouvy, ČR v kontextu zahraniční politiky EU, ČR a finanční perspektivu EU.

Seminář

Politika od kořenů až po současnost

Ve spolupráci s OI
1. října 2010 se koná seminář pro české gymnaziální učitele společenských věd (ZSV). Mezi řečníky vystoupí mimo jiné Roman Joch, Mojmír Hampl, Jan Jireš, Stanislav Balík a Matyáš Zrno.
KAS Prag

Příspěvky k akcím

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

od Marcel Ladka

Expertní diskuze v Praze
Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

Bilance po 15 letech v Evropské unii

od Sören Wilke

Mezinárodní konference v Brně
Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Příspěvky k akcím

Novinářská cena 2017

od Matthias Barner

Ocenění pro novináře v Divadle Archa
V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Příspěvky k akcím

Jádro Evropy nebo periferie?

od Matthias Barner

Evropský den na Vysoké škole ekonomické
Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Příspěvky k akcím

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM
Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze
Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Příspěvky k akcím

Česko - silný hráč v evropské lize

Sociálně-tržní hospodářství jako hospodářský model budoucnosti
Česká ekonomika potřebuje být v kondici, aby zvládla výzvy 21. století. Na konferenci „Česko - silný hráč v evropské lize“ představili přední české osobnosti z politiky i byznysu svoje vize. Konkrétně se mluvilo o digitalizaci, vzdělávání, spolupráci se státem a energetice.

Příspěvky k akcím

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy
Café Louvre, jedna z nejstarších a nejkrásnějších kaváren v Praze, se stala ve čtvrtek 11. května 2017 místem setkání více než sto padesáti politiků, novinářů a dalších zájemců. V rámci veřejné panelové diskuze pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s TOPAZem a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) byly v tomto historickém prostředí diskutovány aktuální problémy i nové perspektivy v Evropě.

Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory
Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 79.