Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Fórum

Liberálně-konzervativní akademie

za spolupráce s CEVRO

V sobotu 16. ledna se bude v Praze konat Liberálně-konzervativní akademie. U této události budou regionální a komunální politici, žurnalisté, studenti a experti diskutovat o veřejných záležitostech.

Seminář

Korupce v České republice

Ve spolupráci s Transparency International

V pátek 11. prosince organizuje Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Transparency International seminář na téma "Korupce v České republice".

Diskuse

Nezávislost médií na příkladu veřejnoprávních médií v Německu

Ve spolupráci se Senátem

V pátek 11. prosince pořádáme ve spolupráci se Senátem diskuzi na téma "Nezávislost médií na příkladu veřejnoprávních médií v Německu.

Odborná konference

Středoškolská politologická konference 2009

Ve spolupráci s EUTIS

V rámci středoškolské politologické konference, konané 11. prosince 2009 v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, studenti představí svůj pohled na vybrané téma z oblasti politologie s důrazem na problematiku evropské integrace.

Přednáška

Strategické partnerství EU a ČLR

za spolupráce s CES

Tématem přednášky vědeckého pracovníka Ústavu mezinárodních vztahů v Praze Rudolfa Fürsta bude Strategické partnerství Evropské Unie a Čínské lidové republiky. Přednáška se bude konat 9. prosince od 14:30 v budově VŠE v Praze.

Odborná konference

20 let novodobé demokracie – Quo vadis res publica?

za spolupráce s MK

Konference na téma 20 let novodobé demokracie se bude konat 7.12. od 8:30 v nové zasedací místnosti Zastupitelstva města Šumperk na adrese Jesenická 31. Účast přislíbili experti z politické i akademické sféry.

Workshop

Mladí politici ve Střední Evropě - Česká republika mezi Visegrádem a Spolkovou republikou

Ve spolupráci s MK

V pátek a v sobotu, 4. a 5. prosince, se v Plzni koná workshop na téma "Mladí politici - Česká republika mezi Visegrádem a Spolkovou republikou".

Seminář

Teorie a praxe v politice

Ve spolupráci s Eutis

Na tomto semináři, který Konrad-Adenauer-Stiftung pořádá ve spolupráci s Eutis, budou diskutovat odborníci o různých teoretických a praktických aspektech politiky.

Diskuse

Prezentace knihy: Udo di Fabio - Kultura svobody

Ve spolupráci s CDK and VEU- SPČR

Ústavní soudce Udo di Fabio bude v Praze 1. prosince od 14ti hodin v budově senátu PČR prezentovat svou knihu "Kultura svobody".

Událost

7. regionální novinářská cena

Za spolupráce s týdeníkem Respekt a zastoupením Evropské komise v ČR

27. a 28.listopadu proběhne v Táboře oficiální vyhlášení 7. Regionální novinářské ceny. Mimo vyhlášení samotné se účastníci mohou těšit na konferenci "Média a peníze. Vliv finanční krize a hospodářských tlaků na žurnalisty" a na zajímavé workshopy.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.