Události

Diskuse

Praktické dopady Lisabonské smlouvy

za spolupráce s ČKA
V kolokviu "Praktické dopady Lisabonské smlouvy" budou Experti diskutovat o vlivu smlouvy na českou politiku a způsobu, jakým ovlivní řešení vnitropolitických otázek do budoucna.

Seminář

Ženy v politice

za spolupráce s s CEVRO
Na tomto semináři bude diskutována role žen v politice v 21. století. Existují specificky ženská témata? Jak se změnilo postavení žen v posledních eltech?

Přednáška

Státní bankroty ve světové ekonomice (příčiny, možná řešení, případ Řecka)

Ve spolupráci s CES
Zveme vás na přednášku Ing. Martina Záklasníka, ve které budou mimo jiné diskutovány řecké zkušenosti ze členství v eurozóně při plnění fiskálních kritérií Paktu stability a růstu nebo aktuální situace v oblasti zadluženosti země.

Přednáška

Česká republika a EURO

Ve spolupráci s CES
Ing. Zahradník se bude ve své přednášce věnovat postoji ČR k přijetí eura, analýze přínosů a nákladů zavedení společné měny v kontextu zkušeností členských zemí eurozóny a přípravě a zaměření nového konvergenčního programu České republiky.

Přednáška

Sociální systém a jeho reforma

Ve spolupráci s CES
Srdečně vás zveme na přednášku Ing. Edita Glajchová, Česká spořitelna, a.s., o sociální politice v kontextu celoevropského problému stárnutí obyvatelstva a z toho vyplývající změny v oblasti sociálních politik.

Přednáška

Sozialsystem und seine Reformen

In Kooperation mit CES
Wir laden Sie herzlich zum Vortrag von Frau Ing. Edita Glajchová über die Sozialpolitik im Kontext des ganzeuropäischen Problems des Alterns der Bevölkerung und die sich daraus ergebenden Änderungen auf dem Gebiet der sozialen Politik ein.

Přednáška

Dopady finanční krize na růst a stabilitu zemí EU

Ve spolupráci s CES
Ing. Petr Zahradník se ve své přednášce bude zabývat mimo jiné vývojem veřejných rozpočtů zemí EU v kontextu hospodářské krize, krátkodobými plány hospodářské obnovy EU a členských zemí a cíly a zaměřením dokumentu EUROPA 2020.

Rozhovor

Cestou do parlamentu: debatní soutěž v Ústí nad Labem

za spolupráce s AGORA
KAS za spolupráce s AGORA organizují regionáoní kolo debatní soutěže "Po cestě do parlamentu". Studenti regionálních základních škol budou debatovat o české a evropské politice.
KAS Prag

Příspěvky k akcím

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

od Marcel Ladka

Expertní diskuze v Praze
Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

Bilance po 15 letech v Evropské unii

od Sören Wilke

Mezinárodní konference v Brně
Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Příspěvky k akcím

Novinářská cena 2017

od Matthias Barner

Ocenění pro novináře v Divadle Archa
V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Příspěvky k akcím

Jádro Evropy nebo periferie?

od Matthias Barner

Evropský den na Vysoké škole ekonomické
Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Příspěvky k akcím

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM
Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze
Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Příspěvky k akcím

Česko - silný hráč v evropské lize

Sociálně-tržní hospodářství jako hospodářský model budoucnosti
Česká ekonomika potřebuje být v kondici, aby zvládla výzvy 21. století. Na konferenci „Česko - silný hráč v evropské lize“ představili přední české osobnosti z politiky i byznysu svoje vize. Konkrétně se mluvilo o digitalizaci, vzdělávání, spolupráci se státem a energetice.

Příspěvky k akcím

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy
Café Louvre, jedna z nejstarších a nejkrásnějších kaváren v Praze, se stala ve čtvrtek 11. května 2017 místem setkání více než sto padesáti politiků, novinářů a dalších zájemců. V rámci veřejné panelové diskuze pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s TOPAZem a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) byly v tomto historickém prostředí diskutovány aktuální problémy i nové perspektivy v Evropě.

Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory
Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 79.