Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

NATO a EU po rozšíření

Ve spolupráci s VŠE

Ve dnech od 12. do 16. října informuje Dustin Dehéz, vědecký referent na DIAS-Institutu a docent mezinárodních vztahů na Otto-Suhr-Institutu Svobodné univerzity v Berlíně, o situaci NATO a EU po jejich rozšíření.

Odborná konference

Forum 2000: Demokracie a svoboda v multipolárním světě

Forum 2000

Na letošní konfereci Forum 2000 osvětlí přední experti a politici z celého světa různorodé otázky, které si v dnešním multipolárním světě klademe. Konference se bude konat v prostorách Paláce Žofín v Praze.

Seminář

Komunikace a sebeprezentace žen v aktivní politice a v neziskových organizacích

in Kooperation mit IPES

Jak se prezentují ženy v aktivní politice a v neziskových organizacích a do jaké míry lze zjistit genderové rozdíly v sebeprezentaci a komunikaci? Takové a podobné otázky budou probírány na tomto semináři.

Odborná konference

Evropská hospodářská a sociální politika

Ve spolupráci s MK

Evropská hospodářská a sociální politika se nachází odedávna v rozporu mezi integrací a autonomií členských zemí v Evropské unii (EU). O tomto problému se bude podrobně diskutovat na této konferenci.

Přednáška

Finanční krize a její dopady na ekonomiky EU

Ve spolupráci s CES a VŠE

Ing. Martin Záklasník, Ph.D. informuje ve své přednášce, konané dne 1.října na půdě Vysoké školy ekonomické, o dopadech finanční krize na ekonomiky Evropské unie.

Odborná konference

Korupce a česká ekonomika

Ve spolupráci s Evropským hnutím

Na této konferenci půjde o téma korupce v českém hospodářství a jak lze proti ní postupovat. Experti a zájemci budou probírat různé příklady a diskutovat o možných řešeních.

Odborná konference

Regionální rozvoj prostředky EU

Ve spolupráci s MK

Regionální rozvoj představuje jak na národní úrovni, tak zejména v evropském kontextu významné politické téma. Na této konferenci mají být osvětleny a vyhodnoceny šance a výzvy regionálního vývoje.

Odborná konference

Východiska z finanční krize - ponaučení pro budoucnost

Ve spolupráci s Liberálním institutem

Jaká východiska vedou z finanční krize a jak lze takovému vývoji v budoucnu zabránit? Na této konferenci půjde o intenzivní výměnu názorů o nových konceptech a možných nástrojích kontroly.

Odborná konference

Rodinná politika - sliby nebo realita?

in Kooperation mit IPES

Konference je zaměřena na otázku, zda již byli splněny politické sliby, týkající se rodinné politiky. Navíc budou účastníci diskutovat o problémech, které musí být ještě řešeny a které nás nutí všímat si kroků jednotlivých politiků.

Seminář

Politická komunikace v moderní společnosti

ve spolupráci s IPES

Které nové metody mohou vylepšit politickou komunikaci? Touto otázkou se bude spolu s účastníky zabývat několik odborníků.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.