Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Moderní média a jejich úloha

s Mensch und Medien

Jaká je funkce médií v dnešním světě? Jak je máme hodnotit? Tyto a další otázky budeme řešit na konferenci Moderní média a jejich úloha.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

s CEVRO

Studenti shlédnou filmy jednak o nebezpečí totalitních režimů, jednak o evropských hodnotách. Akce začne přednáškou, na závěr proběhne diskuze.

Workshop

Rozhoduji v Evropě

s EUTIS

Jak funguje Evropská unie? Kdo jsou klíčoví hráči? Proč bychom se měli o Evropu zajímat? Studenti dostanou příležitost prostřednictvím simulace nahlédnout pod pokličku rozhodovacího procesu a politického dění.

Odborná konference

Europeizace politických stran v postkomunistických státech EU a volby do Evropského parlamentu

se Západočeskou univerzitou v Plzni

Ve všech sférách života hraje Evropa čím dál důležitější roli, což se týká i politického prostředí. Jak může vypadat "europeizace" politických stran, na co je třeba dát pozor? Jaký má europeizace dopad na volby do Evropského parlamentu?

Odborná konference

Komunální politika a místní rozhodovací procesy

s Agora

Konference nabízí studentům a politikům příležitost přímo a zblízka nahlédnout do komunální politiky a jejích rozhodovacích procesů.

Seminář

Pět let v Evropské unii

ve spolupráci s VSERS

Pět let od vstupu České republiky do Evropské unie nastává čas ke zhodnocení. Diskuze bude věnována ekonomice a dalším aspektům, které podstatně ovlivňují EU. Jaké výhody a nevýhody přináší členství v EU?

Seminář

Volby do Evropského parlamentu

ve spolupráci s poslancem Evropského parlametu Jaroslavem Zvěřinou

V červnu se budou konat volby do Evropského parlamentu. Co to znamená pro Českou republiku a co můžeme očekávat? Poslanec Evropského parlamentu Jaroslav Zvěřina se pokusí odpovědět na tyto a další otázky.

Odborná konference

Konzervativci ve střední Evropě- Strany a nevládní organizace v křesťanskodemokratickém a občasnkoliberálním prostředí

S Občanským institutem

Konference na téma „Program a cíle Křesťanských demokratů a občanských liberálů“. Diskutovat se bude na téma hodnoty, cíle a budoucnost konzervativního spektra ve střední Evropě.

Diskuse

Etnické a náboženské menšiny v postkomunistické Evropě

S Ackermann Gemeinde

Etnické a náboženské menšiny se zatím musí spokojit s jiným statutem než většinová společnost. Jedná se o jejich práva, šance a povinnosti.

Workshop

Odpovědnost České republiky ve světě - lidská práva

ve spolupráci s Justitia et Prax

Workshop bude pojednávat o tématu lidkých práv a jejich prosazování v České republice, jako i o mezinárodní roli České republiky pri ochraně lidských práv ve světě.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.