Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Letní univerzita: Politické ideologie a politika v praxi

ve spolupráci s Liberálnim institutem

Mladí lidé, žáci a studenti diskutují základní politické teorie a jejich význam v realitě spolu s vědci, politiky a dalšími experty.

Seminář

Volební úspěchy postkomunistických politických stran ve východní Evropě - ustupujíci trend nebo neustálé nebezpečí

ve spolupráci s ČIMS

Ješte stále je v českém parlamentu zastoupena Komunistická strana. Poslední stranický sjezd ukázal, že vlastní minulost ješte není vyřešena. Jakou rolu hraje KSČM v České republice?

Odborná konference

Více rodiny nebo více státu? Budoucnost rodiny v České republice

ve spolupráci s Občanským institutem

Více rodiny nebo více státu? Kto zastupuje rodinu? Je vůbec možné sladit potřeby rodiny s požadavky moderní společnosti? Konference se snaží předvídat vývoj.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO

Studenti by se měli obeznámit s nebezpečím totalitních režimů a též s evropskými hodnotami prostřednictvím vybraných filmů. Akce začíná úvodní přednáškou a končí diskusí.

Odborná konference

Konference "Pražské jaro"

ve spolupráci s ÚSD

Při příležitosti 40. výročí "Pražského jara" se uskuteční konference tentokrát v Praze, na které budou vyjasněné její důsledky a význam.

Workshop

Způsoby zapojení mladých lidí do politického procesu

ve spolupráci s MKD

Mladí lidé čím dál tím víc ztrácejí zájem o politický proces. Díky simulaci parlamentu se učí následovat parlamentní procedury. Navíc byli konfrontováni s kritickými tématy a jejich úlohou bylo je diskutovat.

Seminář

Komunistická strana v České republice

ve spolupráci s ČIMS

Akce se soustřeďuje na roli Komunistické strany v České republice. Strana získavá čím dál více hlasů. V současnosti se podíl na budoucí vládě nezdá být nerealistický. Nebezpečí pro mladou českou demokracii?

Odborná konference

Práce a kapitál v globalizovaném světě - 7. EEFS mezinárodní konference

ve spolupráci s VŠE a Centrem evropských studií

Odborníci na mezinárodní ekonomii a vědu diskutují nové výzvy globalizovaného světa financí.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s OI, CEVRO Institutem, MK a MKD

Studenti by se měli ve vybraných filmech obeznámit s nebezpečím totalitních režimů, ale i s evropskými hodnotami. Akce začína úvodní přednáškou a končí diskusí.

Seminář

Evropský klub - migrace v EU

Tentokrát se Evropský klub zabýva tématem "Ilegální migrace v EU". Referenti diskutují o motivech a původu migrace. Na závěr následuje diskuse.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.