Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Kongres

Zwei Jahre konservative Regierungsarbeit - Lehren für die Zukunft?

mit MLOP

Seit 2006 ist nun die Regierung aus Bürgerdemokraten ODS, Christdemokraten KDU-CSL und den Grünen an der Macht. Wie sieht die Bilanz nach zwei Jahren aus? Der Vizepremier für Europaangelegenheiten Alexandr Vondra gibt u.a. Antwort.

Odborná konference

Více rodiny nebo více státu? Budoucnost rodiny v České republice

ve spolupráci s Občanským institutem

Více rodiny nebo více státu? Kto zastupuje rodinu? Je vůbec možné sladit potřeby rodiny s požadavky moderní společnosti? Konference se snaží předvídat vývoj.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO

Studenti by se měli obeznámit s nebezpečím totalitních režimů a též s evropskými hodnotami prostřednictvím vybraných filmů. Akce začíná úvodní přednáškou a končí diskusí.

Odborná konference

Konference "Pražské jaro"

ve spolupráci s ÚSD

Při příležitosti 40. výročí "Pražského jara" se uskuteční konference tentokrát v Praze, na které budou vyjasněné její důsledky a význam.

Workshop

Způsoby zapojení mladých lidí do politického procesu

ve spolupráci s MKD

Mladí lidé čím dál tím víc ztrácejí zájem o politický proces. Díky simulaci parlamentu se učí následovat parlamentní procedury. Navíc byli konfrontováni s kritickými tématy a jejich úlohou bylo je diskutovat.

Přednáška

Rundtischgespräche zur Christlichen Demokratie

mit MKD

Die Christliche Demokratie steht in Tschechien am Scheideweg. Führende Köpfe aus der KDU-CSL und der dieser Partei nahestehenden Institutionen referieren über Themen der aktuellen Politik. Organisator ist die Christdemokratische Jungorganisation MKD.

Přednáška

Rundtischgespräche zur Christlichen Demokratie

mit MKD

Die Christliche Demokratie steht in Tschechien am Scheideweg. Führende Köpfe aus der KDU-CSL und der dieser Partei nahestehenden Institutionen referieren über Themen der aktuellen Politik. Organisator ist die Christdemokratische Jungorganisation MKD.

Seminář

Komunistická strana v České republice

ve spolupráci s ČIMS

Akce se soustřeďuje na roli Komunistické strany v České republice. Strana získavá čím dál více hlasů. V současnosti se podíl na budoucí vládě nezdá být nerealistický. Nebezpečí pro mladou českou demokracii?

Odborná konference

Práce a kapitál v globalizovaném světě - 7. EEFS mezinárodní konference

ve spolupráci s VŠE a Centrem evropských studií

Odborníci na mezinárodní ekonomii a vědu diskutují nové výzvy globalizovaného světa financí.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s OI, CEVRO Institutem, MK a MKD

Studenti by se měli ve vybraných filmech obeznámit s nebezpečím totalitních režimů, ale i s evropskými hodnotami. Akce začína úvodní přednáškou a končí diskusí.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.