Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Evropský klub - migrace v EU

Tentokrát se Evropský klub zabýva tématem "Ilegální migrace v EU". Referenti diskutují o motivech a původu migrace. Na závěr následuje diskuse.

Rozhovor

Liberálně-konzervativní akademie

ve spolupráci s CEVRO

Na akademii se diskutují aktuální ekonomické, vnitřně a zahraničněpolitické a právnické otázky. Cílovou skupinou jsou vědci, kteří se připravují na převzetí svých fukcí a mandátů v politice a státní správě.

Seminář

Budoucnost mladé křesťanské demokracie

ve spolupráci s MKD

Mladí křesťanšťí demokraté diskutují se zástupci ze Slovenska a se zástupci konzervativních mládežnických organizací v České republice o otázkach aktuální politiky se zaměřením na budoucnost Evropy.

Přednáška

Husitské hnutí

ve spolupráci s ČKA

Husité byli revolucionářské hnutí v 15. století. Vedeni Janem Husem, kritizovali bohatství církve a považovali bibli za jediné vodítko pro všechny otázky víry. Ale jaký historický význam může být Husitům přisouzen?

Seminář

Mezinárodní menový systém, euro a nestabilní finanční trhy

Tento seminář se zabývá dopady nestabilních finančních trhů na euro a problematiku mezinárodního měnového systému.

Fórum

Krušovické rozhovory

Význam výzkumu, vývoje a inovací jako ekonomického faktoru

V této době je 10. vyročí akce. Letošními otázkou je, jak důležitými jsou výzkum, vývoj a inovace pro ekonomický růst. Politici, podnikatelé a novináři se účastní panelu.

Kongres

Transatlantické společenství a jeho bezpečnostní výzvy ve 21. století

ve spolupráci s MPÚ

Transatlantická komunita je konfrontována s novými výzvami. Ale co s bezpečnostními výzvami ve 21. století?

Odborná konference

Role evropských zprostředkovatelů v přijímacím procesu s kandidátskymi státy jihovýchodní Evropy

ve spolupráci s VŠE a CES

Prostřednictvím mnoha programů alokuje Evropská unie značné zdroje do procesu evropské integrace. Co to znamená pro kandidátské země jihovýchodní Evropy a jejich ambice v procesu integrace?

Sympózium

Vědecko-politické sympozium

ve spolupráci s MPÚ a Masarykovou univerzitou

Vedoucí politologové a sociální vědci České republiky diskutují aktuální politické otázky ale též stav české ekonomiky.

Přednáška

Aktuální stav česko-německých vztahů

ve spolupráci s VŠE

51 mld. eur je obrat obchodu za rok 2007: Německo vychází dobře s Českou republikou. Miriam Schwan - výkonní ředitelka Česko-německé průmyslové komory podáva informace o česko-německých vztazích.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.