Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Rozhovor

"Tee um Fünf - Die Flattax als wirtschaftspolitisches Instrument"

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Junge, konservativ denkende Menschen bis 35 Jahre stellen in einer informellen Umgebung einer Persönlichkeit aus dem politischen, rechtlichen oder ökonomischen Gebiet Fragen.

Seminář

"The Euro: Reality for Germany and the Czech Republic?"(in English)

in Zusammenarbeit mit VŠE

Die Wirtschafts-und Währungsunion im Prozess der europäischen Integration.

Seminář

"Theorie des optimalen Währungsraumes und ihre Implikationen"

Teil der Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit der VŠE Prag.

Seminář

10 Jahre Politikwissenschaften in der Tsch. Republik – Aktueller Stand, Perspektiven und europäische Einflüsse

in Zusammenarbeit mit CESES

Das zehnjährige Bestehen der tschechischen Politikwissenschaften ist Anlass, vergangene Entwicklungen zu bewerten, sich mit anderen europäischen Ländern zu vergleichen und die zukünftige Rolle der Politikwissenschaften zu diskutieren.

Seminář

18 Monate nach der Verwaltungs- und Gebietsreform – Rückblick und Ausblick

in Kooperation mit der Vereinigung für die Entwicklung von Nordmähren und Schlesien (SPORMS)

Alljährliche Konferenz für Bürgermeister und Oberbürgermeister von Nordmähren und Schlesien. In diesem Jahr ist die Veranstaltung den Themen "Zweckverbände" und "Reform der öffentlichen Verwaltung" gewidmet.

Sympózium

2. Deutsch-Tschechisches Jugendforum

Abschlussveranstaltung

Das Deutsch-tschechische Jugendforum, das sind 40 junge Menschen aus Tschechien und Deutschland, die das gemeinsame Ziel haben, die deutsch-tschechischen Beziehungen zu verbessern und zu vertiefen. Diese Veranstaltung stellt ihre Ergebnisse vor.

Seminář

200 Jahre Konservatismus in den Böhmischen Ländern

in Zusammenarbeit mit dem Juniorklub der Christdemokraten

Der tschechische Konservatismus wird umfassend dargestellt, die Teilnehmer werden zu dieser Thematik über die wichtigsten Entwicklungen in den einzelnen Epochen für ausgewählte Bereiche (z. B. Politik, Kultur, Religion, Wirtschaft) informiert.

Fórum

50 Jahre nach den Römischen Verträgen. Erfolge und Herausforderungen für die Europäische Union

In Zusammenarbeit mit ANO pro Evropu, CEFRES, CEVRO, FES, Dt. Botschaft, Frz. Botschaft

Die Römischen Verträge legten vor 50 Jahren den Grundstein für ein geeintes Europa. Hochrangige Fachleute werden die Erfolge der 50-jährigen Geschichte der EU und ihre Visionen für die Zukunft vorstellen.

Odborná konference

6 Jahre Krieg gegen den Terrorismus-Lösungsansätze aus Sicht der EU

Konferenz mit OI

EU will einheitliche Terrorbekämpfung

Odborná konference

700 Tage nach dem EU-Beitritt: Zum Status Quo der argrarwirtschaftlichen Förderung durch EU- Mittel

in Zusammenarbeit mit EAD

Die derzeitige Ausgangssituation bzgl. der agrarwirtschaftlichen Förderung durch EU- Mittel und deren möglichen Optimierung. Werden die bereits zugesprochenen Subventionen auch in einer wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise verwendet?

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.