Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Europäische Werte im Film – Totalitarismus vs. Demokratie

In Zusammenarbeit mit OI, CEVRO Institut, MK und MKD.

Studenten sollen in ausgewählten Filmen die Gefahren totalitärer Regime, aber auch europäische Werte kennenlernen. Die Veranstaltung beginnt mit einem einführenden Vortrag und endet mit einer Diskussion.

Přednáška

Konkurence evropských států a jejich regionů

ve spolupráci s VŠE a CES

Kromě USA, Číny a Ruska patří Evropa k nejsilnějším ekonomikám světa. Ale co s konkurencí v samotné Evropě? Které regiony dosahují obrovský růst a které jsou pod průmerem EU? Jaká politika EU by mohla pomoci?

Odborná konference

Tlaky na rodinu v moderní společnosti

ve spolupráci si Národním centrem pro rodinu

Moderní společnost nenechává žádný prostor pro rodinu: práce, finanční tlaky, nezaměstnanost, důchodové zabezpěčení ve vyšším věku - mladí lidé si ješte nechtějí zakládat rodiny. Ale co tedy s rodinnou politikou v Evropě?

Odborná konference

Výhody a nevýhody eura

ve spolupráci s European Movement

Původně plánovala Česká republika zavést euro v roce 2010. V současné době se zavedení eura ješte před rokem 2012 zdá být nereálné. Akce informuje o šancích a rizicích pro Českou republiku při zavedení eura.

Přednáška

Euro a mezinárodní ekonomie

ve spolupráci s VŠE a CES

Euro bylo vytvořeno jako doplněk k dolaru jako světové měně. Jaké důsledky to má na finanční trhy?

Odborná konference

Liberalní institut: Jacques Garello

ve spolupráci s LI

Mancur Olson prezentuje svou knihu "Vzestup a pád národů" o ekonomické teorii a ekonomické politice.

Fórum

Manipulace v a kvůli žurnalistice?

Jedna část ze série Člověk a média

Žurnalistika představuje klíčovou pozici v systému reprezentativní demokracie, protože formuje a vytváří postoj. Tato pozice je spjatá s odpovědností. Je vyvíjen nátlak na žurnalistiku? Nebo sama žurnalistika vytváří tlak na sebe?

Sympózium

Restituce cirkevního majetku

ve spolupráci s Agenturou Nula a ministerstvím kultury

Restutuční proces v české republice stagnuje. Důležitým bodem otázky není "jastli" ale "jak". Experti z oblasti politiky, církví, ekonomie a vědy diskutují požadavek legislativního návrhu.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO

Studenti jsou prostřednictvím vybraních filmů obeznámení s nebezpečím totalitních režimů a evropskými hodnotami. Akce začíná úvodní přednáškou a končí diskusí.

Odborná konference

Anti-semitismus v Evropě

ve spolupráci s ICEJ

Hlavním bodem akce byla problematika anti-semitismu v Evropě. Diskutovalo se, zda se v poslední době široce šíří anti-semitické útoky a zda útoky představují nové nebezpečí pro židovskou společnost.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.