Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO

Studenti jsou obeznámeni s evropskými hodnoty a nebezpečím teotlitních režimů prostřednistvím filmu. Akce začína úvodní přednáškou a končí diskusí.

Seminář

Politická kultura v České republice a v Německu

Experti z Německa a České republiky diskutují o vývoji a politické kultuře v obou zemích.

Workshop

Evropské hodnoty ve filmu - totalitarismus vs. demokracie

ve spolupráci s CEVRO

Studenti jsou informováni o evropských hodnotách a nebezpečí totalitních režimů prostřednictvím filmu. Akce začína úvodní předáškou a končí diskusí.

Rozhovor

Liberálně-konzervativní akademie

ve spolupráci s CEVRO LKA

Akce se zabývá aktuálními ekonomickými, zahraničnopolitickými a vnitropolitickými a právními otázkami. Cílovou skupinou jsou mladí akademici, kteri chtějí pracovat v oblasti státní správy a politiky.

Seminář

14 seminářů generace EU: Hodnoty - diskuse - budoucnost

ve spolupráci s KME

V těchto seminářích se budou diskutovat hodnoty a budoucnost EU.

Workshop

Politische Ideologien der Neuzeit-Der Sozialismus

mit MK

In der Reihe "Die wichtigsten zeitgenössischen Ideologien" veranstalten die jungen Konservativen zusammen mit dem Obcansky Institut einen Workshop zur Thematik des Sozialismus.

Workshop

Außenpolitische Konzeptionen im erweiterten Europa

mit Karlsuniversität Prag

Workshop zu Themen der europäischen Integration.

Odborná konference

Good Governance als Grundfeste einer globalisierten Wirtschaft und Gesellschaft

Internationale Konferenz mit Wirtschaftsuniversität VSE Prag

The conference is supposed to represent a platform for exchange of ideas and opinions among researchers and other experts from the Czech Republic and abroad.

Přednáška

Das Vermächtnis Adenauers für Gegenwart und Zukunft

Vortrag mit TIFIB

Die Wahrnehmung Konrad Adenauers in seiner Bedeutung als Gründungskanzler der Bundesrepublik Deutschland hat seit der Aufgabe seiner Ämter und seit seinem Tode nicht abgenommen, sondern kontinuierlich zugenommen.

Odborná konference

Werte und Literatur im vereinten Europa

Konferenz mit Universität Ostrava

Ist die zeitgenoessische Literatur ein Medium der Völkerverständigung, ist sie eine Brücke zu einem grösseren Europa?

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.