Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

Česká evropská politika po parlamentních volbách

Veřejnou debatu organizuje Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a Wilfried Martens Centre for European Studies.

Rozhovor s experty

Co si myslí Visegrádská skupina o budoucnosti EU?

Mezinárodní kulatý stůl pro experty z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska

Experti ze středoevropských států diskutují o perspektivách svých zemí v souvislosti s budoucností Evropské unie.

Odborná konference

Homeaffairs

Internal Security Forum Prague

Forum organizují Think-Tank Evropské hodnoty a Wilfried Martens Centre for European Studies ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung.

Odborná konference

III. Fórum dialogu

Konference „Populismus v Evropě a obranyschopná demokracie“

Česká křesťanská akademie pořádá ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana 3. ročník „Fórum dialogu“, které navazuje na bývalou tradiční konferenci „Dny Josefa Zvěřiny“.

Diskuse

Budoucnost liberální demokracie v Česku

Povolební debata zástupců politických stran a politologů

CEVRO Institut pořádá ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung povolební debatu zástupců politických stran a politologů.

Odborná konference

Rusko a střední Evropa: Rozdílné zájmy, nebo prostor ke spolupráci?

Konference si klade za cíl komplexně přispět do diskuse zabývající se tématem vztahů Ruska a střední Evropy s ohledem na zájmy jednotlivých zemí v regionu.

Diskuse

Vliv záplavy informací na demokracii

Svět v 21. století se stal komplikovanějším a mnohotvárnějším. Ne všem lidem je záplava informací přicházejících z médií srozumitelná a mají potíže se v ní zorientovat.

Odborná konference

Euro a pozice v EU

Think Tank TOPAZ pořádá ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a Wilfried Martens Centre for European Studies konferenci k různým aspektům týkajících se eurozóny a její budoucnosti.

Odborná konference

NATO after the Brussels Mini-Summit: What’s next for (Central) European Security?

Expertní konference navazuje na květnový mini-summit NATO v Bruselu. Ve dvou diskuzních panelech se zaměří na vliv výsledků mini-summitu na bezpečnostní situaci ve střední Evropě a spolupráci EU a NATO.

Seminář

EU víkend

Jaké principy a struktury rozhodování hrají v rámci EU roli? Co rozděluje a co naopak spojuje státy EU?

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.