Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Europa im Dunkeln? Die Zukunft der Energiepolitik in der EU

Krušovicer Gespräche

Die diesjährigen Krušovicer Gespräche sind dem aktuellen Thema der Energiepolitik in der EU gewidmet. Politiker, Journalisten und Vertreter der Wirtschaft werden die Zukunft klassischer und alternativer Energiegewinnung diskutieren.

Odborná konference

Regieren im 21.Jahrhundert-Herausforderungen zwischen Globalisierung und Lokalpolitik

Im Rahmen des politikwissenschaftlichen Symposiums Brno

Prezentace knihy

Buchpräsentation Bruno Leoni: „Freiheit und Recht“

mit Liberalní Institut

Der Rechtsphilosoph und Anwalt Bruno Leoni war ein bedeutender Vertreter des klassischen Liberalismus. Die tschechische Übersetzung eines seiner wichtigsten Werke – „Freiheit und Recht“ – wird bei dieser Veranstaltung vorgestellt.

Přednáška

Deutsche Außenwirtschaft und die deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen

mit VŠE

Mirjam Schwan von der Deutsch-Tschechischen Industrie-und Handelskammer stellt deren Arbeit den Studenten der VSE vor und geht auf die charakteristischen Merkmale der deutsch-tschechischen Handelsbeziehungen ein.

Workshop

Der Europäische Strukturfonds

mit VŠE

Die EU-Strukturfonds werden für die kommende Förderperiode 2007-2013 neu ausgerichtet. Welche Inhalte werden dort charakterisierend sein?

Odborná konference

Die EU und der Balkan: vom Pulverfass zu verlässlichen Partnern?(mit MPU)

mit MPU

Die Konferenz widmet sich der Diskussion um die gesellschaftlichen Veränderungen Serbiens und der gesamten Balkanregion hinsichtlich der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Welche Bedeutung wird sie in Zukunft für die EU haben?

Odborná konference

Europäische Kultur, Europäische Identität - Wurzeln der europäischen Integration

In Zusammenarbeit mit der Politikwissenschaftlichen Fakultät der Universität Pilsen

Bisher fand die Diskussion um die europäische Integration hauptsächlich auf wirtschaftlicher und politischer Ebene statt. Die Veranstaltung lenkt den Blick auf die gemeinsamen kulturellen Wurzeln der europäischen Staaten.

Fórum

Neue Wege der Erziehung? Medien und die Verantwortung für die Gesellschaftsentwicklung

Kinder sind immer stärker den Einflüssen durch Medien wie Fernsehen und Internet ausgesetzt? Welche Auswirkungen hat das auf ihre Entwicklung? Welche Verantwortung haben Medien bezüglich der Erziehung von Kindern und Jugendlichen?

Přednáška

Prioritäten der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007

mit VŠE

Vortrag in deutscher Sprache

Workshop

Europäische Werte im Film – Totalitarismus vs. Demokratie

in Zusammenarbeit mit OI, CEVRO Institut, MK und MKD.

Studenten sollen in ausgewählten Filmen die Gefahren totalitärer Regime, aber auch europäische Werte kennenlernen. Die Veranstaltung beginnt mit einem einführenden Vortrag und endet mit einer Diskussion.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.