Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Die Zukunft des Verfassungsvertrages

in Zusammenarbeit mi VŠVSMVĚ, der Hochschule für öffentliche Verwaltung und internationale Beziehungen in Prag

Seit dem Scheitern des Europäischen Verfassungsvertrages nach dem negativen Votum in den Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden ist dessen Zukunft unsicher. Die Fachkonferenz befasst sich mit möglichen Lösungsansätzen und Szenarien.

Seminář

Wir sind in der EU, seien wir im Bild

Das Seminar ist ein Bestandteil des Projektes, der auf die Förderung des gymnasialen Unterrichts über die EU gerichtet ist. Das Projekt läuft im Rahmen der Konzeption über Informiertheit über die Europaangelegenheiten in Tschechien.

Diskuse

Lokaljournalistenpreis

Der Lokaljournalistenpreis ist mittlerweile zur festen Institution geworden. Die KAS zeichnet zum 5. Mal einen Journalisten aus, der auf lokaler Ebene herausragende Arbeit geleistet und damit die deutsch-tschechischen Beziehungen verbessert hat.

Odborná konference

"Europa - Chance für junge Landwirte"

in Zusammenarbeit mit Venkovský prostor

Der EU-Beitritt Tschechiens hatte zahlreiche Veränderungen in der Landwirtschaft zur Folge. Es ergaben sich aber auch zahlreiche Chancen und Möglicheiten vor allem hinsichtlich junger Landwirte.

Odborná konference

Politische Kommunikation in der repräsentativen Demokratie, Teil 4

in Zusammenarbeit mit EAD

Die Veranstaltung befasst sich mit internen und externen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Abgeordneten und den Wahlberechtigten. Inwieweit kann eine verbesserte Kommunikation zwischen den Mandatsträgern eine Entscheidungsfindung beschleunigen?

Seminář

Wir sind in der EU, seien wir im Bild

Das Seminar ist ein Bestandteil des Projektes, der auf die Förderung des gymnasialen Unterrichts über die EU gerichtet ist. Das Projekt läuft im Rahmen der Konzeption über Informiertheit über die Europaangelegenheiten in der Tschechischen Republik.

Odborná konference

Rolle der Obersten Gerichtshöfe in Europäischen Verfassungssystemen: Zeit für Veränderung?

zusammen mit dem dem Obersten Gerichtshof der Tschechischen Republik

Das Oberste Verwaltungsgericht, das Internationale Institut für Politische Wissenschaften der Masaryk Universität Brno, die Konrad-Adenauer-Stiftung Prag und die Juristische Fakultät der Masaryk Universität Brno laden gemeinsam zur Konferenz ein.

Přednáška

"Deutsch-tschechische Beziehungen zwei Jahre nach dem EU Beitritt: Ist alles in Ordnung?"

Vortrag von Wolfgang Egerter, Staatssekretär a.D., in Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Der Referent Wolfgang Egerter ist Staatssekretär a.D., Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Akademie Mitteleuropa Bad Kissingen und Vorsitzender des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerkes.

Seminář

Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Grenzlandes

in Kooperation mit Pohraničí

Dem Grenzraum kommt für die Zusammenarbeit Deutschlands und Tschechiens eine Schlüsselrolle zu. Die Seminarreihe an Mittelschulen im Grenzraum soll deshalb den Schülern zum besseren Verständnis der Geschichte und Gegenwart dieses Gebietes dienen.

Odborná konference

Tschechien und der Euro - Perspektiven für den Beitritt zur Währungsunion

in Zusammenarbeit mit IREAS

Die Mitgliedschaft in der Europäische Währungsunion ist aus verständlichen Gründen eines der Ziele der tschechischen Wirtschaftspolitik. Über den derzeitigen Stand und den Perspektiven berichtet dieses Seminar.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.