Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

EU-Abfallrichtlinie und ihre Umsetzung in tschechisches Recht, Teil 1: Bauabfälle

in Zusammenarbeit mit IREAS

Diese Veranstaltungsreihe beschäftigt sich mit dem Thema: Entsorgung von Bauabfällen, und deren Risiken für die Allgemeinheit. Des Weiteren die problematische Umsetzung ins nationale Recht.

Výstava

Die tschechische Bibel im Verlauf der Jahrhunderte

Ausstellung

Die Bibel ist im Wandel zu sehen. Die Ausstellung zeigt wertvolle, alte Handschriften, verschiedene Druckerzeugnisse, aber auch den biblischen Text auf multimedialen Trägern. Kinder können zudem Bibelstellen malen und einen Preis gewinnen.

Odborná konference

Bundesstaat oder Staatenbund? - Welche EU braucht die Tschechische Republik?

mit Assoziation für Europäische Werte

Tschechien steht der EU oftmals ratlos oder skeptisch gegenüber. Die Konferenz geht folgenden Fragen nach: wie ist die EU-Erweiterung einzuschätzen? Welche Position muss die EU innerhalb einer globalen Welt einnehmen? Wie kann man die EU stärken?

Rozhovor

Familie und Staat im 3. Jahrtausend

in Zusammenarbeit mit dem Občanský Institut

Welche Position nimmt der Staat gegenüber der Familie ein? Welche Schwerpunkte werden in der Familienpolitik gesetzt? Wird die Familie ausreichend gefördert? Wird für Kinder genug getan? Wie wichtig ist ein mögliches Familienleben für den Staat?

Workshop

Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Grenzlandes

in Zusammenarbeit mit Pohraničí

Dem Grenzraum kommt für die Zusammenarbeit Deutschlands und Tschechiens eine Schlüsselrolle zu. Die Seminarreihe an Mittelschulen im Grenzraum soll deshalb den Schülern zum besseren Verständnis der Geschichte und Gegenwart dieses Gebietes dienen.

Odborná konference

Reform der EU- Strukturfonds

in Zusammenarbeit mit IREAS

Diese Veranstaltung befasst sich mit den Reformen der Strukturfonds. Wird der Einsatz der Förderungsmittel durch die Reformen effektiviert oder eher erschwert?

Program studií a informací

Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Grenzlandes

in Zusammenarbeit mit Pohraničí

Dem Grenzraum kommt für die Zusammenarbeit Deutschlands und Tschechiens eine Schlüsselrolle zu. Die Seminarreihe an Mittelschulen im Grenzraum informiert deshalb Schüler über bestehende Koorperationsprojekte, nennt Ansprechpartner und Adressen.

Odborná konference

Sind die tschechischen Mechanismen zur Nutzung der EU-Fonds aureichend angepasst

in Zusammenarbeit mit IREAS

Mit der Frage der ausreichendend Nutzung der EU-Fonds von Tschechien, sowie Möglichkeiten einer sinnvollen Verbesserung beschäftigt sich diese Veranstaltung.

Přednáška

Wege zum Erfolg! Vor- und Nachteile mittelständischer Unternehmen

In Zusammenarbeit mit TIFIB

Mittelständische Unternehmen sind noch immer das Rückgrad der Wirtschaft. Trotz zahlreicher Erfolge, sind solche Unternehmen mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Neue Lösungsansätze sind gefragt, aber welche?

Seminář

Medien und Transformation in Tschechien und Ostdeutschland

in Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg

Die Medien spielen eine besondere Rolle in den Transformationsprozessen ehemaliger sozialistischer Länder. Deutsche und tschechische Studenten erörtern in diesem Workshop Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Entwicklung der Medienlandschaft.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.