Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

EU: Budget vs. Strukturpolitik?

in Zusammenarbeit mit AMO (Gesellschaft für Internationale Fragen)

Experten referieren und diskutieren zur Frage, ob sich der Haushalt der EU und die Interessen der Regionalförderung gegenüberstehen.

Odborná konference

Euro-Atlantische Beziehungen und die Rolle der neuen EU-Mitgliedsstaaten

in Zusammenarbeit mit der Masarykuniversität

Ein Jahr nach der EU-Osterweiterung soll die Veranstaltung die euro-atlantischen Beziehungen beleuchten. Dabei wird vor allem die Rolle der neuen Mitgliedsstaaten im Mittelpunkt stehen.

Seminář

Europa als Chance nutzen – Training zur Vorbereitung auf den EU-Concours

Seit einem Jahr ist die Tschechische Republik Mitglied der Europäischen Union. In dem Seminar sollen junge Tschechinnen und Tschechen auf das Auswahlverfahren für europäische Beamte vorbereitet werden: den Concours.

Seminář

Europa als Chance nutzen, Training zur Vorbereitung auf den Concours

Erstmals sollen rund 40 politisch interessierte junge Tschechen auf das Auswahlverfahren der europäischen Institutionen vorbereitet werden. Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache und mit deutschen Referenten durchgeführt.

Odborná konference

Europa als globaler Spieler: Ansicht von außen

in Zusammenarbeit mit Institut für Internationale Beziehungen in Prag

Wie wird Europa von den anderen globalen Großmächten wahrgenommen? Kann sich Europa in der Gruppe der globalen Großmächte halten?

Odborná konference

Europa der Bürger, Europa der Wähler - Demokratiedefizite in der EU?

mit EW

Sind Wahlen zum Europäischen Parlament gleichzusetzen mit nationalen Wahlen?

Odborná konference

Europa im Dunkeln? Die Zukunft der Energiepolitik in der EU

Krušovicer Gespräche

Die diesjährigen Krušovicer Gespräche sind dem aktuellen Thema der Energiepolitik in der EU gewidmet. Politiker, Journalisten und Vertreter der Wirtschaft werden die Zukunft klassischer und alternativer Energiegewinnung diskutieren.

Seminář

Europa in den Regionen

in Zusammenarbeit mit Jungen Europäern (KME)

Das Ziel der Seminarreihe ist es, auch in den Regionen den „neuen Europäern“ den Zugang zu Informationen über die EU zu ermöglichen und sie in die Diskussion über die aktuellen Fragen der europäischen Integration einzubinden.

Seminář

Europa neu gestalten

in Zusammenarbeit mit dem Koordinierungszentrum für den deutsch-tschechischen Jugendaustausch Tandem und dem Europa-Haus

Das Planspiel „Europa neu gestalten“, bei dem ca. 30 Jugendliche auf der Grundlage eines Rollenspiels als politische Entscheidungsträger agieren, beschäftigt sich mit der Vertiefung und Erweiterung der EU.

Odborná konference

Europa und Russland-Beziehungen zwischen Abhängigkeiten und Missverständnissen

Konferenz mit MPU

Internationale Experten sprechen über das Verhältnis "Russland-EU: Partnerschaft, Co-Existenz, Kooperation".

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.