Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Přednáška

Europäische Werte in der EU

in Kooperation mit der Assoziation für Europäische Werte

Ein zusammenwachsendes Europa braucht ein solides Fundament an gemeinsamen Werten. Über den Soll- und Ist-Bestand europäischer Werte soll diese Veranstaltung Auskunft geben.

Odborná konference

Europäische Werte und Identität im 21. Jahrhundert

in Zusammenarbeit mit der Assoziation für Europäische Werte und MPU

Was zeichnet eigentlich Europa aus? Die topographische Lage oder der gemeinsame Wertekanon? Inwieweit können Europäische Werte die Europäische Identität positiv beeinflussen? Diese und weitere Fragen werden auf dieser Fachkonferenz erörtert.

Diskuse

Europäischer Binnenmarkt - eine Chance für junge Unternehmer und Arbeitnehmer!

in Kooperation mit YEEP und MKD

Mit der EU-Erweiterung ist der europäische Binnenmarkt weiter gewachsen. Welche Chancen und auch Herausforderungen stellen sich für die junge Generation? Experten aus Politik und Wirtschaft diskutieren.

Seminář

Europäisches Gerichtssystem

in Zusammenarbeit mit dem Institut für juristische Bildung (ILEI)

Zweites Seminar eines 5-teiligen Zyklus über "Europäisches Recht" für Rechtsrefe-rendare in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Anwaltskammer mit dem Ziel, die Kenntnisse der zukünftigen Rechtsanwälte über europäisches Recht zu vertiefen.

Seminář

Europäisches Gerichtswesen

in Zusammenarbeit mit dem Institut für juristische Bildung (ILEI)

Zweites Seminar eines 5-teiligen Zyklen über "Europäisches Recht" für Rechtsreferendare in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Anwaltskammer mit dem Ziel, die Kenntnisse der zukünftigen Rechtsanwälte über europäisches Recht zu vertiefen.

Seminář

Europäisches Sekundarrecht

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Juristische Ausbildung und Information (ILEI)

Drittes Seminar eines 4-teiligen Zyklus über „Europäisches Recht“ für Rechtsreferendare in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Anwaltskammer mit dem Ziel, die Kenntnisse der zukünftigen Rechtsanwälte über europäisches Recht zu vertiefen.

Seminář

Europäisches Wettbewerbsrecht. Verwaltungsgerichtswesen in Deutschland

in Zusammenarbeit mit dem Richterbund Tschechien

Die beiden Referenten werden eine Gruppe von ca. 40 Richtern über die neuesten Entscheidungen auf dem Gebiet des europäischen Wettbewerbsrechts sowie über den Aufbau des Verwaltungsgerichtswesens in Deutschland informieren.

Odborná konference

Familie in der EU

In Zusammenarbeit mit OI

Familienpolitik ist mehr als die Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Politiker und Experten gehen auf dieser Konferenz der Frage nach, welche Ausrichtung europäische Familienpolitik in Zukunft haben kann.

Seminář

Familie und Beruf! Unvereinbar?

in Kooperation mit dem Nationalen Zentrum für die Familie

Im Rahmen der Aktivitäten zum 10. Jahrestag des Internationalen Jahres der Familie werden Experten und Betroffene über die Herausforderungen für eine moderne Familienplanung sprechen.

Rozhovor

Familie und Staat im 3. Jahrtausend

in Zusammenarbeit mit dem Občanský Institut

Welche Position nimmt der Staat gegenüber der Familie ein? Welche Schwerpunkte werden in der Familienpolitik gesetzt? Wird die Familie ausreichend gefördert? Wird für Kinder genug getan? Wie wichtig ist ein mögliches Familienleben für den Staat?

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.