Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Familienpolitik

In Zusammenarbeit mit der Akademie für Demokratie (EAD) und dem Juniorklub der Christdemokraten (JK KD)

Die Rolle der Familie in Tschechien wird aus der Sicht der Christdemokraten nicht ausreichend anerkannt. Dies ist die erste Veranstaltung einer Diskussionsreihe über christlich-demokratische Politik in Tschechien.

Seminář

Feminismus und seine Themen in der heutigen Gesellschaft

in Zusammenarbeit mit der Westböhmischen Universität

Thema des zweiten Kolloquiums der Internationalen Sommerschule der Westböhmischen Universität ist die Rolle der Frauen in der modernen Gesellschaft und der Abbau von noch existierenden frauenfeindlichen Diskriminierungen.

Odborná konference

Finanzielle Aspekte der Strukturhilfe der EU

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Strukturpolitik

Beamte, Mitarbeiter von NRO und Wissenschaftler werden über die Bedingungen für die Beantragung von Stützungs- und Finanzhilfeinstrumenten der EU und deren Bedeutung für die künftige Finanzierung durch die Struktur- und Kohesionsfonds informiert.

Odborná konference

Finanzierung der Kirche im 21. Jahrhundert

in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Bischofskonferenz und dem Liberalen Institut

Die Kirche ist ein von der Politik unabhängiges Instrument. Aber wie soll sich die Kirche in der Tschechischen Republik in Zukunft finanzieren? Und wie lässt sich die jetzige finanzielle Situation verbessern?

Diskuse

Finanzperspektive 2007-2013

in Kooperation mit dem Europeum

Ob Agrar-, Regionen- oder Bildungsförderung - es gibt viele Vorschläge, wo der Staat zukünftig investieren sollte. Hier wird erörtert, wie die Entwicklungen in der EU das tschechische Budget beeinflussen und welche Perspektiven sich daraus ergeben.

Přednáška

Firmenfusionen in Transformationsökonomien

in Zusammenarbeit mit Cerge-Ei

Wie gestalten sich in der Transformationsphase der osteuropäischen Länder die Firmenfusionen? Welche Besonderheiten und Probleme sind zu beachten? Prof. Toxvaerd gibt Auskunft über die neusten Entwicklungen.

Odborná konference

Folgen des Verfassungsvertrages auf die Verfassungsordnungen der Mitgliedstaaten

in Kooperation mit dem Ausschuss für EI des Senats der Tsch. Republik

Die Entscheidung über den EU-Verfassungsvertrag steht vor der Tür. Vertreter der Wissenschaft und der Gerichtsbarkeit diskutieren über die Folgen der Annahme des Vertrages.

Výstava

Fotoausstellung "Belarus-Unterdrückung im Herzen Europas"

Über die Präsidentenwahl 2006 in Belarus

Unter Schirmherrschaft von Václav Havel und Prof. Václav Hampl (Rektor der Karsluniversität in Prag)

Odborná konference

Frauen in der Politik - Treffen mit der CDU

in Kooperation mit IPES

Welche Rolle spielen Frauen in der modernen Politik? In welchen Bereichen wurde bereits eine umfassende Gleichberechtigung erreicht, wo gibt es Defizite? Ist "weibliche" Politik anders?

Seminář

Frauen, Karriere, Politik

Eine Thematik, die in Tschechien noch weitgehend ignoriert wird. Ziel ist es, Frauen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft eine Plattform für einen Meinungs- und Informationsaustausch zur Rolle der Frauen in der tschechischen Gesellschaft zu biete

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.