Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

Freie Gesellschaft und mediale Ethik im 21. Jahrhundert

in Zusammenarbeit mit dem Občanský Institut

Betrachtet man die vielfältigen Beziehungen zwischen Medien und Politik unter dem Aspekt der medialen Ethik, stellt sich die Frage, welchen Einfluß die Medien auf die Politik haben. Hat sich dieses Verhältnis in Zeiten der Globalisierung gewandelt?

Odborná konference

Friedrich Schiller und Europas Weg in die Freiheit

in Kooperation mit der Karlsuniversität Prag (Philosophische Fakultät)

Schillers Werk war inspiriert von dem Gedanken der Freiheit. In dieser Konferenz wird aufgezeigt, wie Schillers Ideen und politische Philosophie die tschechische und die europäische Geisteshaltung und Geschichte beeinflusst hat.

Odborná konference

From Copenhagen to the Referendum

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen

Auf Einladung der Jungen Konservativen werden Vertreter der European Democratic Students aus ganz Europa mit tschechischen Politikern über die Gestaltung Europas diskutieren. Das Treffen dient auch der Netzwerkbildung junger Entscheidungsträger.

Odborná konference

Funktionierende Familie: Grundlage der Entwicklung des Wohlstands des Staates

in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Zentrum für Familie u.a.

Ziel der Konferenz ist es, die Stellung der Familie in Tschechien, Deutschland und Österreich zu vergleichen und über mögliche neue Initiativen und Strategien der Familienpolitik auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene zu diskutieren.

Odborná konference

Förderung der KMU - für mehr Wachstum und Wohlstand

im Rahmen der "5. Krusovice - Gespräche" in Krusovice (bei Prag)

Braucht Tschechien einen KMU-Sektor? Diese rhetorische Frage steht im Mittelpunkt eines hochrangigen Gesprächsforums mit Vertretern der Wirtschaft und der Politik über die Zukunft der KMU in der Tschechischen Republik.

Odborná konference

GASP und ESVP nach der EU-Erweiterung

in Kooperation mit dem Institut für Internationale Beziehungen (ÚMV)

Am 1. Mai ist die Anzahl der EU-Mitgliedstaaten auf 25 gewachsen. Experten aus den „neuen“ und „alten“ Mitgliedstaaten werden über die neuen Herausforderungen im Rahmen der GASP und ESVP im erweiterten Europa diskutieren.

Seminář

Generation 21

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

In der Seminarreihe zu innen- und außenpolitischen Themen für Schüler wird Dr. Petr Řeháček über aktuelle politische Entwicklungen in der Tschechischen Republik und Europa sprechen.

Seminář

Generation 21

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

In der Seminarreihe zu innen- und außenpolitischen Themen für Schüler wird Liana Janáčkova über aktuelle politische Entwicklungen in der Tschechischen Republik und Europa sprechen.

Přednáška

Generation 21

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Im Rahmen dieser Seminarreihe zu innen- und außenpolitischen Themen für Schüler der Mittelschulen in der Tschechischen Republik spricht Hynek Fajmon, Abgeordneter der ODS im Europäischen Parlament, zum Thema Europäisches Parlament.

Seminář

Generation 21

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Im Rahmen dieser Seminarreihe zu innen- und außenpolitischen Themen für Schüler der Mittelschulen in der Tschechischen Republik spricht Herr Milan Cabrnoch über europäische Fragen, die auch die Tschechische Republik beschäftigen.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.