Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Program studií a informací

Jugendmobilität im zusammenwachsenden Europa

in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-tschechischen Jugendforum

Informationsdefizite stellen ein großes Hindernis im grenzüberschreitenden Jugendaustausch dar. Deshalb sollen im Rahmen von Informationsveranstaltungen an den Schulen konkrete Möglichkeiten - meist aus eigenen Erfahrungen - vermittelt werden.

Program studií a informací

Jugendmobilität im zusammenwachsenden Europa

in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-tschechischen Jugendforum

Informationsdefizite stellen ein großes Hindernis im grenzüberschreitenden Jugendaustausch dar. Deshalb sollen im Rahmen von Informationsveranstaltungen an Schulen konkrete Möglichkeiten - meist aus eigenen Erfahrungen - vermittelt werden.

Program studií a informací

Jugendmobilität im zusammenwachsenden Europa

in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-tschechischen Jugendforum

Informationsdefizite stellen ein großes Hindernis im grenzüberschreitenden Jugendaustausch dar. Deshalb sollen im Rahmen von Informationsveranstaltungen an den Schulen konkrete Möglichkeiten - meist aus eigenen Erfahrungen - vermittelt werden.

Seminář

Junge Generation aus Tschechien und Deutschland auf dem Weg nach Europa

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie (EAD)

Thema des Treffens der deutschen und tschechischen Jugendlichen im Alter bis zu 25 Jahren sind kulturelle, historische und gesellschaftliche Aspekte der deutsch-tschechischen Beziehungen im Hinblick auf die EU-Erweiterung.

Seminář

Juniorteam Europa

in Zusammenarbeit mit dem Koordinierungszentrum für den deutsch-tschechischen Jugendaustausch Tandem und dem Europa-Haus

Fortsetzung des EU-Planspiels vom April, wobei ca. 20 Jugendliche als Multiplikatoren „Tschechisches Juniorteam Europa“ ausgebildet werden. Die Teilnehmer sollen später selbständig Bildungsmaßnahmen zu europäischen Fragestellungen durchführen.

Odborná konference

Kampf gegen den Terrorismus - globale Herausforderung für das 21. Jahrhundert?

in Zusammenarbeit mit Europeum

Seid dem 11. 09. 2001 ist der Terrorismus in aller Munde. Wie gehen die USA und die EU damit um? Was bedeutet dies für ihre Beziehungen? Welche Erfahrungen gewann man aus der Terrorismusbekämpfung? Welche Anti-Terrorismus Strategien sind konstruktiv?

Odborná konference

Karlsbader Juristentage

.

Kongres

Kausalität im Recht

in Zusammenarbeit mit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät

Was verstehen wir unter Kausalität? Die Kausalität im Recht spielt in der Schuldfrage eine zentrale Rolle, denn natürlich sollte man nur für das belangt werden können, was man tatsächlich verursacht hat.

Workshop

Keine Angst vorm großen Nachbarn – mediale Grenzerfahrungen

in Kooperation mit Transitions Online

Junge tschechische Medienvertreter recherchieren, ob die tschechische EU-Mitgliedschaft das soziale, kulturelle, ökonomische und politische Leben in den Grenzregionen zur Bundesrepublik änderte.

Diskuse

Kirche und Geheimdienst während des kommunistischen Regimes

In Zusammenarbeit mit ČKA

Die Veranstaltung thematisiert die Unterdrückung der Kirche durch die Geheime Staatssicherheit während des Kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei und die Auswirkungen der Tätigkeit des Geheimdienstes auf die heutige Zeit.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.