Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Kleinere und mittlere Unternehmen nach dem EU-Beitritt

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Thema des Kolloquiums ist es, konkrete Probleme der KMU´s in Tschechien in der Perspektive des EU-Beitritts zu analysieren und Lösungsstrategien aufzuzeigen.

Odborná konference

Kommunale Entsorgungsstrategien in der EU

in Zusammenarbeit mit IREAS

Die Bedeutung einer effektiven Entsorgungsstrategie auf kommunaler Ebene ist bereits hinlänglich bekannt, wie die Ziele dieser Strategie auch erreicht werden können, wird in dieser Präsentation nachgegangen.

Kongres

Kommunalförderung durch EU- Strukturfonds

in Kooperation mit der Vereinigung für Erneuerung und Entwicklung von Nordmähren (SPRMSK)

Dieser Kongress soll vor allem der Weiterbildung von Bürgermeistern und Oberbürgermeistern dienen. Dabei sollen die Möglichkeiten und die Probleme mit dem Einsatz von EU- Strukturförderungsmittel in den Kommunen diskutiert werden.

Odborná konference

Kommunalförderung durch EU-Strukturfonds

in Kooperation mit der Vereinigung für die Entwicklung von Nordmähren und Schlesien (SPORMS)

Alljährliche Konferenz für Bürgermeister und Oberbürgermeister von Nordmähren und Schlesien. In diesem Jahr ist die Veranstaltung dem Thema "Kommunalförderung durch EU-Strukturfonds" gewidmet.

Seminář

Kommunalpolitik in der Praxis

in Zusammenarbeit mit dem Juniorklub der Christdemokraten

Themen des Seminars werden u.a. sein: die Beziehungen zwischen den Gemeinden und den Regionen, der Einfluss des EU-Beitritts auf die Kommunalpolitik sowie die Zusammenarbeit auf der Ebene von Mikroregionen sein.

Seminář

Kommunikations- und Managementtraining für politische Entscheidungsträger auf kommunaler und regionaler Ebene

mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern auf der Basis der Kommunikationstheorie, u.a. durch praktische Übungen, Grundkenntnisse über Veranstaltungsmanagement, die politische Verhandlungsführung sowie Konfliktlösungsstrategien zu vermitteln.

Seminář

Kommunikationstraining für politische Entscheidungsträger auf kommunaler und regionaler Ebene

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern auf der Basis der Kommunikationstheorie u.a. durch praktische Übungen, Grundkenntnisse über Veranstaltungsmanagement, die politische Verhandlungsführung sowie Konfliktlösungsstrategien zu vermitteln.

Odborná konference

Konferenz "Chancengleichheit für alle"

mit Assoziation der christlichen Senioren

Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 1. Juni 2007 im Sitzungssaal der Vertretung der Europäischen Kommission in Prag, Jungmannovo nám. 24, Prag 1 statt.

Seminář

Konferenz der Jungen EVP

in Zusammenarbeit mit dem Juniorklub der Christdemokraten

Auf Einladung des Juniorklubs der Christdemokraten werden Vertreter der Jungen EVP aus ganz Europa mit tschechischen Politikern über die Gestaltung Europas diskutieren. Das Treffen dient auch der Netzwerkbildung junger Entscheidungsträger.

Odborná konference

Konferenz für Bürgermeister

in Zusammenarbeit mit der Vereinigung für die Entwicklung von Nordmähren und Schlesien

Alljährliche Konferenz von Bürgermeistern und Oberbürgermeister von Nordmähren und Schlesien. In diesem Jahr wird die Veranstaltung dem Thema "Strukturfonds und die Kommunen" gewidmet sein.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.