Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Liberal-konservative Akademie

Die Veranstaltung befasst sich mit aktuellen ökonomischen, innen- und außenpolitischen und juristischen Fragen. Zielgruppe sind junge Wissenschaftler, die sich auf die Übernahme von Funktionen und Mandaten in Politik und Verwaltung vorbereiten.

Diskuse

Christliche Demokratie gestern, heute, morgen

in Zusammenarbeit mit den Jungen Christdemokraten (MKD)

Mitglieder der Tschechischen Christdemokraten diskutierten mit den Jungen Christdemokraten über die Entwicklung der christlichen Demokratie in den Tschechischen Ländern ab 1918 und die Zukunft der Christdemokratie im vereinigten Europa.

Odborná konference

Die EU-Osterweiterung – Entwicklungspotential der tschechischen Landwirtschaft nach dem Beitritt

Die landwirtschaftlich ausgerichtete Konferenz befasst sich mit Gegenwart und Zukunft der europäischen Agrarpolitik und ihren Konsequenzen für das deutsch-tschechische Grenzgebiet. Teilnehmer sind Landwirte aus Tschechien und Deutschland.

Seminář

Wege zur Beteiligung junger Menschen am politischen Meinungsbildungsprozess

Ein aktuelles politisches Thema in Tschechien dient als Grundlage für die Simulation parlamentarischer Abläufe. Ziel der Simulation ist es, junge tschechische Nachwuchspolitiker für die demokratische Auseinandersetzung zu schulen.

Seminář

Liberal-konservative Akademie

Die Veranstaltung befasst sich mit aktuellen ökonomischen, innen- und außenpolitischen und juristischen Fragen. Zielgruppe sind junge Wissenschaftler, die sich auf die Übernahme von Funktionen und Mandaten in Politik und Verwaltung vorbereiten.

Událost

Lokaljournalistenpreis

„Neugierig auf die Nachbarn – das Leben in den Regionen ein halbes Jahr nach der EU-Erweiterung“

Zum dritten Mal verleihen die Konrad-Adenauer-Stiftung Prag und die Prager Zeitung einen gemeinsamen Lokaljournalistenpreis. Die Auszeichnung wendet sich an Journalisten, die für lokale Medien in der Tschechischen Republik tätig sind.

Seminář

Liberal-konservative Akademie

Die Veranstaltung befasst sich mit aktuellen ökonomischen, innen- und außenpolitischen und juristischen Fragen. Zielgruppe sind junge Wissenschaftler, die sich auf die Übernahme von Funktionen und Mandaten in Politik und Verwaltung vorbereiten.

Diskuse

Mittel- und osteuropäisches (MOE) christlich-demokratisches und konservatives Jugendforum

in Zusammenarbeit mit den Jungen Christdemokraten (MKD)

Junge Entscheidungsträger aus christdemokratischen und konservativen Jugendorganisationen aus MOE treffen sich, um über die Position und die Zusammenarbeit der Jugendorganisationen und aktuelle Fragen der EU-Erweiterung zu diskutieren.

Diskuse

Die Zukunft des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds

in Zusammenarbeit mit der Akademie für Demokratie (EAD)

Über die Rolle des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds in den deutsch-tschechischen Beziehungen und sein Potenzial diskutieren die Teilnehmer mit den Geschäftsführern und dem tschechischen Außenminister.

Fórum

Europa-Forum

Politiker und Parteifunktionäre diskutieren über aktuelle Fragen der europäischen Politik.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.