Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

XVII. ŠTIŘÍNSKÉ ROZHOVORY - PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - INVESTICE DO BUDOUCNOSTI

VE SPOLUPRÁCI S ČNOPK

Jedním z významných faktorů ekonomického růstu v celoevropském měřítku je problematika profesního vzdělávání mladistvých. V rámci tzv. duálního vzdělávání patří Spolková republika Německo k zemím s nejnižší mírou nezaměstnanosti mladistvých.

Diskuse

Hledání české identity

ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a Platformou evropské paměti a svědomí

Česká demokracie slaví první čtvrtstoletí své existence. Proměnil se za tu dobu vztah Čechů ke své zemi i sobě samým? Jací jsou dnešní Češi? Platí stále ještě stereotypy, které se o Češích povídají?

Diskuse

Jiskra nadějí z ´89

U příležitosti 25. jubilea Sametové revoluce pořádá Německé velvyslanectví v Praze, německé politické nadace a jejich partneři, tématický týden "Jiskra nadějí z ´89".

Odborná konference

25 let po komunismu - Kam jsme došli?

ve spolupráci s PONTES o.s.

Moderní česká demokracie slaví čtvrt století své existence. Svobodná a nezávislá média jsou hlavním pilířem fungující demokracie. Jak se vyvíjel mediální trh v ČR? V jaké situaci je mediální trh dnes? Máme opravdu svobodná a nezávislá média?

Odborná konference

Nová tvář Evropské unie?

Ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity

Evropská unie se nachází v neustálem procesu rozvoje. Krize eurozóny nastartovala řadu zásadních změn v podobě Evropské unie a otevřela mnoho nových otázek. Jaká bude nová tvář Evropské unie?

Diskuse

Měla by ČR zaujmout ostřejší postoj vůči Rusku kvůli krizi na Ukrajině?

ve spolupráci s European Leadership & Academic Institute (ELAI)

Ukrajinská krize a intervence Ruska v plném světle ukázaly, jak křehký je mír v Evropě. Co to znamená pro bezpečnost České republiky a jejich občanů?Měla by Česká republika zaujmout ostřejši postoj vůči Rusku kvůli krizi na Ukrajině?

Diskuse

Should the Czech Republic show a sharper approach to Russia because of the Ukraine-crises?

Organized in cooperation with European Leadership & Academic Institute (ELAI)

The crises in Ukraine and intervention of Russia showed in full light how fragile the piece in Europe actually is. What does it mean for the safety of the Czech Republic and their citizens?

Seminář

Soukromé vlastnictví jako pilíř sociálně-tržního hospodářství

ve spolupráci s CEVRO Liberálně konzervativní akademie

Proč je soukromé vlastnictví efektivnější než vlastnictví veřejné? Je zde nějaká zákonitost? Je soukromé vlastnictví pilířem hospodářství?

Fórum

Věda a byznys jako motor pro inovace

ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky

Nové tisíciletí přínáší nové výzvy pro hospodářství zemí Evropské unie. Jejich prosperita a udržitelný růst bude v 21. století záviset především na jejich shopnosti být inovativními. Jaké cesty vedou k transformaci v inovativní společnost?

Odborná konference

Témata mezinárodního roku rodiny v evropském kontextu

ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu

Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung pořádají již XIII. Mezinárodní konferenci o rodinné politice. Letos pod názvem "Témata mezinárodního roku rodiny v evropském kontextu".

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.