Události

Odborná konference

Jednotný digitální trh v Evropské unii a jeho výhody pro Českou republiku

Ve spolupráci s TOPAZ a Wilfried Martens Centre for European Studies
Nově objevené digitální hranice přináší otázku, zda jsme v tomto digitálním světě Evropany a nebo, zda nás tyto hranice rozdělují bez ohledu na Schengenský prostor. Konference se zaměří na návrh jednotného digitálního trhu a autorská práva v EU.

Odborná konference

Rodina a profese - konflikt nebo harmonie?

ve spolupráci s Michaelou Šojdrovou, poslankyní Evropského parlamentu
Role ženy se v posledních desetiletích výrazně proměnila. Ženy dnes mají mnohem více svobody a možností, otevřel se jim přístup ke vzdělávání i profesní kariéře. S tím vyvstává i potřeba skloubit pracovní a rodinný život.

Odborná konference

Sladění práce a rodiny

ve spolupráci s Mladými lidovci a IPES
Moderní společnost 21.století přináší nové výzvy pro rodinný život a výchovu dětí. Jak sladit pracovní život s životem rodinným je otázka, na kterou stále více mladých rodin hledá odpověď. Seminář představí nové cesty, jak rodinu a práci spojovat.

Seminář

Česká demokracie 2.0 - občanské vzdělávání

ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou PČR a Centrem občanského vzdělávání
Demokracie potřebuje demokraty, vysvětloval již první československý prezident T.G. Masaryk. Jak rozšířené je demokratické přemýšlení v České republice? Angažují se občané pro demokracii? Odpovědi přináší průzkum "Občanská angažovanost 2014".

Diskuse

Hledání české identity

Elity versus vzory
Kdo jsou dnešní české vzory a elity? Jaký k nim máme vztah a jaký je jejich vliv na moderní českou identitu?

Odborná konference

XVII. ŠTIŘÍNSKÉ ROZHOVORY - PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - INVESTICE DO BUDOUCNOSTI

VE SPOLUPRÁCI S ČNOPK
Jedním z významných faktorů ekonomického růstu v celoevropském měřítku je problematika profesního vzdělávání mladistvých. V rámci tzv. duálního vzdělávání patří Spolková republika Německo k zemím s nejnižší mírou nezaměstnanosti mladistvých.

Diskuse

Hledání české identity

ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a Platformou evropské paměti a svědomí
Česká demokracie slaví první čtvrtstoletí své existence. Proměnil se za tu dobu vztah Čechů ke své zemi i sobě samým? Jací jsou dnešní Češi? Platí stále ještě stereotypy, které se o Češích povídají?

Diskuse

Jiskra nadějí z ´89

U příležitosti 25. jubilea Sametové revoluce pořádá Německé velvyslanectví v Praze, německé politické nadace a jejich partneři, tématický týden "Jiskra nadějí z ´89".
KAS Prag

Příspěvky k akcím

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

od Marcel Ladka

Expertní diskuze v Praze
Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?
KAS Prag

Příspěvky k akcím

Bilance po 15 letech v Evropské unii

od Sören Wilke

Mezinárodní konference v Brně
Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Příspěvky k akcím

Kompetence pro odpovědné občanství

od Alena Resl

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Příspěvky k akcím

Novinářská cena 2017

od Matthias Barner

Ocenění pro novináře v Divadle Archa
V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Příspěvky k akcím

Jádro Evropy nebo periferie?

od Matthias Barner

Evropský den na Vysoké škole ekonomické
Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Příspěvky k akcím

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM
Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Příspěvky k akcím

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze
Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Příspěvky k akcím

Česko - silný hráč v evropské lize

Sociálně-tržní hospodářství jako hospodářský model budoucnosti
Česká ekonomika potřebuje být v kondici, aby zvládla výzvy 21. století. Na konferenci „Česko - silný hráč v evropské lize“ představili přední české osobnosti z politiky i byznysu svoje vize. Konkrétně se mluvilo o digitalizaci, vzdělávání, spolupráci se státem a energetice.

Příspěvky k akcím

Jakou Evropu potřebujeme?

Středoevropské perspektivy
Café Louvre, jedna z nejstarších a nejkrásnějších kaváren v Praze, se stala ve čtvrtek 11. května 2017 místem setkání více než sto padesáti politiků, novinářů a dalších zájemců. V rámci veřejné panelové diskuze pořádané nadací Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s TOPAZem a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP) byly v tomto historickém prostředí diskutovány aktuální problémy i nové perspektivy v Evropě.

Příspěvky k akcím

Význam digitalizace pro malé a střední podniky

XIX. Štiřínské rozhovory
Již po devatenácté organizovala Konrad-Adenauer-Stiftung dne 25. dubna 2017 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou hospodářsko-politické diskuzní fórum „Štiřínské rozhovory“. V letošním roce se sešli podnikatelé, politici, zástupci svazů, novináři a ostatní zájemci o tuto problematiku v Průhonicích u Prahy, aby společně hovořili o významu, možnostech a výzvách digitalizace pro malé a střední podniky. V současnosti se jedná velice aktuální ekonomické a společensko-politické téma.
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 79.