Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Die Zivilgesellschaft und die Europäische Verfassung

Die internationale Konferenz befasst sich mit der Frage, welchen Einfluss die EU-Verfassung auf die Zivilgesellschaft haben wird und wie diese in einer politischen EU partizipieren kann. Zielgruppe sind vor allem Nichtregierungsorganisationen.

Odborná konference

Die Zukunft der Regionalpolitik der EU

Die Konferenz befasst sich mit der Europäischen Regionalpolitik und den Konsequenzen auf die Entwicklung in Tschechien. Wie ist die tschechische Strukturpolitik anzupassen? Welche Erfahrungen machten und machen andere Regionen in der EU der 15?

Seminář

Ethische Werte in der pluralistischen Gesellschaft

Junge Dozenten und Studenten aus mittel – und osteuropäischen Ländern und Deutschland diskutieren über Grundsatzfragen und Ethik in Verbindung mit rechts- und religionsphilosophischen Fragen.

Fórum

Europa-Forum – Die Europäische Verfassung und ihre Ratifizierung

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Europa-Forum“ sollen die Bedeutung der Europäischen Verfassung für Tschechien und deren Ratifizierungsprozess veranschaulicht werden. Die Diskussion befasst sich mit der Position der KDU-ČSL zur Verfassung.

Seminář

Europa in den Regionen

in Zusammenarbeit mit Jungen Europäern (KME)

Das Ziel der Seminarreihe ist es, auch in den Regionen den „neuen Europäern“ den Zugang zu Informationen über die EU zu ermöglichen und sie in die Diskussion über die aktuellen Fragen der europäischen Integration einzubinden.

Seminář

Besucherprogramm für Experten in Öffentlichkeitsarbeit und parteiinterne Kommunikation politischer Parteien aus CZ

Das Besucherprogramm für tsch. Parteivertreter in Berlin, Potsdam und Dresden soll den Erfahrungsaustausch zwischen Parteifunktionären fördern und zur Verbesserung und Festigung der Parteistrukturen demokrat. Parteien in Tschechien beitragen.

Seminář

Grundlagen der politischen Rhetorik

Schulung für Kommunalpolitiker in Kooperation mit der EAD

Kandidaten für die Senats- und Kreistagswahlen werden während der Schulung mit dem Auftreten in der Öffentlichkeit vertrauter. Hauptthemen: Theorien der Massenkommunikation, praktischer Umgang mit Medien oder Auftreten vor der Kamera.

Fórum

Der Weg in die freie Gesellschaft

in Zusammenarbeit mit dem Liberalen Institut

Das an Studenten gerichtete und alljährlich veranstaltete Bildungsseminar ist ein Diskussionsforum über die Forschungsaktivitäten. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die EU-Mitgliedschaft Auswirkungen auf die bürgerlichen Grundfreiheiten hat.

Seminář

Grundlagen der politischen Rhetorik

Schulung für Kommunalpolitiker in Kooperation mit der EAD

Kandidaten für die Senats- und Kreistagswahlen werden während der Schulung mit dem Auftreten in der Öffentlichkeit vertrauter. Hauptthemen: Theorien der Massenkommunikation, praktischer Umgang mit Medien oder Auftreten vor der Kamera.

Seminář

Grundlagen der politischen Rhetorik

Schulung für Kommunalpolitiker in Kooperation mit der EAD

Kandidaten für die Senats- und Kreistagswahlen werden während der Schulung mit dem Auftreten in der Öffentlichkeit vertrauter. Hauptthemen: Theorien der Massenkommunikation, praktischer Umgang mit Medien oder Auftreten vor der Kamera.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.