Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Libuše-Moníková-Tagung

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Germanistik der Südböhmischen Universität

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage, inwieweit sich 5 Jahre nach Ihrem Tod die kultur-politische Debatte über Ihre Werke geändert hat. Das Ziel ist es, nicht nur Germanisten sondern auch tsch. und deutsche Massenmedien zu erreichen.

Odborná konference

Literatur, Werte und Europäische Identität

Im Mittelpunkt der Konferenz, an der Wissenschaftler, Schriftsteller und Journalisten aus Tschechien, Deutschland, Polen, Rumänien und Ungarn teilnehmen, steht der Beitrag der Literatur als Orientierungshilfe in Zeiten des Wertepluralismus.

Odborná konference

Lokale Medien im europäischen Kontext

In Zusammenarbeit mit der Medienfakultät der Universität Brno.

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit der aktuellen Situation lokaler Medien, mit möglichen künftigen Entwicklungen im Hinblick auf ein zusammenwachsendes Europa und mit der Frage, ob der Weg in Richtung eines europäischen Mediums führt.

Událost

Lokaljournalistenpreis

„Neugierig auf die Nachbarn – das Leben in den Regionen ein halbes Jahr nach der EU-Erweiterung“

Zum dritten Mal verleihen die Konrad-Adenauer-Stiftung Prag und die Prager Zeitung einen gemeinsamen Lokaljournalistenpreis. Die Auszeichnung wendet sich an Journalisten, die für lokale Medien in der Tschechischen Republik tätig sind.

Diskuse

Lokaljournalistenpreis

Der Lokaljournalistenpreis ist mittlerweile zur festen Institution geworden. Die KAS zeichnet zum 5. Mal einen Journalisten aus, der auf lokaler Ebene herausragende Arbeit geleistet und damit die deutsch-tschechischen Beziehungen verbessert hat.

Událost

Lokaljournalistenpreis

Der Lokaljournalistenpreis ist mittlerweile zur festen Institution geworden. Die KAS zeichnet zum vierten Mal Journalisten aus, die auf lokaler Ebene herausragende Arbeit geleistet und damit die deutsch-tschechischen Beziehungen verbessert haben.

Událost

Lokaljournalistenpreis 2003

Zum zweiten Mal verleihen die Konrad-Adenauer-Stiftung und die Prager Zeitung in Tschechien einen Lokaljournalistenpreis. Damit sollten bewußt die vielen Lokalredaktionen mit knapper Besetzung und auch der "Einzelkämpfer" angesprochen werden.

Odborná konference

Lokaljournalistenpreis Konrad-Adenauer-Stiftung 2015

Kommunalpolitik steht im Mittelpunkt der Arbeit der lokalen Journalisten

Die Konrad-Adenauer-Stiftung und das Institut für Medienwissenschaft und Journalismus der Masaryk-Universität zeichnen in diesem Jahr schon den 13. Lokaljournalistenpreis aus.

Seminář

Machtteilung in modernen Demokratien

in Zusammenarbeit mit dem Institut für ganzheitliche Persönlichkeitsbildung (CEVRO)

Der dritte Teil einer Seminarreihe ("Liberal-konservative Akademie") mit dem Ziel, Grundkenntnisse aus den Bereichen Politikwissenschaft, Wirtschaft, Rechtswissenschaft an politisch Interessierte zu vermitteln.

Seminář

Mart Laar: Herausforderung Globalisierung - wirtschafts- und gesellschaftliche Konzepte der EU

in Zusammenarbeit LI

Im Rahmen dieses Seminars wird der ehemalige estnische Ministerpräsident, Dr. Mart Laar, darüber referieren, wie die EU auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene den Ansprüchen der Globalisierung gerecht werden kann.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.