Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Keine Angst vorm großen Nachbarn – mediale Grenzerfahrungen

in Kooperation mit Transitions Online

Junge tschechische Medienvertreter recherchieren, ob die tschechische EU-Mitgliedschaft das soziale, kulturelle, ökonomische und politische Leben in den Grenzregionen zur Bundesrepublik änderte.

Seminář

Der Totalitarismus in der Tschechoslowakei – Vergangenheit und Ansätze der Bewältigung

in Kooperation mit EAD

Ist die tschechische Bevölkerung reif und bereit sich mit der sozialistischen Vergangenheit auseinanderzusetzen? Wie ist die Erfahrung in anderen Ländern? Welche Position beziehen die tschechischen Christdemokraten?

Odborná konference

Die EU als Chance und Herausforderung aus sächsischer und tschechischer Sicht

in Kooperation mit Venkovský prostor, o.p.s.

Im Rahmen der seit dem Jahre 1998 regelmäßig stattfindenden “Comenius Foren Erzgebirge“, tauschen sich über Entwicklungschancen der Region die regionalen Entscheidungsträger beiderseits der Grenze aus.

Seminář

Zwischen Religionsfreiheit und unkonfessionellem Staat

in Kooperation mit der Tschechischen Christlichen Akademie (ČKA)

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden informellen Diskussionsreihe ("Laboratorium des Dialogs") wird über religiöse Symbole in säkularisierten Gesellschaften diskutiert.

Seminář

18 Monate nach der Verwaltungs- und Gebietsreform – Rückblick und Ausblick

in Kooperation mit der Vereinigung für die Entwicklung von Nordmähren und Schlesien (SPORMS)

Alljährliche Konferenz für Bürgermeister und Oberbürgermeister von Nordmähren und Schlesien. In diesem Jahr ist die Veranstaltung den Themen "Zweckverbände" und "Reform der öffentlichen Verwaltung" gewidmet.

Odborná konference

Die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien in der Demokratie

in Kooperation mit Europäischen Akademie für Demokratie (EAD)

Die Teilnehmer befassen sich u.a. mit folgenden Fragen: Was sind öffentlich-rechtliche Medien und welche Rolle spielen sie in einem privatisierten Medienmarkt? Wie kann man langfristig deren stabile Finanzierung sichern?

Seminář

Parteienfinanzierung – auch für die Nachwuchsorganisationen? Grundlagen und Potenziale

in Kooperation mit dem Juniorklub der Christdemokraten (JK KD)

Junge Entscheidungsträger werden über den Status quo und die Entwicklungspotenziale der Anwendung und Anpassung des Parteifinanzierungssystems auf die politischen Jugendorganisationen diskutieren.

Odborná konference

Die Europäisierung nationaler politischer Parteien

in Kooperation mit Universität in Pilsen

Vertreter slowenischer und tschechischer politischen Parteien, Akademiker aus Brüssel, Ljubljana, Maribor, Olmütz, Prag und Vechta diskutieren die Konsequenzen der Europäisierung nationaler politischer Parteien im Rahmen des Integrationsprozesses.

Seminář

Familie und Beruf! Unvereinbar?

in Kooperation mit dem Nationalen Zentrum für die Familie

Im Rahmen der Aktivitäten zum 10. Jahrestag des Internationalen Jahres der Familie werden Experten und Betroffene über die Herausforderungen für eine moderne Familienplanung sprechen.

Odborná konference

Folgen des Verfassungsvertrages auf die Verfassungsordnungen der Mitgliedstaaten

in Kooperation mit dem Ausschuss für EI des Senats der Tsch. Republik

Die Entscheidung über den EU-Verfassungsvertrag steht vor der Tür. Vertreter der Wissenschaft und der Gerichtsbarkeit diskutieren über die Folgen der Annahme des Vertrages.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.