Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Medien im Strudel des Transformationsprozesses-Vergleichende Aspekte in Tschechien und Ostdeutschland

Workshop mit Bara Prochazkova (Praszky Denik) und Jürgen Webermann (Norddeutscher Rundfunk Hamburg)

Program studií a informací

Medien in Deutschland

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Germanistik der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität

Studenten der Masaryk-Universität werden als Teilnehmer des Seminars "Medien in Deutschland" in Prag mit Vertretern deutscher Medien zusammentreffen und über die deutsche Medienlandschaft diskutieren.

Seminář

Medien und Transformation in Tschechien und Ostdeutschland

in Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg

Die Medien spielen eine besondere Rolle in den Transformationsprozessen ehemaliger sozialistischer Länder. Deutsche und tschechische Studenten erörtern in diesem Workshop Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Entwicklung der Medienlandschaft.

Rozhovor

Medienpolitischer Gesprächskreis

Es wird das Thema "Wege zum Journalismus - Chancen und Fehlentwicklungen deutscher und tschechischer Journalistenausbildungen" diskutiert. Zu Gast ist Herr Jan Garvert, Regionalkorrespondent des Hessischen Rundfunks.

Seminář

Medientraining für politische Entscheidungsträger

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern Grundkenntnisse über Massenkommunikation zu vermitteln. Ferner wurden durch praktische Übungen die Kommunikationsfähigkeit der Seminarteilnehmer insbesondere mit der Öffentlichkeit verbessert.

Seminář

Medientraining für politische Entscheidungsträger auf kommunaler

Seminar mit der Europäischen Akademie für DemokratieDas Seminar, das den Anfang einer dreiteiligen Seminarreihe bildet, soll die fachliche Qualifikation der Teilnehmer hinsichtlich des Umgangs mit den Medien verbessern.

Seminář

Medientraining für politische Entscheidungsträger auf kommunaler und regionaler Ebene

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern Grundkenntnisse über Massenkommunikation zu vermitteln. Ferner soll durch praktische Übungen die Kommunikationsfähigkeit der Seminarteilnehmer insbesondere mit der Öffentlichkeit verbessert werden.

Seminář

Medientraining für politische Entscheidungsträger auf kommunaler und regionaler Ebene

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Fortsetzung der Seminarreihe.

Rozhovor s experty

Mensch und Medien

in Kooperation mit Fokolare

Die Situation der Medienlandschaft und die aktuellen Entwicklungen in der tschechischen Politik werden diskutiert. Dabei wird die Arbeit der Presse in den letzten 15 Jahren beleuchtet.

Fórum

Mensch und Medien

in Kooperation mit Fokolare

Die Situation der Medienlandschaft und die aktuellen Entwicklungen in der tschechischen Politik werden diskutiert.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.