Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Fórum

Sozial ist, was Arbeit schafft – Wachstum in der Mitte Europas

Im Rahmen seines Besuches in Prag hält der sächsische Ministerpräsident Prof. Dr. Georg Milbradt einen Vortrag (Luncheon Speech) im Rahmen des neu gegründeten Adenauer-Forums Prag.

Rozhovor

Welchen Wert hat ein Menschenleben?

in Kooperation mit der Tschechischen Christlichen Akademie (ČKA)

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden informellen Diskussionsreihe "Laboratorium des Dialogs" wird über den Einfluss der Terroranschläge auf die Bürgergesellschaft diskutiert.

Odborná konference

Politische Kultur-Werte und Fundamente

in Kooperation mit den Jungen Konservativen (MK)

Im Rahmen der internationalen und hochrangig besetzten Konferenz vergleichen die Referenten die politische Kultur und den politischen Dialog in Deutschland und in Tschechien.

Odborná konference

Die Europawahlen 2004 – Ein weiteres Demokratieelement

in Kooperation mit der Union der Europäischen Föderalisten

Hochrangige Politiker aus Tschechien und anderen EU-Mitgliedstaaten diskutieren zu der Frage: Leisten die ersten Europawahlen in Tschechien einen Beitrag zur erhöhten Akzeptanz des Integrationsprozesses in der Bevölkerung?

Odborná konference

Die Zukunft des westlichen Wertekanons

in Kooperation mit dem Bürger-Institut (OI)

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Diskussion über die Rolle Europas und der Vereinigten Staaten in einer globalisierten Welt. Gibt es einen westlichen Wertekanon? Wie positioniert sich dieser in der Weltordnung des 21. Jahrhunderts?

Seminář

Liberal-konservative Akademie

in Kooperation mit dem Institut für Erwachsenbildung (CEVRO)

Das Ziel der Seminarreihe "Liberal-konservative Akademie" ist es, Grundkenntnisse aus den Bereichen Politikwissenschaft, Wirtschaft, Rechtswissenschaft an politisch Interessierte zu vermitteln.

Odborná konference

GASP und ESVP nach der EU-Erweiterung

in Kooperation mit dem Institut für Internationale Beziehungen (ÚMV)

Am 1. Mai ist die Anzahl der EU-Mitgliedstaaten auf 25 gewachsen. Experten aus den „neuen“ und „alten“ Mitgliedstaaten werden über die neuen Herausforderungen im Rahmen der GASP und ESVP im erweiterten Europa diskutieren.

Seminář

Josef Zvěřina Tage – Die gesellschaftlichspolitische Dimension religiös motivierter Tätigkeit

in Kooperation mit der Tschechischen Christlichen Akademie (ČKA)

Theologen, Bischöfe, Geistlichen und Interessenten diskutieren über das Thema "Christen und ihre Sympathisanten – Herausforderung für die Kirche im Osten und Westen Europas".

Seminář

Europäische Union – Erwartungen und Erfahrungen

in Kooperation mit dem Institut für Internationale Fragen

Die internationale Studentenkonferenz soll für Teilnehmer aus den "alten" und "neuen" EU-Mitgliedstaaten als Diskussionsplattform über die gemeinsame Zukunft Europas dienen.

Seminář

Die dritte Generation und politische Gestaltungsmöglichkeiten

in Kooperation mit Venkovský prostor, o.p.s.

Senioren aus Tschechien, Polen und Deutschland (Euroregion Neisse) treffen sich, um über die bisherigen Erfahrungen mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und die Möglichkeiten nach der EU-Erweiterung zu diskutieren.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.