Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Mitteleuropa - zwei Jahre nach dem EU-Beitritt

in Zusammenarbeit mit Europeum

Welche Rolle nehmen die neuen Mitgliedsländer Tschechien, Polen, Ungarn und Slowakei in der EU ein? Welche Auswirkungen hat dies?Auch diskutieren Teilnehmer der Sommerschule, die daraus resultierenden politischen und ökonomischen Herausforderungen.

Odborná konference

Mitteleuropa und Europa: Perspektiven und Herausforderungen

in Zusammenarbeit mit der Westböhmischen Universität in Pilsen

Die Teilnehmer der Konferenz, Politikwissenschaftler und Studenten der Politologie werden über die Dezentralisierung, den politischen Populismus und Extremismus sowie über ökologische Bewegungen in den Staaten Mitteleuropas diskutieren.

Odborná konference

Moderne Familienpolitik

mit Obcansky Institut

Welchen Anforderungen muss moderne Familienpolitik gerecht werden? Wie sieht die Familienpolitik der Zukunft aus? Was sind die Chancen und Probleme?

Seminář

Moderne Parteiarbeit und Wahlkampfmanagement

In Kooperation mit der ODS

Eine solide Parteiarbeit ist eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Wahlkampf. In diesem Seminar erfahren die Teilnehmer, wie man diese beiden Aufgaben am besten anpackt.

Workshop

Modernes und innovatives Parteimanagement

in Zusammenarbeit mit dem Institut für Europäische Politik und Wirtschaft

Das Ziel ist es, vorrangig Mitarbeiter und Mitglieder der Parteien der Viererkoalition über moderne Parteistrukturen, Planung, Organisation und Wahlkampfstrategie an dem Beispiel der Situation in Deutschland zu informieren.

Seminář

Moral und Normalität: Fragen zur Bioethik in Tschechien

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Das Thema Bioethik ist in Tschechien noch ein Randthema. Das Kolloquium soll Abgeordnete, Mitarbeiter und Mitglieder der KDU-CSL über dieses Thema informieren und für notwendige gesetzliche Vorhaben sensiblisieren.

Sympózium

Motivationsförderung oder aggressives Druckmittel? - Eine soziologische Analyse von Bewertungsmethoden

in Zusammenarbeit mit isea

Im Rahmen des Symposiums wird die für Tschechien immer wichtiger werdende Frage nach einer adäquaten Lösung des Problems diskutiert, wie man Erziehung bewerten soll und welche Effekte die Bewertungen von einem soziologischen Standpunkt haben.

Odborná konference

Multikulturalismus vor dem Scheideweg?

in Kooperation mit der Tschechischen Christlichen Akademie

Die multikulturellen Verflechtungen im beginnenden 21. Jahrhundert nehmen immer weiter zu. Welche Bedeutung oder Gefahren haben sie für den Einzelnen und die Gesellschaft? Befindet sich der Multikulturalismus auf dem Scheideweg?

Odborná konference

Möglichkeiten für die Entwicklung der ökol. Landwirtschaft in der Tsch. Republik in der Perspektive des EU-Beitritts

in Zusammenarbeit mit dem Christ.-Sozialen Bildungswerk Sachsen

Die Teilnehmer der Konferenz werden über die Übernahme und Implementierung der EU-Gesetze im Bereich der Umweltpolitik und Landwirtschaft sowie über die Perspektiven der Entwicklung des Landwirtschaftssektors in der EU diskutieren.

Fórum

Nachbarschaftliche Beziehungen im europäischen Integrationsprozess

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird die Person, der Politiker und der Europäer Konrad Adenauer von Referenten unterschiedlicher Herkunft betrachtet.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Evropská integrace jako odpověď na globalizaci

Norbert Lammert v Praze

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze s názvem „Politický (ne)klid v Evropě?“ kladla důraz na aktuální politický vývoj v Evropské unii. Zahajovací řeč pronesl Prof. Dr. Norbert Lammert, bývalý předseda Německého Spolkového sněmu a předseda Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert varoval předtím, aby evropský integrační proces byl chápan jako ztráta národní suverenity členských států. Evropský integrační proces je naopak odpovědí na výzvy globalizace a s ní spjatou ztrátu národní suverenity.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 82.