Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Sympózium

Christus-Hoffnung für Europa

in Kooperation mit der Mährisch-Schlesischen Christlichen Akademie

Kathol. Akademiker und Studenten aus Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Deutschland und Österreich setzen eine seit dem Jahre 1989 gepflegte Tradition fort und diskutieren über den Beitrag der christl. Kirchen zum Einigungsprozess Europas.

Odborná konference

Das Gesundheitswesen nach dem EU-Beitritt

in Kooperation mit der Stiftung Javorník

Die Zielgruppe der unter der Schirmherrschaft der Gesundheitsministerin veranstalteten Konferenz sind Vertreter des Gesundheitswesens, Politiker und Journalisten.

Seminář

Die Funktionsweise des EP - Spielsimulation am Vorabend des EU-Beitritts

in Kooperation mit den Jungen Konservativen

Im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt werden sich Studenten spielerisch mit der Funktionsweise der EU-Organe und mit dem Verfahren im Rahmen der Beitrittsverhandlungen vertraut machen.

Odborná konference

Kontroverse Momente der europäischen Integration – Mythen und Fakten?

in Kooperation mit den Jungen Konservativen

Zwei Themen stehen im Mittelpunkt der Konferenz – "Die vier Grundfreiheiten der EU im Jahre 2004" und "Die Souveränität Tschechiens nach dem EU-Beitritt".

Rozhovor

Auswahltagung für Stipendiaten

Im Rahmen der Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung wird eine Auswahltagung für tschechische und slowakische Stipendienbewerber für Aufbau- und Promotionsstudien in Deutschland organisiert.

Seminář

Sozialstaat – Traum oder Alptraum?

in Kooperation mit dem Institut für Erwachsenbildung (CEVRO)

Im Mittelpunkt der Konferenz steht der Gedankenaustausch zum Umbau des Sozialstaates in der postkommunistischen Phase. Die Teilnehmer werden sich auf drei Schwerpunkte konzentrieren: Ökonomie, Politik- und Medienwissenschaften.

Odborná konference

VI. Krušovicer-Gespräche

in Kooperation mit dem Euro-Czech Forum

Im Rahmen der "Krušovicer-Gespräche" treffen sich zum sechsten Mal wichtige Vertreter der Politik und Wirtschaft, um über aktuelle Fragen und die Zukunft der KMU in Tschechien zu diskutieren.

Seminář

Liberal-konservative Akademie

in Kooperation mit dem Institut für Erwachsenbildung (CEVRO)

Das Ziel der Seminarreihe „Liberal-konservative Akademie“ ist es, Grundkenntnisse aus den Bereichen Politikwissenschaft, Wirtschaft, Rechtswissenschaft an politisch Interessierte zu vermitteln.

Odborná konference

Toleranz statt Intoleranz

Auf der internationalen Konferenz soll diskutiert werden über den Beitrag der Deutschen aus Böhmen und Mähren zur tschechischen Geschichte; über die deutsch-tschechischen Beziehungen im historischen und zeitgenössischen europäischen Kontext.

Diskuse

Informations- und Dialogprogramm in Prag für Vertreter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.