Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Möglichkeiten für die Entwicklung der ökol. Landwirtschaft in der Tsch. Republik in der Perspektive des EU-Beitritts

in Zusammenarbeit mit dem Christ.-Sozialen Bildungswerk Sachsen

Die Teilnehmer der Konferenz werden über die Übernahme und Implementierung der EU-Gesetze im Bereich der Umweltpolitik und Landwirtschaft sowie über die Perspektiven der Entwicklung des Landwirtschaftssektors in der EU diskutieren.

Fórum

Nachbarschaftliche Beziehungen im europäischen Integrationsprozess

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird die Person, der Politiker und der Europäer Konrad Adenauer von Referenten unterschiedlicher Herkunft betrachtet.

Seminář

Nachhaltige Entwicklung und die Umwelt

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie (EAD)

Nachhaltigkeit ist zum neuen Schlagwort der Politik geworden. Das Seminar beschäftigt sich damit, wie man dieses Wort vor allem im Bezug auf die Umwelt mit Inhalten füllen und dieses Programm in der alltägl. Politik und Gesellschaft umsetzen kann.

Fórum

Neue Wege der Erziehung? Medien und die Verantwortung für die Gesellschaftsentwicklung

Kinder sind immer stärker den Einflüssen durch Medien wie Fernsehen und Internet ausgesetzt? Welche Auswirkungen hat das auf ihre Entwicklung? Welche Verantwortung haben Medien bezüglich der Erziehung von Kindern und Jugendlichen?

Odborná konference

Neuer Atlantismus - Mitteleuropas Drang nach Westen

in Zusammenarbeit mit EUROPEUM

Internationale Experten bewerten den neuen Drang der mitteleuropäischen EU-Mitglieder in Richung transatlantische Zusammenarbeit.

Seminář

ODS – Zusammenfassung der 6 Jahre in der Opposition

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen

Erfolge und Misserfolge der ODS in den Jahren 1997–2003. Ein Politiker und bekannter Journalist werden mit politisch interessierten jungen Leuten über die Rolle der Partei in Tschechien diskutieren.

Seminář

Organ. Vorbereitung und Planung von Wahlen – Folgerungen aus Wahlkämpfen und Ausblick auf die Europawahlen –

Im Jahr 2004 werden tschechische Parteien an den Europawahlen teilnehmen. Das Seminar soll vorrangig Mitglieder und Sympathisanten der Partnerparteien über moderne Parteistrukturen sowie über Wahlkampfstrategie informieren.

Seminář

Organisatorische Vorbereitung und Planung von Wahlen - Folgerungen aus Wahlkämpfen und Ausblick auf die Europawahlen

Im Jahr 2004 werden tschechische Parteien an den Europawahlen teilnehmen. Dieses Seminar soll vorrangig Mitglieder und Sympathisanten der Partnerparteien über moderne Parteistrukturen sowie über Wahlkampfstrategie informieren.

Odborná konference

Osterweiterung der EU - Risiken und Chancen für die tschechische Landwirtschaft

in Zusammenarbeit mit dem Christlich-Sozialen Bildungswerk Sachsen

Die Teilnehmer der Konferenz werden über die Übernahme und Implementierung der EU-Gesetze im Bereich der Umweltpolitik und Landwirtschaft sowie über die Perspektiven der Entwicklung des Landwirtschaftssektors in der EU diskutieren.

Odborná konference

Osterweiterung der EU-Risiken und Chancen für die tschechische Landwirtschaft

Konferenz in Zusammenarbeit mit dem Christlich-Sozialen Bildungswerk Sachsen Fortsetzung einer Konferenz zum gleichen Thema vom Vorjahr über die Folgen des EU-Beitritts Tschechiens für die Landwirte im deutsch-tschechischen Grenzbereich.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.