Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Odborná konference

Osterweiterung der Europäischen Union

in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Institut für Politikwissenschaft

Die Zielgruppe der Konferenz, die sich mit Themen wie Sicherheitsverhältnisse nach dem 11.September,Verarbeitung der kommunistischen Vergangenheit,Osterweiterung der EU auseinandersetzt,sind Absolventen der in Polen veranstalteten East Summer School.

Seminář

Parlamentssimulation

mit MK/MKD

Wege zur Beteiligung junger Menschen am politischen Meinungsbildungsprozess

Diskuse

Parlamentswahlen im Jahr 2006

in Zusammenarbeit mit EAD

Stagnation oder Aufbruch? Wird es eine Veränderung in der Regierung nach den Parlamentswahlen geben und inwieweit würde eine neue Regierung der Tschechischen Republik zum Aufbruch verhelfen?

Seminář

Parteienfinanzierung – auch für die Nachwuchsorganisationen? Grundlagen und Potenziale

in Kooperation mit dem Juniorklub der Christdemokraten (JK KD)

Junge Entscheidungsträger werden über den Status quo und die Entwicklungspotenziale der Anwendung und Anpassung des Parteifinanzierungssystems auf die politischen Jugendorganisationen diskutieren.

Odborná konference

Perspektiven der deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen

in Zusammenarbeit mit dem Centrum für Europäische Studien der Wirtschaftsuniversität in Prag

Die Konferenz, aufgeteilt in Deutsch-Tschechische Wirtschaftsbeziehugen vor dem tschechischen EU-Beitritt und Personalführung in deutsch-tschechischen Unternehmen, stellt einen Beitrag zur Vertiefung der gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen dar.

Odborná konference

Perspektiven der EU-Erweiterung

Europäische Union wird sich bald um Bulgarien und Rumänien erweitern. Wie soll es weiter gehen? In zwei Diskussionsrunden werden die tschechischen Positionen und die der neuen EU Mitglieder und Kandidatenländer erörtert.

Seminář

Perspektiven der jungen Generation für Europa

in Zusammenarbeit mit der Ackermann-Gemeinde

Ziel der Konferenz ist es, deutschen und tschechischen Studenten die Gelegenheit zu bieten, die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Bereich der deutsch-tschechischen Beziehungen vorzustellen und persönliche Kontakte zu knüpfen.

Seminář

Politik und ihre Rolle in der modernen Gesellschaft

in Zusammenarbeit mit dem Institut für ganzheitliche Persönlichkeitsbildung (CEVRO)

Der zweite Teil einer Seminarreihe ("Liberal-konservative Akademie") mit dem Ziel, Grundkenntnisse aus den Bereichen Politikwissenschaft, Wirtschaft, Rechtswissenschaft an politisch Interessierte zu vermitteln.

Seminář

Politische Doktrinen und Ideologien an der Schwelle des 21. Jahrhunderts

in Zusammenarbeit mit dem Institut für ganzheitliche Persönlichkeitsbildung (CEVRO)

Das Seminar ist teil der sog. Liberal-konservativen Akademie, einer Seminarreihe, die das Institut mit dem Ziel Grundkenntnisse aus den Bereichen Politikwissenschaft, Wirtschafts, Rechtswissenschaft an Interessierte zu vermitteln, veranstaltet.

Workshop

Politische Ideologien der Neuzeit-Der Konservatismus

mit MK

In der Reihe "Die wichtigsten zeitgenössischen Ideologien" veranstalten die jungen Konservativen zusammen mit dem Obcansky Institut einen Workshop zur Thematik des Konservatismus.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.