Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Sympózium

Wie werden wir morgen leben?

in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Zentrum für die Familie

Im Rahmen des internationalen Symposiums werden Fachleute aus ganz Europa über die ethischen Grundlagen einer auf christlichen Werten basierenden modernen Bürgergesellschaft diskutieren.

Seminář

Die Frau und die christlich-demokratische Politik in der Tschechischen Republik

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Das an Vertreterinnen der KDU-ČSL gerichtete Seminar soll in die Gründung der tschechischen „Christl.-demokr. Frauen-Union“ münden. Über Erfahrungen in der Bundesrepublik referiert die ehemalige Bundesgeschäftsführerin der Frauen-Union CDU.

Seminář

Generation 21

in Zusammenarbeit mit den Jungen Konservativen (MK)

Die Seminarreihe zu innen- und außenpolitischen Themen für Schüler der Mittelschulen in verschiedenen Städten der Tschechischen Republik dient der flächendeckenden Verbesserung der Kenntnisse junger Menschen.

Seminář

200 Jahre Konservatismus in den Böhmischen Ländern

in Zusammenarbeit mit dem Juniorklub der Christdemokraten

Der tschechische Konservatismus wird umfassend dargestellt, die Teilnehmer werden zu dieser Thematik über die wichtigsten Entwicklungen in den einzelnen Epochen für ausgewählte Bereiche (z. B. Politik, Kultur, Religion, Wirtschaft) informiert.

Seminář

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Zusammenarbeit mit dem Nationalen Zentrum für Familie

Anlässlich des 10. Jubiläums des Internationalen Tages der Familie werden den Unternehmern die Erfahrungen aus dem Ausland vermittelt, wie Arbeits- und Familienleben miteinander zu vereinbaren sind.

Seminář

Rentensystemreform

in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Demokratie

Im Vorfeld der beabsichtigten Rentensystemreform werden die Teilnehmer über das Regierungskonzept und die Alternative der Christdemokraten vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in der Tschechischen Republik diskutieren.

Seminář

Deutschlandseminar für die Christliche und Demokratische Union-Tschechoslowakische Volkspartei (KDU-ČSL)

Das Seminar für hochrangige Vertreter der KDU-ČSL aus der Parteizentrale und den Regionen soll den Erfahrungsaustausch unter hauptamtlichen Parteimitvertretern fördern und das Netz pro-europäischer Politiker fester knüpfen.

Seminář

Organ. Vorbereitung und Planung von Wahlen – Folgerungen aus Wahlkämpfen und Ausblick auf die Europawahlen –

Im Jahr 2004 werden tschechische Parteien an den Europawahlen teilnehmen. Das Seminar soll vorrangig Mitglieder und Sympathisanten der Partnerparteien über moderne Parteistrukturen sowie über Wahlkampfstrategie informieren.

Seminář

Familienpolitik

In Zusammenarbeit mit der Akademie für Demokratie (EAD) und dem Juniorklub der Christdemokraten (JK KD)

Die Rolle der Familie in Tschechien wird aus der Sicht der Christdemokraten nicht ausreichend anerkannt. Dies ist die erste Veranstaltung einer Diskussionsreihe über christlich-demokratische Politik in Tschechien.

Seminář

Demokratische Modelle im gegenwärtigen Europa

in Zusammenarbeit mit dem Institut für ganzheitliche Persönlichkeitsbildung (CEVRO)

Der IV. Teil einer Seminarreihe ("Liberal-konservative Akademie") mit dem Ziel, Grundkenntnisse aus den Bereichen Politikwissenschaft, Wirtschaft, Rechtswissenschaft an politisch Interessierte zu vermitteln.

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.