Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Workshop

Politische Ideologien der Neuzeit-Der Liberalismus

mit MK

In der Reihe "Die wichtigsten zeitgenössischen Ideologien" veranstalten die jungen Konservativen zusammen mit dem Obcansky Institut einen Workshop zur Thematik des Liberalismus.

Workshop

Politische Ideologien der Neuzeit-Der Sozialismus

mit MK

In der Reihe "Die wichtigsten zeitgenössischen Ideologien" veranstalten die jungen Konservativen zusammen mit dem Obcansky Institut einen Workshop zur Thematik des Sozialismus.

Odborná konference

Politische Kommunikation in der repräsentativen Demokratie, Teil 1

in Zusammenarbeit mit EAD

Die Veranstaltung befasst sich mit internen und externen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Abgeordneten und den Wahlberechtigten. Inwieweit kann eine verbesserte Kommunikation zwischen den Mandatsträgern eine Entscheidungsfindung beschleunigen?

Odborná konference

Politische Kommunikation in der repräsentativen Demokratie, Teil 2

in Zusammenarbeit mit EAD

Die Veranstaltung befasst sich mit internen und externen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Abgeordneten und den Wahlberechtigten. Inwieweit kann eine verbesserte Kommunikation zwischen den Mandatsträgern eine Entscheidungsfindung beschleunigen?

Odborná konference

Politische Kommunikation in der repräsentativen Demokratie, Teil 3

in Zusammenarbeit mit EAD

Die Veranstaltung befasst sich mit internen und externen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Abgeordneten und den Wahlberechtigten. Inwieweit kann eine verbesserte Kommunikation zwischen den Mandatsträgern eine Entscheidungsfindung beschleunigen?

Odborná konference

Politische Kommunikation in der repräsentativen Demokratie, Teil 4

in Zusammenarbeit mit EAD

Die Veranstaltung befasst sich mit internen und externen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Abgeordneten und den Wahlberechtigten. Inwieweit kann eine verbesserte Kommunikation zwischen den Mandatsträgern eine Entscheidungsfindung beschleunigen?

Diskuse

Politische Korrektheit in europäischen Medien

In Zusammenarbeit mit AEW

Im Hinblick auf die Diskussion um die Mohammed-Karikaturen beschäftigt sich die Veranstaltung mit Verantwortung und Freiheit der Medien und damit, ob politische Korrektheit der Medien gesellschaftlichen Problemen vorbeugt oder sie verschleiert.

Seminář

Politische Kultur - Anforderungen an das Auftreten von Politikern in der Öffentlichkeit

in Zusammenarbeit mit den Jungen Christdemokraten

3 Vorträge werden die Teilnehmer mit Grundformen des Auftretens in der Öffentlichkeit bekannt machen. Hierbei gehen die Referenten auf herrschende Stereotypen, Einflussmöglichkeiten und den Einfluss der Medien auf das Verhalten von Politikern ein.

Odborná konference

Politische Kultur-Werte und Fundamente

in Kooperation mit den Jungen Konservativen (MK)

Im Rahmen der internationalen und hochrangig besetzten Konferenz vergleichen die Referenten die politische Kultur und den politischen Dialog in Deutschland und in Tschechien.

Odborná konference

Politisches Zeitgeschehen - im Spiegel junger Wissenschaftler

mit University of Economics, Prague

Auf dieser Konferenz werden aktuelle politische Themen von jungen Wissenschaftlern erörtert: Resourcen, als das Konfliktpotenzial der Zukunft- Der Mittere Osten-Nukleare Waffen-EU und China-Lateinamerikas Position gegenüber EU und USA

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.