Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Seminář

Die Rolle der künftigen tschechischen Mitglieder im Europäischen Parlament

in Zusammenarbeit mit IREAS, o.p.s.

Michael Gahler MdEP diskutiert zusammen mit den Senatoren Josef Zieleniec, Ludek Sefzig u.a. Vertretern des tsch. Senats und Abgeordnetenhauses über die zukünftige Rolle und Tätigkeit der tschechischen Parlamentarier im Europ. Parlament.

Událost

Lokaljournalistenpreis 2003

Zum zweiten Mal verleihen die Konrad-Adenauer-Stiftung und die Prager Zeitung in Tschechien einen Lokaljournalistenpreis. Damit sollten bewußt die vielen Lokalredaktionen mit knapper Besetzung und auch der "Einzelkämpfer" angesprochen werden.

Workshop

Das Verständnis der Politik im neuen Europa

in Zusammenarbeit mit der Palacký-Universität

Themen des internationalen Studentenworkshops der Palacký-Universität sind u.a. aktuelle Demokratiekonzepte, Probleme der Globalisierung sowie Transformationsprobleme der jungen Demokratien im Mittelosteuropa.

Odborná konference

Der Europäische Verfassungsvertrag und die deutsch-tschechischen Beziehungen im erweiterten Europa

in Zusammenarbeit mit dem Juniorklub der Christdemokraten und den Jungen Konservativen

Vor dem Hintergrund der Debatte um die europ. Verfassung diskutieren junge Politiker mit Vertretern des tsch. Parlaments, u.a. Jan Zahradil ODS, und des Europ. Parlaments u.a. Bernd Posselt CSU über die Zukunft der deutsch-tschechischen Beziehungen.

Prezentace knihy

„Literatur, Werte und Europäische Identität“

Brücke zu einem vereinten Europa

in Zusammenarbeit mit der Karls-Universität wurde im November 2002 in Prag eine Konferenzreihe „Literatur, Werte und Europäische Identität“ eröffnet. Die Dokumentation der internationalen Fachtagung wird jetzt als Sammelband präsentiert.

Program studií a informací

Informations- und Dialogprogramm in Prag für die Landesgruppe Sachsen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Bundestagsabgeordnete werden Gespräche mit Politikern (Umwelt- und Verkehrsminister) und Vertretern dt. Institutionen (Sudetendeutsche Vertretung, DTIHK u.a.) vor allem über die sächsisch-böhmischen Beziehungen und die EU-Erweiterung führen.

Odborná konference

Zukunft der Demokratie in Europa und in der Welt

in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Außenministerium und dem Institut für mitteleuropäische Kultur und Politik

Die Teilnehmer des Kolloquiums werden sich auf dem Hintergrund des Irak-Konflikts mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern es möglich sei, das transatlantische Demokratieverständnis und die entsprechenden Strukturen in der Welt zu verbreiten.

Diskuse

Informations- und Dialogprogramm in Prag der Begabtenförderung der KAS für Stipendiaten der KAS

24 Stipendiaten der KAS werden Gespräche mit Akademikern, Experten des Außenministeriums und der Präsidialkanzlei, Politikern und Vertretern der Kirche über deutsch-tschech. Beziehungen und die Vorbereitung des Landes auf den EU-Beitritt führen.

Seminář

Perspektiven der jungen Generation für Europa

in Zusammenarbeit mit der Ackermann-Gemeinde

Ziel der Konferenz ist es, deutschen und tschechischen Studenten die Gelegenheit zu bieten, die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Bereich der deutsch-tschechischen Beziehungen vorzustellen und persönliche Kontakte zu knüpfen.

Odborná konference

Sicherheitspolitik als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung

in Zusammenarbeit mit der Westböhmischen Universität

Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Sicherheitspolitik nach dem 11. September 2001 eröffnet die Fakultät für Humanitäre Studien der Westböhmischen Universität im Rahmen der Veranstaltung einen neuen Studiengang "Sicherheitsstudien".

Juliane Liebers

21. století bude stoletím Evropy

Charles Michel, předseda Evropské rady, přednesl na pozvání Konrad-Adenauer-Stiftung 12. projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby promluvili o tom, v čem spočívá a v jakém stavu se nachází myšlenka sjednocené Evropy. Ve dvanáctém projevu o Evropě předseda Evropské rady shrnul výzvy, před nimiž Evropa ve 21. století stojí - změna klimatu, koronavirová pandemie, „digitální revoluce“, zvládání rozmachu umělé inteligence a také rostoucí tlak autoritářských režimů.

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 84.