Události

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Diskuse

Populismus oder Realismus? - Zur aktuellen Diskussion über die Entwicklung der Europäischen Union

in Zusammenarbeit mit AMO (Gesellschaft für internationale Fragen)

Renommierte Wissenschaftler diskutieren über antieuropäische Strömungen, die zu Wahlzwecken oder zur Beeinflussung der Öffentlichkeit missbraucht werden.

Přednáška

Prioritäten der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007

mit VŠE

Vortrag in deutscher Sprache

Diskuse

Quo vadis Europa?

Interview mit Prof. Dr. Peter Nitschke

Eine Diskussionsveranstaltung im tschechischen Rundfunk über Visionen für die Europäische Union und denkbare Szenarien für die Zeit nach dem Verfassungsvertrag.

Odborná konference

Rahmenbedingungen und Zukunft des ländlichen Raumes in der EU

mit IREAS

Konferenz mit Fokus auf die zukünftige Entwicklung ländlicher Räume in Europa

Odborná konference

Recycling - Kommunale Entsorgungsstrategien in der EU

in Zusammenarbeit mit IREAS

Die Bedeutung einer effektiven Entsorgungsstrategie auf kommunaler Ebene ist bereits hinlänglich bekannt, wie die Ziele dieser Strategie auch erreicht werden können, wird in dieser Präsentation nachgegangen.

Diskuse

Redaktionelles Marketing für den Lokalteil

in Zusammenarbeit mit VLP

Wie werben Lokalzeitungen? Welche Marketingstrategien sind erfolgreich, um Leser zu gewinnen? Diese und weitere Fragen sollen bei der Veranstaltung diskutiert werden.

Odborná konference

Reform der EU- Strukturfonds

in Zusammenarbeit mit IREAS

Diese Veranstaltung befasst sich mit den Reformen der Strukturfonds. Wird der Einsatz der Förderungsmittel durch die Reformen effektiviert oder eher erschwert?

Odborná konference

Reform der Rechtlichen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft vor dem EU-Beitritt

mit dem Euro-Czech Forum, dem Tschechischen Abgeordnetenhaus und der EU-Delegation in Tschechien

Juristen und Vertreter der Wirtschaft und Politik werden von dem Euro-Czech-Forum vorgelegte Empfehlungen für die Reform des Rechtsrahmens für Wirtschaftsunternehmen in der Tschechischen Republik mit dem Ziel der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

Seminář

Reform des Handelsregisters

in Zusammenarbeit mit dem Euro-Czech Forum

Das Kolloquium bringt Politiker, Juristen und Wirtschaftsexperten zusammen, die über das weitere Vorgehen in der Frage der Reform des Handelsregisters diskutieren werden.

Odborná konference

Regieren im 21.Jahrhundert-Herausforderungen zwischen Globalisierung und Lokalpolitik

Im Rahmen des politikwissenschaftlichen Symposiums Brno

Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

XVII. Politologické sympozium

Největší politologická akce v Česku se konala podruhé online a díky tomu se sympozia mohli zúčastnit zájemci z celé Evropské unie.

Rozhoduj o Evropě

Jedinečná středoškolská simulace tentokrát online

Přes 10 let podporujeme jedinou simulaci Evropské unie v Česku a na Slovensku. Na regionálních seminářích si mladí lidé prakticky vyzkouší, jak funguje zasedání Evropského parlamentu a Rady EU.

XVI. Brněnské politologické sympozium

Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

Tradiční největší politologickou akci roku v Česku uspořádaly Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity (IIPS) letos pouze online.

Michaela Říhová, ČTK

Novinářská cena 2020

Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny

Vzhledem k velkému množství zpravodajských portálů na internetu je zejména v dnešní době nezbytné podporovat rozvoj nezávislého a kvalitního mediálního prostředí. Konrad-Adenauer-Stiftung je i v tomto roce partnerem Novinářské ceny.

KAS Prag

EU pod novým vedením: Priority a výzvy

Expertní diskuze v Praze

Jaké budou politické priority nové Evropské komise? Jaký vliv bude mít nově zvolený Evropský parlament? A jakou roli bude v budoucnu hrát evropská politika České republiky?

KAS Prag

Bilance po 15 letech v Evropské unii

Mezinárodní konference v Brně

Takřka 200 hostů, mezi nimi mnoho studentů, se sešlo na Masarykově univerzitě v Brně na mezinárodní konferenci s bývalými předsedy vlád, žurnalisty, politology a sociology, nazvané „15 let Česka a Slovenska v Evropské unii“.

Kompetence pro odpovědné občanství

V letošním roce slaví Česká republika sté výročí vzniku prvního demokratického právního státu na svém území – Československa. První československý prezident T. G. Masaryk patřil mezi průkopníky občanského vzdělávání v Evropě. I dnes je občanské vzdělávání a jeho názory stále aktuálním tématem pro každou demokratickou společnost.

Novinářská cena 2017

Ocenění pro novináře v Divadle Archa

V Den svobody tisku 3. května proběhlo i v tomto roce v Praze předání novinářských cen. S ohledem na vzrůstající omezení svobody tisku v některých evropských zemích se tato akce dostalo do centra zájmu široké veřejnosti.

Jádro Evropy nebo periferie?

Evropský den na Vysoké škole ekonomické

Také v tom roce a celkově tedy už i podesáté se konal „Evropský den“ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezinárodní konference byla organizována Centrem pro evropská studia (CES) pražské VŠE ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku byla budoucnost Evropské unie a v dnešní době velmi diskutované snahy o reformu EU.

Politologická reflexe českých parlamentních a prezidentských voleb

XIV. BRNĚNSKÉ POLITOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Tématem tradičně největší české politologické konference - XIV. Brněnského politologického sympozia, které se konalo ve čtvrtek 22. března na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity - byly nejdůležitější události české politické scény posledního půlroku, a sice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prezidentské volby. Konference byla rozdělena do dvou panelů a zakončena kulatým stolem s názvem Kvalita demokracie v České republice, kde se hosté zamýšleli nad současným stavem a budoucím směřováním parlamentní demokracie v ČR.

Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 83.