Einzeltitel

Проектопредложения

Фондация "Конрад Аденауер" обявява сесия за набиране на проектопредложения за 2021 год. за България.


Фондация „Конрад Аденауер“ е германска фондация, работеща в цял свят в подкрепа на демокрацията и правовата държава, за развитие на социални и пазарни структури, за свободата на медиите и за човешките права. По този начин тя дава принос за укрепването на сигурността и мира по света.

Инструментариумът за постигане на тези цели обхваща организирани самостоятелно или с български партньори от неправителствения сектор публични прояви – конференции, семинари, както и публикации.


Фондация "Конрад Аденауер" обявява сесия за набиране на проектопредложения за 2021 год. за България, свързани със следните теми:

1.    Развитие на гражданското общество, укрепване на представителната демокрация%
2.    Укрепване на интеграцията на страната в ЕС
3.    Стимулиране на ценностния дебат в обществото и политиката, осмисляне на комунистическото минало

Срокът за кандидатстване е 30.09.2020 год.


Приложено ще намерите бланка за кандидтстване на английски език. Изпращайте Вашите предложения на maria.tchakarova@kas.de

Очакваме Ви!

 

Bereitgestellt von

Auslandsbüro Bulgarien