Länderberichte

Phản ứng của cộng đồng quốc tế về cuộc khủng hoảng nhập cư vào Châu Âu

Nhập cư đã và đang trở thành mối quan tâm chính của công chúng ở Châu Âu nói chung và Đức nói riêng. Viện Konrad Adenauer đã nghiên cứu sâu về vấn đề này và tìm hiểu kinh nghiệm của các nước khác trong giải quyết vấn đề người nhập cư. Thêm vào đó, văn phòng đại diện viện KAS ở các nước trên thế giới cũng đã thu thập nhận định/nhận xét của các nước về cách giải quyết vấn đề nhập cư vào Châu Âu. Để biết thêm chi tiết, độc giả vui lòng tải ấn phẩm bằng tiếng Đức trong file đính kèm.

Bereitgestellt von

Auslandsbüro Vietnam

Über diese Reihe

Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist in rund 110 Ländern auf fünf Kontinenten mit einem eigenen Büro vertreten. Die Auslandsmitarbeiter vor Ort können aus erster Hand über aktuelle Ereignisse und langfristige Entwicklungen in ihrem Einsatzland berichten. In den "Länderberichten" bieten sie den Nutzern der Webseite der Konrad-Adenauer-Stiftung exklusiv Analysen, Hintergrundinformationen und Einschätzungen.