Länderberichte

Referendum o rodine

Na 7. februára 2015 vyhlásil prezident SR Andrej Kiska referendum, v ktorom budú voliči rozhodovať o troch otázkach:
  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Všeľudové hlasovanie iniciovala Aliancia za rodinu (AZR), ktorej sa podarilo zozbierať približne 420 tisíc podpisov. Potrebná hranica na vyhlásenie referenda je 350 tisíc. Tzv. Referendum o rodine vyvoláva intenzívnu spoločenskú diskusiu. Podporujú ho viaceré cirkvi, najmä väčšinoví katolíci a evanjelici. Mainstreamové média k téme pristupujú skôr s odporom, najväčšie komerčné televízie Markíza a Joj aj verejnoprávna RTVS odmietli vysielať reklamné spoty Aliancie za rodinu. Kým podporovateľov motivuje najmä snaha chrániť prirodzenú rodinu a právo detí na oboch rodičov, odporcovia sú presvedčení, že otázky zasahujú do oblasti ľudských práv. Pre platnosť referenda je potrebná 50-percentná účasť voličov, preto odporcovia budú hlasovať najmä "nohami", teda nezúčastnia sa hlasovania. Podľa prieskumov nie je výsledok referenda istý a závisí najmä od schopnosti aliancie zmobilizovať dostatočné množstvo voličov.
Aliancia za rodinu
Aliancia za rodinu

Über diese Reihe

Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist in rund 80 Ländern auf fünf Kontinenten mit einem eigenen Büro vertreten. Die Auslandsmitarbeiter vor Ort können aus erster Hand über aktuelle Ereignisse und langfristige Entwicklungen in ihrem Einsatzland berichten. In den „Länderberichten“ bieten sie den Nutzern der Webseite der Konrad-Adenauer-Stiftung exklusiv Analysen, Hintergrundinformationen und Einschätzungen.

Bestellinformationen

erscheinungsort

Slovensko Slovenská republika