Studien- und Informationsprogramm

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Yüksek Lisans Burs Programı

Türkiye Yüksek Lisans Burs Programı 2021

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin Burs Programı, lisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamış ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Ekonomi, Hukuk ya da Gazetecilik alanlarının birinden Türkiye’deki bir üniversiteden yüksek lisans programına kabul edilmiş akademik başarısı ve motivasyonu yüksek öğrencilere ulaşmayı hedeflemektedir.

Details

Türkiye Yüksek Lisans Burs Programı 2021
Türkiye Yüksek Lisans Burs Programı 2021

Maddi ve Fikri Destek Kapsamı

Bursiyerlere bursun başlangıç tarihi itibariyle aylık 1.500 TL burs ücreti ödenecektir.

Burs dönemi ders ve tez yazım süresi olan en fazla 2 yılı kapsamaktadır. (Uzatma sürelerini kapsamamaktadır)

Bursiyerlerin eğitimleri sürecinde ve sonrasında Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin programlarına katılımlarının yanısıra Türkiye ve Federal Almanya Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlama isteğinde ve bilincinde olması beklenmektedir.

 

Başvuru İçin Önkoşullar

 • Bir yüksek lisans programına kayıt olmuş/kabul edilmiş veya başlamış olmak (Lisans öğrencileri kabul edilmemektedir)
 • Mezun olunan üniversitenin not ortalama sistemine göre ortalamanın üzerinde bir akademik başarıya sahip olmak
 • Başvuru yaparken 30 yaşını geçmemiş olmak
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak (Başvuru formunda gereken dil seviyesi belirtilmiştir) İngilizce yanında Almanca dil bilgisi avantaj sağlayabilmektedir.
 • Gönüllülük esasına dayalı çalışmalarda bulunmak (Öğrenci kulüpleri, toplumsal aktiviteler vb.)
 • Kapsamlı bir genel kültüre sahip olmak ve politik konulara ilgi duymak
 • Demokrasi ve insan hakları konularında olumlu bir tutuma sahip olmak
 • Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği‘nin değerlerini benimsemek
 • Kendi düşüncelerini geliştirme ve farklı görüşlere karşı hoşgörülü olma kapasitesine sahip olmak
 • Yüksek bir motivasyona sahip olmak

 

Başvuru İçin İstenen Belgeler

 • 2 dilde (Türkçe ve İngilizce) eksiksiz doldurulmuş başvuru formu (Fotoğrafınızı başvuru formuna yapıştırıp, taratarak iletiniz)
 • Motivasyon mektubu
 • Yüksek lisans eğitiminin amacını, içeriğini, ders programını, başlangıç ve bitiş süresini gösteren detaylı program
 • Tablo şeklinde detaylı özgeçmiş (Özellikle şimdiye kadar yapılan gönüllü çalışmaları içermelidir.)
 • Üniversite diplomasının ve diğer sertifikaların kopyaları (Lütfen orjinallerini göndermeyiniz)
 • Üniversite ya da eğitim kurumundan yüksek lisansa kabul olunduğuna dair kayıt belgesi / Öğrenci belgesi
 • İngilizce dil bilgisini gösteren belge (İngilizce yanında Almanca dil bilgisi var ise Almanca dil bilgisini gösteren belge)
 • Başvuru sahibinin akademik ve kişisel niteliklerini değerlendiren üniversite öğretim üyesi tarafından hazırlanmış değerlendirme yazısı

*Tüm belgeler Türkçe​​​​​​​ ve İngilizce olarak iletilmelidir.

 

Başvuru İçin Takip Edilmesi Gereken 4 Adım

1. Adım: Online Başvuru

Başvurular online yapılacaktır. Eksiksiz ve titizlikle doldurulmuş başvuru belgesi ve diğer istenen belgeler 23 Ağustos 2021 saat:17.00’ye kadar Proje Koordinatörü Aydan ÖZEN’e (aydan.ozen@kas.de) mail yoluyla gönderilmelidir. Burs desteği eğitim döneminin başlangıcında başlar.

 

2. Adım: Ön Eleme

Başvuru belgeleriniz dikkate alınarak bir ön eleme yapılacaktır. Belgelerin başvuru şartlarını karşılaması ve adayın dosyasının koşullara uygun olması dahilinde aday, bir sonraki seçim sürecine katılmaya hak kazanacaktır.

 

3. Adım: Mülakat

Davet edilen adaylar ile mülakat yapılacaktır.

 

4. Adım: Seçim

Sonuçlar mülakat sonrasında iki hafta içinde adaylara e-mail yoluyla bildirilecektir. Burs desteğine ilişkin nihai karar burs veren kuruma ait olup kanunen hak talep edilemez.

 

İletişim:

Aydan ÖZEN

Proje Koordinatörü

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

Tel: 00 90 312 440 40 80/125

Mail: aydan.ozen@kas.de

Hier finden Sie das Programm zum Download: KAS_TR Yüksek Lisans Burs Programı Başvuru Formu.pdf