ﺪﺭﻯ (Dari)

کانراد ادناور

  ​​​​​​​جنوری 1876 – 19 اپریل 1967​​​​​​​

کانراد ادناور صدر اعظم و موسس جمهوری فدرال آلمان است. پالیسی های بنیادی تعین شده در زمان تصدی وی به حیث صدراعظم (1949-1963) تا هنوز ساختار داخلی و سیاست  خارجی جمهوری فدرال آلمان را شکل میدهد. ورود جمهوری فدرال به دایره دموکراسی های غربی٬ پروژه ادغام نازی اروپایی و برقراری روابط میان آلمان و فرانسه به نام کنراد پیوند خورده است. وی بلا فاصله پس ار عهده گرفتن سمت خود به عنوان صدر اعضم به نمایندگی از مردم آلمان هدف خود را در اصلاح بی عدالتی مرتکب شده علیه ملت یهود با توجه به میلیون ها زندگی که برای همیشه از بین رفته است اعلام کرد.

بازسازی آلمان غربی٬ غلبه بر عواقب پس از جنگ انتخاب اقتصاد بازار اجتماعی و تصمیمات سیاسی اجتماعی گسترده در زمان ادناور اتفاق افتاد.

حزب دموکراتیک مسیحی آلمان که پس از موج ناگهان تشکیلات حزب در سال 1945 تاسیس شد و به عنوان موفق ترین حزب در تاریخ قرن بیستم آلمان مبدل گردید.

 

راجع به ما

به موسسه کانراد ادناور خوش آمديد.

برقراري آزادی، عدالت وهمبستگی از اصول اساسی این بنیاد به شمار مي رود. کانراد ادناور يك بناید سياسی است كه به حزب دموكرات مسيحي آلمان روابط بسيارنزديك دارد. به عنوان یکی از موسسان حزب دموكراتیک مسيحی ونخستين صدراعظم آلمان (1967-1876) جامعه مسیحی محافظه کارو ازاد نشینی را متحد ساخت. نام او مترادف در بازسازی یک آلمان دموکراتیک همرا با ارزش های جامعه فرا اتلانتیک بانگاه اروپای واحد وشناسایی اقتصاد بازار. میراث فکری او به عنوان هدف وتعهد تا امروز ادامه دارد.

 

با همكاري جوامع اروپایی وبین المللی تلاش مي كنيم تا مردم قادر به زندگی خود کارانی آزاد وآبرومند شوند. ما از ارزشهای حمایت میکنیم تا آلمان را کومک نماید که به مسؤلیت های روز افزون خویش در سراسر جهان برسد.

ما مردم را تشویق میکنیم تا در شکل دهی آینده خود سهیم باشند. با داشتن بيش از 70 دفتر وپروژه های مختلف در بيش از 120 كشور در سراسر جهان به صورت كاملا مستقل درجهت ارتقاء دموكراسی٬ حاکمیت قانون وایجاد بازار اقتصاد اجتماعی مشغول به فعالیت هستیم. برای آنکه بتوانیم آزادی وصلح را رشد دهیم از هر گونه گفتگو های ملی وبین المللی وتبادلات دینی وفرهنگی حمایت می کنیم.

 

جایگاه ومنزلت واقعی ٬حقوق ومسؤلیت های انسان محور از فعالیت های عمده واساسی ماست. ما توسط باور ثابت رهنمایی شده ایم که انسانها نقطه آغاز وتلاش ماست تا در جریان فعالیت های با ثبات اقتصادی انسانها را به عدالت اجتماعی وآزاد دیموکراتیک برسانیم.از همين رو ما انسانها را گرد هم مي آوريم تا آنها مسئوليت هاي اجتماعي خود را بر عهده گيرند. ما شبکه های فعال سیاسی٫ اقتصادی واجتماعی را توسعه میدهیم. مديريت سياسی ما تلاش مي كند كه موقعيت هاي بهتري را براي تمام اقشار جامعه كه از لحاظ اقتصادی موثر واز لحاظ محيطي پايدار وبا ثبات باشد را فراهم سازد.

 

ما در این راه همرا ه با موسسات دولتی٬ احزاب سیاسی ٬ نهاد های جامعه مدنی و نخبگان همکاری وایجاد مشارکت فوق العاده مینمائیم. مشخصا ما به دنبال تشدید همکاری های سیاسی در زمینه توسعه در سطح ملی وبین المللی بر اساس مقاصد وارزش های خود هستیم. ما همراه شرکای کاری خود در ایجاد نظم بین المللی سهیم هستیم تا هر کشور را قادر سازد که به اساس مسؤلیت های خویش با داشتن آزادی رشد نماید.

 

بنیاد  كانراد ادناور با باز نمودن دفتر خود سال 2002 در کابل آغاز به فعالیت نمود این بیناد تلاش مي كند تا از طریق برنامه های روی دست خود از روند صلح وتشكيل يك كشور دموكرات که دارای حاکمیت قانون باشد حمايت كند. این دفتر شرکای کاری خود را راستای تدویر ورکشاپ ها٫ کنفرانس ها٫ سیمنار ها ونشریات حمایت مالی مینماید. نا گفته نباید گذاشت که گردهمایی های مستقلی را نیز برگذار میکنیم.

هدف اساسی این برنامه ها قرار ذیل میباشد:

سهم گیری در انکشاف وتکامل سیاسی ٫اجتماعی واقتصادی أفغانستان.

انتشار دانش در مورد عملکرد نهادها وروند های سیاسی.

آگاهی دهی در مورد موضوعات سیاسی٫‌اقتصادی واجتماعی و فراهم آوری زمینه بحث آزاد.

زمینه سازی برای گفتگو های بین الافغانی و منطقوی در یک چارچوب برای اعتماد سازی.

 

پروگرام های فعلی:

برنامه های گفتگو وتبادل نظر:

 

بنیاد کانراد ادناور گفتگو های مختلف النوع را ارایه میکند تا مبادلات صلح آمیز بین المللی را در فضای اعتماد سازی انکشاف دهد. در حال حاضر این دفتر انواع گفتگو های ذیل را ارایه میدارد.

گفتگو های بین الافغانی.

گفتگو های امنیتی و پالیسی های خارجی بین المللی.

گفتگو های افغان-جرمن و سفر های مطالعاتی به جرمنی و کشور های دیگر اروپایی.

گفتگو های منطقوی و برنامه های تبادل نظر با کشور های همسایه بطور مثال آسیای جنوبی و مرکزی و کشور های سارک.

تحلیل و توصیه پالیسی:

 

این بنیاد یک اطاق فکری و نهاد تحقیقاتی را تحت نام مرکز ملی تحقیقات پالیسی (NCPR) در پوهنتون کابل ایجاد نموده که فعالیت های ذیل را انجام میدهد.

ساختار دولت٬ وحدت ملی و توسعه یک دولت دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون.

انتخابات٬ شیوه انتخاباتی٬ مشروعیت سیاسی و حسابدهی.

پالیسی مالی و اقتصاد سیاسی.

پروسه صلح٬ میانجیگری٬‌ مدیریت منازعه بطور صلح آمیز٬ همبستگی منطقوی٬ تقویت تجارت افغانستان و رقابت منطقوی.

باهمکاری برنامه ملی تحقیقات پالیسی (NCPR) این بنیاد مطالعات و تحلیل مسایل پالیسی ٬ ساختار یک سیستم نظارتی که تصمیم گیری های به سطح ملی را تقویت میبخشد حمایت مالی مینماید.

کانراد ادناور مباحثات میان دانشمندان و تصمیم گیرندگان ملی را که منتج به پیشرفت باز سازی دولت کار آمد که متمرکز به انکشاف باشد تقویت مینماید.

در سال های 2002 و 2003 میلادی این دفتر حمایت مالی پروسه تدوین قانون اساسی افغانستان که یکی از مهمترین کارکرد های این اداره به شمار میرود به عهده داشت٫‌سفر مطالعاتی به آلمان و در افغانستان مشاوره ها ، ورکشاپ ها و سمینارها از جمله مواردی بود که در آن این بنیاد مباحث مرتبط به قانون اساسی را در میان سیاستمداران و دانشمندان ترغیب مینمود.

 

پروگرام های رسانه یی:

 

با همکاری به رسانه های محلی این بنیاد تریننگ رسانه یی را برای خبرنگاران مسلکی و فارغین ژورنالیزم تدویر مینماید٬‌تا باشد در افغانستان ژونالیزم مسلکی تقویت یابد.

موضوعات ورکشاپ ها٬ تریننگ ها و برنامه های اموزشی قرار ذیل است.

اخلاق و معیار های ژورنالیزم مسلکی.

گزارش دهی مسلکی پيرامون مسایل حساس به جنسیت و منازعه و گزارش دهی در محیط منازعه یی

ژورنالیزم تحقیقاتی.

ژونالیزم موبایل٫ ژونالیزم آن لاین و تکنالوژی چدید برای پوشش رسانه