Workshop

Politics and Bargaining

Lojë me role për forcimin e pluralizmit dhe angazhimit në kuadër të proceseve të transformimeve shoqërore në Shqipëri.

Fondacioni Konrad Adenauer dhe Instituti gjerman CIVIC ofrojnë së bashku në Përmet një trajnim për aktorë të rinj të pushtetit lokal. Trajnimi synon të gjallërojë përfaqësimin aktiv të interesave në pushtetin lokal.

Details

Trajnimi realizohet në formën e një loje me role – në bashkëpunim dhe nën drejtimin e ekspertëve nga Gjermania te Institutit CIVIC, në mënyrë të tillë, që pjesëmarrësit të kenë mundësi të zbatojnë në realitet sjellje të ndryshme, gabime, ide të mira etj. Nëpërmjet kësaj forme trajnimi nxirren në pah një pjesë e konsiderueshme e problemeve dhe detyrave të pushtetit lokal dhe realizohen mënyra të ndryshme veprimi për aktorë të ndryshëm.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Qendra e Kultures, Permet

Bereitgestellt von

Auslandsbüro Albanien