Vortrag

Të drejtat e njeriut në legjislacionin shqiptar, përafrimi me standartet europiane

Fondacioni Konrad Adenauer sjell në Shqipëri nga data 18 - 21 Qershor 2015 Prof. Dr. Angelika Nußberger, gjykatëse pranë Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg.

Details

Në kuadër të bashkëpunimit me Fakultetin e Drejtësisë së Universitetit të Tiranës , Fondacioni Konrad Adenauer sjell në Shqipëri nga data 18 - 21 Qershor 2015 Prof. Dr. Angelika Nußberger, gjykatëse pranë Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg.

Znj. Nußberger do të mbajë ligjerata duke u përqendruar në fushën e të drejtave të njeriut për studentët e drejtësisë të ciklit master pranë UT-së dhe Universitetit Ismail Qemali në Vlorë si dhe për studentët e Shkollës së Magjistraturës.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Fakulteti i Drejtësisë

Kontakt

Dr. Thomas Schrapel

Dr

Direktor des Regionalprogramms Politischer Dialog Südkaukasus

thomas.schrapel@kas.de +995 32 2 459112
+995 32 2 459113

Bereitgestellt von

Auslandsbüro Albanien