Fachkonferenz

Religija i politika u Europi

Fondacija Konrad Adenauer u saradnji s Centrom za europske studije, organizira međunarodnu konferenciju "Religija i politika u Europi".

Details

Srijeda, 21. novembar

Mjesto: Hotel Europe

15:30Registracija

16:00Otvaranje konferencije

Sabina Wölkner, Direktorica Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

Vít Novotný, Viši znanstveni saradnik, Centar za Europske studije

Uvodni govor

Mons. dr. Pero Sudar, Pomoćni biskup vrhbosanski

Izlaganje

Prof. dr. Stefan Schreiner, Predsjedavajući vjerskih i židovskih nauka na Eberhard Karls Univerzitetu u Tübingenu i koordinator Europskog abrahamskog foruma

Panel I

Zamagljene granice: Religija i politika u tranzicionalnoj Bosni i Hercegovini

Panelisti:

Jakob Finci, Predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini

Doc. dr. Darko Đogo, Profesor i prorektor za duhovne nauke, umjetničke discipline i sport na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo

Prof. dr. Šaćir Filandra, Dekan Fakulteta političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Prof. Ivan Lovrenović, Književnik, urednik i novinar

Moderator:

Amna Popovac, Direktorica Radija Studio 88

18:30Prijem – Bečka kafana, Hotel Europe

Četvrtak, 22. novembar

Mjesto: Hotel Europe

9:30Panel II

Religija kao izvor inspiracije političkih stranaka: Mogućnosti i ograničenja

Panelisti:

Prof. dr. Dževad Hodžić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Mladen Ivanić,Predsjednik Partije demokratskog progresa

Amra Babić, Načelnica Općine Visoko

Martin Raguž, Zamjenik predsjednika Hrvatske demokratske zajednice 1990

Johannes Neudeck, Povjerenik za mir, Evangelistička luteranska crkva iz Saksonije

Moderator:

Sabina Wölkner, Direktorica Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

11:00Pauza za kafu

11:30Panel III

Da li je Bog važan? Odnos

između države, Crkve i vjerskih zajednica u Europi

Panelisti:

Sebastian Feydt, Svećenik u Bogorodičnoj crkvi i član Upravnog odbora

Prof. dr. Radosław Zenderowski, Direktor Instituta za političke nauke na Univerzitetu Cardinal Stefan Wyszyński

Mons. prof. dr. Mato Zovkić, Bivši biskupski vikar u Sarajevu

Otac Danilo Pavlović, Iguman manastira Žitomislić

Moderator:

Alison Sluiter, Koordinator projekata u Fondaciji Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

13:00Ručak – Restoran Hotela Europa

14:30Panel IV

Religija, etika i politika: Mediji kao alat za suradnju i konfrontaciju

Panelisti:

Elizabeta Kitanović, Izvršni sekretar, Komisija Crkva i društvo, Vijeće europskih crkvi

Dr. Nikola Knežević, Predsjednik Centra za istraživanje religije, politike i društva Novi Sad

Fra dr. Ivan Šarčević, Franjevac i bivši glavni urednik Svjetla riječi

Prof. Mustafa ef. Spahić, Pisac i predavač u Gazi Husrev-begovoj medresi

Moderator:

Amer Obradović, Direktor Centra novih inicijativa

16:00Zaključak i završna rasprava

16:30Kraj konferencije

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Hotel Europe, Sarajevo