Diskussion

Verfassungsentwicklung in Bosnien und Herzegowina und die EU

Stipendiatenseminar

.

Details

Seminar za (bivše) stipendiste Fondacije Konrad Adenauer

USTAV I USTAVNA REFORMA U KONTEKSTU EU

Hotel „Terme“, Ilidža

10. i 11. maj/svibanj 2007.

10. maj/svibanj

do 12:30 h

13:00 h Dolazak učesnika i smještaj u hotel

Ručak

14:00 h Otvaranje i uvod

Dr. Christina Catherine Krause

Direktorica Predstavništva u Sarajevu / BiH

Fondacija Konrad Adenauer

14:15 h Refleksije o nastanku ustava i ustavnoj reformi

Dr iur. Nedim Ademović

Šef Odjela Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za rješavanje predmeta bivšeg Doma za ljudska prava BiH

14:45 h Diskusija

15:15 h Pauza za kafu

15:30 h

u nastavku

Ustav i uređenje države

Primjer Njemačke

Dr. Manfred Dauster

Predsjednik Okružnog suda I u Minhenu

Sudac u Sudu BiH

Ustav EU

Nihad Mešić

U.G. DADALOS

Diskusija

17:00 h Kraj radnog dana

11. maj/svibanj

10:00 h Ustavna realnost u BiH

Prof. dr. Mirko Pejanović

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

10:30 h

Prijedlozi ustavnih reformi u BiH

Mr. Dino Abazović

Fakultet političkih nauka

Univerziteta u Sarajevu

Mirsad Ćeman

advokat

bivši predsjednik Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

11:15 h Pauza za kafu

11:30 h Diskusija

12:30 h Ručak

14:00 h

u nastavku

Uloga Ustavnog suda u ustavnoj praksi u BiH

Primjena Ustava BiH u radu Ustavnog suda BiH

Faris Vehabović

Registrar

Ustavni sud BiH

Diskusija

15:30 h Pauza za kafu

16:00 h Nastavak diskusije

17:00 h Kraj radnog dana

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Sarajevo

Kontakt

Dr. Christina Catherine Krause

Dr

Leiterin der Abteilung Internationale Politik und Sicherheit

christina.krause@kas.de +49 30 26996-3445 +49 30 26996-53445