Asset-Herausgeber

Workshop

Vještina javnog nastupa

U radionici su učestvovale studentice i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer u Sarajevu organizovao je radionicu „Vještina javnog nastupa“. U radionici su učestvovali studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Asset-Herausgeber

Zum Kalender hinzufügen

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber