PAR MUMS

Laipni lūgti Konrāda Adenauera fondā !

Brīvība, taisnīgums un solidaritāte ir Konrāda Adenauera fonda (KAF) darba pamatprincipi. KAF ir Vācijas Kristīgo Demokrātu Savienībai (KDS) tuvu stāvošs politisks fonds. KDS līdzdibinātājs un pirmais Vācijas kanclers Konrāds Adenauers (1876.-1967.) apvienoja kristīgi sociālās, konservatīvās un liberālās vērtības un tradīcijas. Viņa vārds saistāms ar Vācijas demokrātisko atjaunotni, ārlietu jomas stiprināšanu transatlantisko vērtību kopienā, vīziju par Eiropas vienotību un orientāciju uz sociālo tirgus ekonomiku. Konrāda Adenauera garīgā mantojuma kopšana un pilnveidošana joprojām ir mūsus uzdevums un pienākums.

Sadarbojoties gan Eiropas, gan starptautiskajā līmenī, mēs iestājamies par to, lai cilvēki savu dzīvi varētu veidot brīvībā un cieņā. Ar savu uz kristīgajām vērtībām balstīto darbu mēs sniedzam ieguldījumu Vācijas arvien augošajā lomā un atbildībā pasaulē.

Mēs vēlamies motivēt cilvēkus veidot savu nākotni atbildīgi. Ar vairāk nekā 70 birojiem visā pasaulē un projektiem vairāk nekā 120 valstīs mēs sniedzam ieguldījumu demokrātijas, tiesiskas valsts un sociālās tirgus ekonomikas veicināšanā. Lai stiprinātu mieru un brīvību, mēs atbalstām pastavīgu ārējās un drošības politikas dialogu, kā arī kultūru un reliģiju saskarsmi.

Vissvarīgākais mums ir cilvēka pašcieņa, tiesības un pienākumi. Cilvēks veido atskaites punktu sociālajam taisnīgumam, brīvai demokrātijai un ilgtspējīgai ekonomikai. Pulcējot cilvēkus, kuri apzinās savu sabiedrisko atbildību, mēs veidojam aktīvus sadarbības tīklus politikā, ekonomikā un sabiedrībā. Mūsu politiskais zināšanu menedžments uzlabo izredzes veidot globalizāciju sociāli taisnīgi, ekoloģiski ilgstspējīgi un ekonomiski efektīvi.

Mūsu sadarbības partneri ir valsts institūcijas, partijas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un sabiedriskās un politiskās domas veidotāji. Sekojot saviem mērķiem un vērtībām mēs arī nākotnē vēlamies padziļināt politisko sadarbību gan reģionālā, gan globālā līmenī, jo īpaši attīstības politikas jomā. Kopā ar partneriem mēs sniedzam ieguldījumu tādas starptaustiskas kārtības veicināšanā, kas rada iespēju katrai valstij attīstīties brīvi un atbildīgi.

Konrāda Adenauera fonda parstāvniecības Baltijas valstīs mērķi un nozīmīgākie aspekti:

Ar konsultējošiem un izglītojošiem pasākumiem Baltijas valstīs Konrāda Adenauera fonds atbalsta partiju sistēmas stabilizāciju. Pēc Baltijas valstu iestāšanās ES un NATO mēs veicinām informācijas izplatīšanu par politiskajiem mērķiem un institūcijām eiroatlantiskajās struktūrās. KAF rosina Baltijas valstu pašiniciatīvu un aktīvu dialogu par ārējās un iekšējās drošības politikas jautājumiem ES un NATO.

Mēs veicinām Baltijas valstu pieredzes demokrātijas un tiesiskas valsts struktūru izveidošanā kā „demokrātijas eksporta“ nodošanu kaimiņvalstīm. Mūsu darba svarīgākais aspekts ir kontaktu veidošana ar politiķiem, lēmumu pieņēmējiem, kā arī ar politikas pētniecības institūtiem un zinātnsikām institūcijām.

Konrāda Adenauera fonda projektu aktivitātes Igaunijā, Latvijā un Lietuvā koordinē reģionālais birojs Rīgā, kā arī Tallinas un Viļņas biroji

Pārskatu par Konrāda Adenauera fonda dažādajiem projektiem, pasākumiem un publikācijām Baltijas valstīs un Baltijas jūras reģionā Jūs atradīsiet šīs mājaslapas attiecīgajās rubrikās. Mēs labprāt atbildēsim arī uz Jūsu jautājumiem.

Kontakt

Elisabeth Bauer

Elisabeth Bauer bild

Leiterin des Auslandsbüros für die Baltischen Staaten

Elisabeth.Bauer@kas.de +371 67 331-266 +371 67 331-007