Einzeltitel

Kristīgi demokrātiskā savienība

von Johannes Christian Koecke
Apraksts sniedz ievadu Vācijas kristīgās demokrātijas garīgajos pamatos un vēsturē. Cerībā sniegt ieguldījumu un orientāciju Latvijas politiskajā diskusijā, apraksts tagad ir pieejams arī latviešu valodā.