Publikationen

Islam & Pluralisme

(available only in Bahasa Malaysia)

A Selection from Tales from Heaven

About God and the World

Bahasa Malaysia Version: World Religions - Universal Peace - Global Ethic

Politik Perlembagaan

Suatu Perbincangan Tentang Isu-isu Semasa dari Sudut Perlembagaan dan Undang-undang

Riwayat Hidup Konfusius

Chinese Version: World Religions - Universal Peace - Global Ethic

English Version: World Religions - Universal Peace - Global Ethic

Fighting Corruption: My Mission

Fighting Corruption: My Mission is a selection of speeches, articles and letters on issues of corruption, governance, transparency, accountability, integrity and basic ethical standards by former Vice-Chairman of Transparency International Tunku Abdul Aziz.

Islam & Dasar Pemerintahan

Sebuah kajian tentang kedudukan khilafah dan kerajaan dalam Islam

Satu hasil kajian Ali Abdul Raziq terhadap kedudukan khilafah dan kerajaan dalan Islam. Antara lain, buku ini mengandungi hujah bahawa doktrin khilafah tidak mempunyai asas di dalam Islam. Penerbitan buku ini telah menimbulkan kontroversi hebat di Mesir, menyaksikan pengarangnya dipinggirkan oleh golongan ulama ortodoks.

Kembara Seorang Reformis (1908 - 1922)

Catatan dan lawatan Rashid Ridha ke Syria, Istanbul, India & Eropah

Sejarah pemerintahan Islam adalah sejarah penaklukan dan empayar bermula penaklukan empayar Rom dan Parsi oleh Umr al-Khattab, kemudiannya dinasti Bani Umayyah, selepas itu dinasti Bani Abbasiah dan akhir sekali kerajaan Uthmaniah. Kuasa baru muncul, menjatuhkan kuasa lama dan menakluk untuk meluaskan wilayah.