Asset-Herausgeber

Publikationen

Asset-Herausgeber

Агаарын бохирдлын тухай товчхон

Агаарын бохирдлыг бууруулахад бидний оролцоо

Конрад-Аденауэр-Сан болон Зориг сан хамтран хоёр дахь жилдээ Орон Нутгийн Байгаль Орчны Манлайлал Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд манай улсын тулгамдсан асуудлуудын нэг болоод байгаа агаарын бохирдлын талаар товч гарын авлага бэлдсэнийг толилуулж байна. Энэхүү номоос агаарын бохирдол хүний эрүүл мэндэд ямар сөрөг нөлөө үзүүлдэг болон агаарын бохирдлыг бууруулахад хувь хүний оролцооны талаар мэдээлэл авах боломжтой юм.

Votersˈ Voices Volume II

Studien

Dieses umfasst Studien, Politbarometer und Analysen zur politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Mongolei.

Nachhaltige Entwicklung durch Digitalisierung?

WIRTSCHAFTLICHE, POLITISCHE UND SOZIALE PERSPEKTIVEN FÜR DIE MONGOLEI

Die weitreichenden Umbrüche, die mit der Digitalisierung einhergehen, zeichnen sich vielerorts gerade erst ab und rufen Hoffnungen, aber auch Ängste hervor. Dabei bietet die Digitalisierung gerade Entwicklungsländern vielfältige Chancen für einen nachhaltigen Fortschritt.

Politbarometer 2018

Meinungsumfrage

Die Sant Maral Stiftung präsentiert die Ergebnisse der Umfrage, welche vom 15. März bis 2. April 2018 geführt wurde.

Neue Regierung – neue Verwaltung?

URSACHEN UND AUSWIRKUNGEN DES PERSONALAUSTAUSCHES IN DER MONGOLISCHEN VERWALTUNG

Die Mongolei ist ein Vorbild für demokratische Transformationsprozesse. Doch noch immer ist die junge Demokratie von Instabilität geplagt. In nur 25 Jahren seit der ersten demokratischen Verfassung im Jahr 1992 gab es 15 Regierungen mit jeweils neuen Premierministern. Regierungswechsel gehen dabei in der Regel mit einem weitreichenden Austausch von Verwaltungspersonal einher.

KHANGAI REGION COMPETITIVENESS FORUM 2017

COHERENT POLICIES FOR A SUSTAINABLE KHANGAI

The Economic Policy and Competitiveness Research Center (EPCRC), together with the Konrad- Adenauer Foundation, Governor’s Office of Khuvsgul Province, and the Mongolian National Chamber of Commerce and Industry held the “Khangai Region’s Competitiveness Forum 2017 - Coherent Policies for a Sustainable Khangai” in Murun, Khuvsgul Province on 2-3 October, 2017.

ҮР НӨЛӨӨ БҮХИЙ НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

БОДЛОГЫН СУДАЛГАА, ЗӨВЛӨМЖ

"Монгол Улсын орон нутгийн бодлогын зөвлөмж" төсөл нь төрийн болон нутгийн удирдлагын бодлогын судалгааны институт, хараат бус, бие даасан судалгааны байгууллагуудын судлаач, шинжээчдээс бүрдэх төрийн байгуулалт, засаглалын хэлбэр болон нутгийн удирдлагын чиглэлээрх мэргэжлийн зөвлөх баг юм. 2017 оноос эхлүүлж буй уг судалгааны ажилд бид суурь мэдээлэл болон баримт бичгийн судалгаанд анхааран "Үр нөлөө бүхий нутгийн удирдлагын тогтолцоо" сэдвээр судлаачдын баг ажиллаж бодлогын судалгаа, зөвлөмжийг боловсрууллаа.

Economic Analytica

Эдийн засгийн сэтгүүл

Монгол Улсын өмнө тулгамдаад буй эдийн засгийн асуудлуудад дүн шинжилгээ хийж, судалгааны ажлуудыг хүргэх замаар нийгэм, олон нийтэд эдийн засгийн шинжлэх ухаан, боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэхэд энэхүү сэтгүүлийн зорилго оршиж байгаа юм.Хамгийн анхны дугаараараа төсөв болон төсвийн бодлогын асуудлуудыг хөндсөн.

Компанийн нийгмийн хариуцлага гэж юу вэ?

Компанийн нийгмийн хариуцлагын гарын авлага

Энэхүү гарын авлагаар дамжуулан бизнес эрхлэгчид нийгмийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар сэдэл, түлхэц өгөх мөн цаашид хөгжлийн гурван тулгуур болох эдийн засаг, нийгэм, хүрээлэн буй орчиндоо ээлтэй ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулах замаар илүү өрсөлдөх чадвартай, тогтвортой компаниудыг Монгол улсад өсөн нэмэгдэхэд хувь нэмэр оруулахыг зорилоо.

"УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДҮҮЛЭЛТ: ШАЛТГААН, ҮР ДАГАВАР, СУРГАМЖ"

ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН ЭМХЭТГЭЛ

Монгол Улс хүн төрөлхтний үнэт зүйлийн эрхэм дээд илэрхийлэл болсон хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлсэн ардчилсан тогтолцоонд хөлтавиад даруй 27 жил болжээ.